TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAP FİYAT LİSTESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KİTAP FİYAT LİSTESİ

ODA YAYINLARI

Adı: Yazarı: Yılı, Basım Yeri: Fiyatı (Üye): Fiyatı (Diğer);
» 2000 li Yıllara Doğru Linyit Sempozyumu K.Y. K.Y.
» 21.Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği 1996 Sivas K.Y. K.Y.
» Altın Politikaları Sempozyumu K.Y. K.Y.
» Anılarım Madencilikte 60 Yıl Mustafa ALTUNDAĞ (Kaboğlu) K.Y. K.Y.
» Balkan Madencilik Kongresi - 3 K.Y. K.Y.
» Birinci Bilimsel ve Teknik Sondaj Kongresi K.Y. K.Y.
» Bor Çalıştayı Ü.Ragıp ÜNCÜ, İ.Fatih ÖZKAN 2014, Ankara 50,00 65,00
» Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları,Çevreye Etkileri Önlemleri K.Y. K.Y.
» Çözümlü Madencilik Problemleri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU 1994 K.Y. K.Y.
» Çözümlü Problemlerle Tünel/Galerilerin-Sismik Analizi Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU, Dr.A.Osman YILMAZ 20.00 25.00
» Delme Patlatma Eğitimi Semineri Mayıs 2006, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 1 1993, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 2 1996, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 3 1998, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 4 2000, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 5 2007, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 6 2010, Ankara K.Y. K.Y.
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 7 2013, Eskişehir 25.00 30,00
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 8 2015 İSTANBUL 35.00 40,00
» Delme ve Patlatma Sempozyumu - 9 2017 40.00 50.00
» Doğal Taş (Mermer) Maden İşletmeciliği ve İşletme Teknolojileri Prof.Dr.Seyfi KULAKSIZ 120,00 140,00
» Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirlmesi Semp. Bildiriler Kitabı K.Y. K.Y.
» Doğu ve Güneydoğu Anadolu Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semp. Bildiriler Kitabı K.Y. K.Y.
» Elmaslı Sondaj Tekniği El Kitabı Y.ÖZBAYOĞLU 1983 40,00 50,00
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 1 1996 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 1 (2.Baskı) 1996 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 2 1997 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 3 1999 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 4 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 5 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 6 2007 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 7 2009 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 8 2012 K.Y. K.Y.
» Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu - 9 2015 30.00 35.00
» Fenni Nezaretçilik ve İş Güvenliği Mühendisliği Eğitim Semineri - 1 K.Y. K.Y.
» Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği 1995, İSTANBUL K.Y. K.Y.
» Hidrojeolojide Tartışmalı Konular ve Görüşler Orhan DUMLU K.Y. K.Y.
» Hidrometalurjik Süreçler Kimyası Çev.Doç.Dr.T:UTİNE 1988 K.Y. K.Y.
» Hizmet Biter mi? Sadrettin ALPAN K.Y. K.Y.
» İleri Seviye Delme Patlatma Eğitimi Eğitim Notları 2019 200.00 240.00
» İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri-Ciltli 100,00 100,00
» İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri-Ciltsiz 0 - -
» Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 2016 Mayıs. Ankara 10.00 12.50
» Karar Destek Sistemleri ve Maden Mühendisliği Uygulamaları Doç.Dr.Ataç BAŞÇETİN K.Y. K.Y.
» Kaya Mekaniği İlkeleri, Uygulamaları 4.Baskı Celal KARPUZ, M.Ali HİNDİSTAN 30.00 35.00
» Kaya Mühendisliği-2.Baskı Evert HOEK, Çev: Murat KARAKUŞ, Hakan BAŞARIR 25.00 30.00
» Kaya Şev Stabilitesi (5.Baskı) 2009 20.00 25.00
» Maden İşl.Proj.Haz.Değerlendirme Ali KAHRİMAN 1993 K.Y. K.Y.
» Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Adana 2007 K.Y. K.Y.
» Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Adana 2009 K.Y. K.Y.
» Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Zonguldak 2011 K.Y. K.Y.
» Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Adana, 2013 25.00 30.00
» Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Prof.Dr.Özen KILIÇ, Prof.Dr.Ahmet Mahmut KILIÇ, Mahmut ALTINER, Mehmet YILMAZ Adana,2015 30.00 35.00
» Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-İş Ekipmanlarında Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ocak 2016 12.50 15.00
» Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri Ocak 2018 15.00 20.00
» Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1 Mayıs 2007, Kütahya K.Y. K.Y.
» Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2 Kasım 2009, Zonguldak K.Y. K.Y.
» Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3 05-06 MAYIS 2011 K.Y. K.Y.
» Maden Makinaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4 İzmir 2013 k.y. k.y.
» Maden Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı 50.00 60.00
» Maden ve Taşocakları İşlt. ve Tünel Yap. Alınacak İşçi Sağ.ve İş.Güv.Önlemlerine İlişkin Tüzük K.Y. K.Y.
» Madencilik Sektörü Ürün ve Hizmet Kataloğu 2010-2011 K.Y. K.Y.
» Madencilik Sektöründe ÇED Yönetmeliği ve Madencilik Projelerine Uygulanması Semineri K.Y. K.Y.
» Madencilik Terimleri Sözlüğü Doç.Dr. Ferhan ŞİMŞİR K.Y. K.Y.
» Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 1 2005, Ankara K.Y. K.Y.
» Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 2 2007, Ankara K.Y. K.Y.
» Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 3 2009, Ankara K.Y. K.Y.
