TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hala Susuyor! (Bir Özelleştirme Komedisi)

BASIN AÇIKLAMASI
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 16.02.2004 Son Güncelleme: 22.12.2005 09:57:17

25 Aralık 2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı‘nca yapılan açıklama ile, Eti Gümüş A.Ş.‘nin özelleştirilmesinin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylandığı bildirilmiş, kararın Resmi Gazete‘de yayımlanmasını takiben alıcı firma olan 3S Madencilik Seramik ve İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Ticaret A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında sözleşme imzalanması görüşmelerine başlanmıştır.

Söz konusu özelleştirme uygulamasına ilişkin çok sayıda iddia, ihale sürecinin başından itibaren kurumumuza aktarılmış olup, söz konusu iddialar yapılan basın açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılmış ve 26 Aralık 2003 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na resmi yazımız ile de iddiaların yanıtlanması istenmiştir.

Ancak, söz konusu idare, yazımızın üzerinden 49 gün geçmiş olmasına rağmen iddialarla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir açıklamayı tarafımıza göndermemiştir. Bu uygulaması ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, “Hukuk Devleti” olan ülkemizde, 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‘nu açıkça ihlal etmekte, gerek Odamızı gerekse kamuoyunu bilgilendirmemekte ya da bu hususla ilgili gerekçelerini bildirmemektedir.

İddialar cevapsız bırakılmakta, ancak yeni iddiaların arkası kesilmemektedir. Her geçen gün artan soru işaretlerini kamuoyunun bilgisine sunarız:

 1. 3S Madencilik Seramik ve İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Ticaret A.Ş. olarak anılan firmanın gerçek kimliği, “Söğüt Seramik Sanayi Şirketi“nin isim değiştirmiş hali olan ve 3 yıl önce bankalara olan borçları nedeniyle iflas ederek Sermaye Piyasası Kurulu’na “artık üretim yapamıyoruz, fabrikamızı kiraya verdik“ şeklinde bildirimde bulunan “Söğütsen Seramik“ midir?

 2. Söz konusu firmanın madencilik deneyimi nedir? Daha önce gümüş ya da benzeri maden işletmeciliği yapmış mıdır?

 3. Söz konusu firmanın, işletmede hiçbir teknik incelemede bulunmadan sadece işletmenin mevcut nakit ve hemen nakde çevrilebilir varlıklarına bakarak teklif verdiği doğru mudur? Detay teknik inceleme yapılmadan böylesi bir işletmenin işletmesine talip olabilmek mümkün müdür?

 4. İşletmenin kasasında nakit 16,5 milyon USD, stoklarında 10 milyon USD ve Kütahya şehir merkezinde 3 milyon USD değerinde lojman ve sosyal tesisler olmak üzere nakit ve nakde çevrilebilir toplam 29,5 milyon USD varlığı bulunduğu, işletme faaliyetlerinin devam etmekte olması nedeniyle belirtilen varlık miktarının sürekli artmaya devam ettiği doğru mudur?

 5. Firmanın teklif ettiği 40 Milyon Amerikan Doları ne şekilde ve hangi sürede devlete ödenecektir?

 6. Firma, özelleştirme bedelini yatırma süresini geçirmiş ve 27 Şubat 2004 tarihine kadar ek süre istemiş midir? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu ek süreyi vermiş midir?

 7. İhale süreci tamamlanıp firma kararı verildikten sonra, Noranda isimli uluslararası bir firma Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından cevher kalitesinin belirlenmesi amacıyla Gümüşköy’e gönderilmiş midir? Gönderildiyse, bu uygulamadan ne amaçlanmıştır?

 8. 3S Firması’nın Vakıfbank’tan kredi talebinde bulunduğu, teminat olarak ise ETİ Gümüş A.Ş.nin kasa ve mal varlıklarını karşılık gösterdiği doğru mudur?

 9. Tüm bu işlemler yapılırken şartname ve sözleşmelere uyulmuş mudur?

 10. Böylesine belirsiz bir ortamda çalışmakta olan personelin durumu ne olacaktır?

 11. Yıllardan bu yana özelleştirilecekleri söylenen ve bu amaçla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine alınan, ancak ne özelleştirilebilen ne de doğru dürüst bir yatırım yapılmayan ve bu nedenle her geçen gün giderek çökmekte olan kamu madencilik kuruluşları için idarenin görüşü nedir?

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Ankara, Şubat 2004

 

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı: 2624