TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    67.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (21.05.2012 - 26.05.2012)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 67. si 21 - 26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.