TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Feldspat Raporu

RAPOR
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 07.12.2009 Son Güncelleme: 04.04.2011 11:25:03

FELDSPAT RAPORU

Çok ciddi miktarlar ve kalitede feldispat kaynaklarına sahip olduğumuz dikkate alındığında dünya feldspat pazarında rekabet gücümüzün yüksek olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir. Dolayısıyla bu kaynakların gereğince değerlendirilmesi ülke madenciliğinin öncelikli konularından birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, sırasıyla cevher üretimi, üretilen cevherin işlenerek sanayinin hizmetine sunulması, bu ürünlerin yurtiçinde daha ileri düzeyde değerlendirilebilmesi için ilgili sanayi dallarının yurtiçinde kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesinin yanı sıra, bu ürünlerin tüketim alanlarının geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının teşvik ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

Batı Anadolu‘ da (Çine-Milas) bölgesindeki sodyum feldspatlarımız Avrupa ve civarındaki (Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya) feldspat rezervlerinden hem kalite hem de miktar yönünden çok çok üstündür. Ne İtalya‘nın Sardunya Adası, ne Fransa‘ nın sodyum-potasyum karışık feldispatları ve ne de Norveç‘ in nefelinli siyenitleri bizim albit rezerv ve kalitesi ile karşılaştırılabilir.

Yer ve duvar seramiğinin olmazsa olmaz üç minerali feldispat başta olmak üzere kil ve kuvarstır. Avrupa‘nın büyük seramik üreticilerinin (İtalya ve İspanya) ihtiyacı olan kili Ukrayna‘dan feldspatı Türkiye‘den almaktadır. Feldspat ve kil üretiminde işlevsel olarak eşit olmasına karşın Ukrayna kilini bizim feldspatımızdan 20-30 $ daha pahalıya satabilmektedir. Bunun tek nedeni Türk feldspat üreticilerinin kendi aralarındaki anlamsız, haksız rekabetidir. Ne yazık ki ilgili resmi kuruluşlarımız duruma tam anlamıyla seyircidir.

İlgili resmi kuruluşlarımız bu haksız ve anlamsız rekabeti önleyici çözümler üreterek, bu doğal kaynağımızı layık olduğu değere ulaştırmalıdır. Örneğin, 3213 sayılı maden kanununun devlet hakkı ile ilgili maddesinde değişiklik yaparak, bakanlar kuruluna bu durumlarda devlet hakkı oranını yükseltme yetkisi vermeli ve ucuz feldispat ihracının önüne geçilmelidir (Bu bir iç hukuk meselesi olduğundan AB uyum yasalarına ters değildir. Zaten yasa da bu oranı indirme yetkisi sorun yaratmadığından, yükseltmenin de sorun olmaması gerekir. Ayrıca istenirse başka yasal yollarla da çözüm üretilebilir.).  

Feldspat Raporu .pdf ve .doc formatlarında ekte verilmiştir.

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 2278