TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    61.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (12.09.2011 - 17.09.2011)

      

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 61. si 12 - 17 Eylül 2011 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenecektir.