TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    10. BİLİRKİŞİLİK / KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ (15.02.2013 - 17.02.2013)

      

 Bilindiği üzere; Üyelerimizin gerek Kamulaştırma Davalarında, gerek Hukuk Mahkemeleri‘nde  bilirkişilik yapabilmeleri için "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendislerin Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usül ve Esasları" ile 8 Nisan 2012 Tarih ve 28258 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak, elektronik ortamda yapılması öngörülen, fakat henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan  (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘na göre) Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik‘ler gereği, Odamızda eğitime katılarak belge almaya hak kazanmaları gerekmektedir. Ceza Mahkemeleri‘nde yapılacak Bilirkişiliklerde de ilgili yönetmelik gereği zorunlu olmasa da Yetki Belgesi, bilirkişi olarak seçilebilmede  tercih nedeni olmayı sağlamaktadır.