TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    64.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (21.11.2011 - 26.11.2011)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 64. sü 21 - 26 Kasım 2011 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.