TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    57.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (17.01.2011 - 22.01.2011)

      ANKARA

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 57. si 17 - 22 Ocak 2011 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.