TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN

Resmi Gazete Tarihi:
Resmi Gazete Sayısı:

 

2.7.1330 (1914)

MADDE 1- Hükümet ve belediyeler namına doğrudan doğruya veya müteahhitler aracılığı ile yapılacak yol, köprü ve diğer bayındırlık isleri için işletilecek, keşfedilmiş, taş ve kum ve benzeri malzemeler ocakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kullanılmayan boş arazide yeniden açılacak ocaklardan çıkarılacak maddeler resimden muaf olup bunlar için parasız ruhsatname verilir.