TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    59.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (23.05.2011 - 28.05.2011)

      ANKARA

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 59. su 23 - 28 Mayıs 2011 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.