» Madencilik ve Çevre Sempozyumu - 4 2011,İzmir K.Y. K.Y.
» Madencilikte Bir Ömür Kadri YERSEL 1989 K.Y. K.Y.
» Madenle Gelen Ender PEKDEMİR K.Y. K.Y.
» Mermer Kitabı T.ONARGAN, H.KÖSE, A.Hamdi DELİORMANLI 25.00 30.00
» Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1 K.Y. K.Y.
» Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2 K.Y. K.Y.
» Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3 K.Y. K.Y.
» Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4 K.Y. K.Y.
» Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5 K.Y. K.Y.
» Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 6 K.Y. K.Y.
» Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 7 K.Y. K.Y.
» Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 8 2012 K.Y. K.Y.
» Mühendislik Eğitimi Bildiriler Kitabı K.Y. K.Y.
» Nadir Toprak Elementleri Necati YILDIZ Ekim 2016 - -
» Ocak Havalandırması Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER 1991 K.Y. K.Y.
» Patlayıcı Maddeler Tüzüğü K.Y. K.Y.
» Pratik Madencilik Prob. Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU,-Dr.Müh.A.Osman YILMAZ EKİM 2001 K.Y. K.Y.
» Püskürtme Beton Bilgi Föyleri-Çözümlü Problemler Ergin ARIOĞLU-Ali YÜKSEL-Ali Osman YILMAZ K.Y. K.Y.
» Siyah Alevler Havzası Mete ALPSAR 1996 K.Y. K.Y.
» Soba (Karbonmonoksit) Zeh. Soba-Baca Tas. Açısından İrdelenmesi ve İlk Yardım İlkeleri K.Y. K.Y.
» Sondaj Çalıştayı Atilla YALÇIN Kasım 2011 K.Y. K.Y.
» Sondaj Mühendisliği Dr. Bülent TOKA 2017 40.00 50.00
» Sondaj Sempozyumu - 1 1996, İzmir K.Y. K.Y.
» Sondaj Sempozyumu - 2 1998, İzmir K.Y. K.Y.
» Sondaj Sempozyumu - 3 1998, İzmir K.Y. K.Y.
» Sondaj Sempozyumu - 4 2009, İzmir K.Y. K.Y.
» Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları Attıla YALÇIN 1996 K.Y. K.Y.
» Sülfürlü Madenlerin Sorunu Asit Maden Drenajı ve Çözümü K.Y. K.Y.
» Tahlisiye Eğitimi-1 K.Y. K.Y.
» Taşocakları Kongresi Bildiriler Kitabı - 1 Kıbrıs Ocak 2005 K.Y. K.Y.
» Teknik Nezaretçilik Eğitimi Seminer Kitabı K.Y. K.Y.
» Temiz Kömür Teknolojileri ve Yakma Teknikleri Semineri, Afşin-Elbistan K.Y. K.Y.
» Trona ve Sentetik soda Sempozyumu Bildiriler Kitabı K.Y. K.Y.
» Tünel ve Yeraltı Çöz.Püs.Beton Problemleri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU K.Y. K.Y.
» Türkiye de Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojileri Semp. K.Y. K.Y.
» Türkiye Enerji Sempozyumu K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1 1996 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2 1999 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3 2003 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4 2006 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5 2009 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 6 2011 K.Y. K.Y.
» Türkiye Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 7 2015 30.00 35.00
» Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 15.Kongre K.Y. K.Y.
» Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 16.Kongre K.Y. K.Y.
» Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 17.Kongre K.Y. K.Y.
» Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 19.Kongre Zonguldak Mayıs 2014 35.00 40,00
» Türkiye Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı 18.Kongre K.Y. K.Y.
» Türkiye Taşkömürü Mad. İşçi Sağ. ve İş Güvenliğine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1990 K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 18.Kongre (Türkçe) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 19.Kongre (Türkçe) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 20.Kongre (Türkçe) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 21.Kongre (Türkçe) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 22.Kongre (Türkçe) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 18.Kongre (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 19.Kongre (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 20.Kongre (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 21.Kongre (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Türkiye Uluslararası Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongre Kitabı 22.Kongre (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 1 2002, İstanbul 20.00 25.00
» Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 2 2007, İstanbul 25.00 30.00
» Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 3 2013, İstanbul 30.00 35.00
» Ulaşımda Yeraltı Kazıları Bildiriler Kitabı - 4 2018, İstanbul 60.00 70.00
» Ulusal Kil Sempozyumu - 10 K.Y. K.Y.
» Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 1 Ekim 2002 K.Y. K.Y.
» Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 2 Eylül 2004 K.Y. K.Y.
» Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3 Kasım 2006 K.Y. K.Y.
» Uluslararası Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4 Ekim 2009 K.Y. K.Y.
» Uluslararası Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 8 2016 K.Y. K.Y.
» Uranyum Toryum Necati YILDIZ Ocak 2017 - -
» Yer Bilimleri Teknik Terimleri Sözlüğü K.Y. K.Y.
» Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü R.ULUSAY, M.EKMEKÇİ, H.GERÇEK, K.Ö.ÇETİN, M.AKTAR 40.00 50.00
» Yeraltı Müh. Yapılarına Depremin Etkileri Prof.Dr.Ergin ARIOĞLU K.Y. K.Y.
» Zonguldak İnsan Mekan Zaman Ekrem Murat ZAMAN 2012 K.Y. K.Y.
» Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı K.Y. K.Y.


