TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    15.TEKNİK NEZARETÇİLİK EĞİTİM SEMİNERİ (14.12.2005 - 18.12.2005)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONU- İMO GÜNEY ÖZCEBE SALONU

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin onbeşincisi 14-18 Aralık 2005 tarihleri arasında Ankara'da Odamiz 50. Yıl Eğitim Salonu ile IMO Güney Özcebe Salonunda yapılmıştır.

Teknik Nezaretçilik yapacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, Işçi Sağliği ve Iş Güvenliği, Işletme Projelerinin Hazırlanmasi ve Maden Işletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MIGEM, TKI, TTK, MTA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenmiştir.

Konularında deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından sunulan derslerde, kursiyerlere hukuki ve teknik gerekli bilgiler ile sektörümüzde yaşanan önemli ve çarpıcı olaylarda dersler esnasında aktarılmakta olup, Teknik Nezaretçilik yaparken nelere dikkat etmeleri, eğitim süresince gösterilmiştir..Beş gün süren eğitim,son ders saatinde yapılan sınavla sona ermiştir.

Seminere; 75 üyemiz katılmıştır.

Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:22:59

Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:24:28
Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:25:11
Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:27:18
Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:28:22
Güncellenme Zamanı: 03.03.2006 14:30:08