TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    69.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (03.09.2012 - 08.09.2012)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 69. su 03 - 08 Eylül 2012 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.