DİĞER YAYINLAR

Adı: Yazarı: Yılı, Basım Yeri: Fiyatı (Üye): Fiyatı (Diğer);
» A dan Z ye Kıymetli Taşlar M.Yaşar ETHEM 1990 K.Y. K.Y.
» Açık İşletmelerde Delik Delme Metodları ve Delici Makinaları K.Y. K.Y.
» Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 6 Ekim 2002, Konya K.Y. K.Y.
» Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 7 Ekim 2004, Sivas K.Y. K.Y.
» Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - 8 Kasım 2006, İstanbul K.Y. K.Y.
» Cevher Hazırlama El Kitabı-Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Prof.Dr.Güven ÖNAL, Prof.Dr.Gündüz ATEŞOK, Dr.Kudret Tahsin PEREK İstanbul, Ocak 2014 70.00 70.00
» Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme (4 Cilt) Necati YILDIZ 400,00 400,00
» Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Temel İşlemlerinin Tasarımı Prof.Dr.Çetin HOŞTEN K.Y. K.Y.
» Çimento Üretimi Necati YILDIZ 80,00 80,00
» Çözümlü Problemlerle Şev Stabilite Analizi K.Y. K.Y.
» Demir Cevheri Necati YILDIZ 50.00 50.00
» Eşekten Uçağa Şerafettin ÜSTÜNKOL 30.00 30.00
» Felç Hüseyin ÖZLÜTAŞ 1992 K.Y. K.Y.
» Geoteknik Deprem Mühendisliği K.Y. K.Y.
» Geoteknik Mühendisliğine Giriş K.Y. K.Y.
» Güçlü Türkiye Ekonomisinin İtici Gücünü Madencilik Sektörü Oluşturabilir Muammer ÖCAL K.Y. K.Y.
» Isparta Pomza Sempozyumu - 1 K.Y. K.Y.
» İş Sağlığı ve Güvenliği İsmail Hakkı İÇYÜZ K.Y. K.Y.
» Kadehi Boşalanlar 10.00 10.00
» Kapalı Değirmenler Seramik Hammaddelerin Öğütülmesi Necati YILDIZ 2015 80.00 80.00
» Kaya Mekaniği Deney Yöntemleri Kitabı (İngilizce) K.Y. K.Y.
» Kaya Mekaniğine Giriş K.Y. K.Y.
» Kömür özellikleri,Teknolojisi ve Çevre İlişkileri K.Y. K.Y.
» Kömür Tozu Patlamaları K.Y. K.Y.
» Kömürün Çocukları Ekrem Murat ZAMAN Mayıs 2013 40.00 40.00
» Maden Hukuku Prof.Dr.Mustafa TOPALOĞLU K.Y. K.Y.
» Maden Kanunu Dr.Mustafa TOPALOĞLU K.Y. K.Y.
» Maden Kanunu Ömer GÜNAY 2015 95.00 95.00
» Madencilik Yatırım Proje- Hazırlama, Değerlendirilmesi ve Manyezit Ocağına Uygulanması K.Y. K.Y.
» Magnezit K.Y. K.Y.
» Magnezit ve Bazik Refrakter Malzeme Teknolojisi K.Y. K.Y.
» Malzeme Hikmet YAŞAR K.Y. K.Y.
» Mine Vanluation Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER, Dr.Nuray DEMİREL 9,00 9,00
» Mine Ventilation Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER,Sinan KESKİN K.Y. K.Y.
» Mine Ventilation Engineering Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER,Ömer ERDEM K.Y. K.Y.
