TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    56.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (20.12.2010 - 25.12.2010)

      ANKARA

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 56. sı 20 - 25 Aralık 2010 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.