TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    54.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (29.11.2010 - 04.12.2010)

      ANKARA

24.06.2010 gün ve 27621 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5995 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132/4 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 54. sü 29 Kasım - 04 Aralık 2010 tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.