» Mine Ventilation Engineering Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER, Prof. Dr. Nuray Demirel 2021 K.Y. K.Y.
» Mineraloji ve Petrografi Hüseyin KURT K.Y. K.Y.
» Mühendislikte Meslek Ahlakı ve Onuru K.Y. K.Y.
» Occupatıonal Health and Safety in Mınıng Industry Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER K.Y. K.Y.
» Öğütme Necati YILDIZ K.Y. K.Y.
» Ölçüler Birimler ve Tablolar Suat MELEK 45.00 45.00
» Resimli Madencilik Terimleri Sözlüğü K.Y. K.Y.
» Sanayi Madenleri 2. Baskı Yüksel ÖNEM Haziran 2000 K.Y. K.Y.
» Sepiyolit Oluşumu Dr.Eyüp SABAH K.Y. K.Y.
» Sistematik Mineraloji Muazzez ÇELİK - Dr.Necati KARAKAYA K.Y. K.Y.
» Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 3 K.Y. K.Y.
» Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 4 K.Y. K.Y.
» Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı - 5 K.Y. K.Y.
» Yeni Avusturya Tünel Açma Metodunun Selatin ve Karşıyaka Tünellerine Uygulanması K.Y. K.Y.
» Yeraltı Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği K.Y. K.Y.
» Yeraltı Suyu Kamil KAYABALI K.Y. K.Y.
» Zonguldak Kent Tarihi `05 Bienali Bildiriler Kitabı K.Y. K.Y.


MALZEMELER

Adı: Fiyatı (Üye): Fiyatı (Diğer);
» Doğal Taş Koleksiyonu 100.00 100.00
» Madencilik Rozeti (Gümüş) 20.00 30.00


KY : Kütüphanemizden Yararlanılabilir.

KİTAP SİPARİŞİ

Odamız yayınlarında öğrencilere üye satış fiyatı üzerinden %50 oranında indirim uygulanmaktadır.

Ücreti olmayan kitaplar bitmiştir. Kütüphanemizden Yararlanılabilir.

İstenen kitap isimlerinin dekontta belirtilerek dekontun Odaya fakslanması veya eposta ile gönderilmesi durumunda kitaplar karşı taraf ödemeli gönderilecektir.

Madencilik Dergisi ve Bültenine Yıllık Abone olmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarına ücretini

yatırıp açık adreslerini belirterek dekontu faksladıklarında işlemleri gerçekleştirilecektir.

NOT : ÜCRET ÖDEMELER

1. Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine.

2. TR 3700 0640 0000 1421 3078 7720 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

3. TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesi

4. 86665 no.lu Posta Çeki hesabına yatırılabilir.

5. Kredi, karti ile bedeli ödenerek kitap temin edilebilir. Kredi kartı ödeme formu ektedir.

Adres : Selanik Cad.Yeşim Apt. 19/4 Kızılay / ANKARA  
Tel: 0 312 425 10 80 - 418 36 57  Fax: 0 312 417 52 90

e Posta: maden@maden.org.tr

 

 

 

 

 

 
Dosyalar