TMMOB Maden Mühendisleri Odası

HAKKIMIZDA

Ülkelerin gelişmişlik yarışında öne geçebilmeleri, çok büyük oranda bilimin-teknolojinin geliştirilmesine ve ülkelerin bilgi ve üretim teknolojileri yaratma yeteneklerine bağlıdır. Bu açıdan mühendis etkinliklerinin hayati önemi bulunmaktadır.

Ülkemizde mühendislere yönelik üniversite sonrası meslek içi eğitim çalışmaları ihmal edilmiştir. Odamız, bu açığı kapatmak ve maden mühendislerinin meslek içi eğitim gereksinimlerini karşılamak için Sürekli Eğitim Merkezi'ni (SEM) 2002 Kasım ayında kurmuştur.

Sürekli Eğitim Merkezi'nin amacı, meslekteki bilimsel, teknolojik gelişmelerle, uygulama alanları ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklar ile ilgili olarak Oda üyelerine, TMMOB üyelerine ve sektörde çalışan değişik kademedeki personele, meslek alanlarına yönelik bilgilendirme ve belgelendirmeye dayalı eğitim programları hazırlamaktır. Bu programlar aracılığı ile Maden Mühendisleri Odası kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.