TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 01.11.2003 Son Güncelleme: 22.12.2005 10:06:26
 Uzun bir süreden beri devam eden "3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"na ilişkin çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülmekte olup, çok yakında Meclis Genel Kurulu’na inmesi beklenmektedir.

Mevcut Maden Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler için ortaya konulan gerekçeler, en başından itibaren madencilik sektörünün genel sorunlarını tam olarak kavramamış ve çağdaş çözümler üretmeye yönelik tasarımlanamamıştır. Dolayısıyla, konuya duyarlı pek çok kuruluş gibi Maden Mühendisleri Odası da tasarıya en başından şüpheyle yaklaşmış, sektörün gelişmesine yönelik önemli bir katkı yapmasını beklemenin fazlaca bir iyimserlik olacağı görüşünü taşımıştır.

Bununla beraber, odamız, değişikliklere yönelik çalışmaların her aşamasında, müdahil olmaya ve uzmanlık birikimini tasarıya yansıtmaya gayret göstermiştir. Bu çaba, bir ihtisas odası olarak Maden Mühendisleri Odası’nın en temel görevlerinden biridir.

Madencilik sektörünün en önemli sorun alanlarından biri de taş ocaklarıdır. Bir madencilik etkinliği olan taş ocakçılığının düzenlendiği Taşocakları Nizamnamesi‘nin yürürlükten kaldırılarak Maden Kanunu kapsamına alınması, denetimlerinin bilimsel bilgi temelinde yapılması bakımından yaşamsal bir zorunluluktur. Hiç bir şekilde gözardı edilemeyecek olan bu husus ile ilgili olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucu, tasarının nadir olumlu unsurlarından biri olarak, taş ocaklarının tasarı kapsamına alınması sağlanmıştı.

Ancak, 27 Ekim 2003 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde kum ve çakıl madenciliği tekrar Maden Kanunu kapsamından çıkarılmış ve bunların Taşocakları Nizamnamesi kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Yüz yıl önce düzenlenen Taşocakları Nizamnamesi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Taşocakları işletmelerinde, mühendis denetiminden uzak, plansız ve projesiz yapılan üretimin, iş kazalarına ve çevre katliamına yol açtığı bir gerçektir. Denetimsizlik nedeniyle, taşocaklarında her yıl 100‘den fazla ölümlü kaza gerçekleşmektedir.

Bu gerçekler ortada iken, taş ocaklarınının kamu tarafından denetimini sağlayacak düzenlemeden neden vazgeçildiği kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu hususta hangi çıkar gruplarının etkili olduğu, bu karar değişikliği ile kimlerin haksız kazanç elde edecekleri kamuoyunca bilinmelidir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, söz konusu düzenlemeyi yapanların her yıl iş kazalarında ölen 10‘larca kişinin ve denetimsiz çalışma sonucu harap edilen çevrenin sorumluluğunu da taşıyacaklarını hatırlatmak isteriz.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Ankara, Kasım 2003

 

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı: 1328