TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Madenlerde Arama / Kurtarma - Risk Haritası

RAPOR
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 14.12.2009 Son Güncelleme: 20.05.2010 10:34:22

Madencilik sektörü özellikle yeraltı kömür madenciliği, içerisinde tümü birbirine bağlı olan ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyebilecek riskleri içeren dünyanın en zor sektörlerinden biridir.                                                            

Bu sektörde özellikle patlamalar, yangınlar ve büyük göçüklerle şiddeti çok fazla ve birden fazla çalışanın ölümüyle sonuçlanabilecek iş kazaları riski bulunmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırabilecek önlemler acı tecrübelerle öğrenilmiş, proaktif yaklaşımla gelecek kuşakların bu acıları yaşamaması için saptanan önlemler doküman haline getirilmiş, etkili denetim mekanizması oluşturularak kazaların önlenmesine çalışılmıştır.

Özellikle emek yoğun olarak çalışılan ülkemiz yeraltı kömür madenciliği geçmişi bu tür iş kazalarının yaşandığı acı olaylarla doludur. Çalışanına güvenli çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünde olan devlet, bu çerçevede madencilik sektörü için birçok kanun, tüzük ve yönetmelikler çıkarmış, bunların işyerinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için denetim organizasyonu yapmıştır.

Madencilik sektörü ülkemiz gerçeklerinden bağımsız değildir. Olumsuzlukların sektöre yansıması kaçınılmazdır. Bu yansımanın bir ayağı da toplumda infial uyandıracak şekilde birden çok ölüme neden olacak patlamalar, yangınlar ve göçükler gibi iş kazaları olarak ortaya çıkmaktadır.         

Bu acıları en derinden yaşayan hiç kuşkusuz maden mühendisleri ve onların örgütlü olduğu Maden Mühendisleri Odası‘dır. Odamız, üyelerinin pratikte kazandığı bilgi ve donanımlarından aldığı güçle kazaların önlenmesi için her platformda görüşlerini açıklamakta, ilgili devlet kurumlarına iletmektedir.

Sektörümüzde iş kazalarının, diğer sektörlerdeki iş kazalarından farklılığı vardır. Kaza sonrası süreci, madencilikte yaşanan kazaları diğer iş kazalarından farklı kılmaktadır. Bu süreç, kazadan sonra yeraltının kendine özgü koşullarını bilen ve yeraltında değişik unvanlarla asgari iki yıl çalışan, sağlıklı ve bu iş için gerekli teçhizatla donatılmış, bu teçhizatı kullanma bilgi ve beceri yetkinliğine sahip olan kişilerin oluşturduğu ekiplerin yaptıkları arama ve kurtarma faaliyetleri ile kazazedeleri yerüstüne çıkartıncaya kadar devam etmektedir. Bu faaliyetlerinde, var olan kanun, tüzük, yönetmelikler doğrultusunda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.                                                                     

Bu çalışmada, öncelikle geçmişten bugüne dek kazaların olduğu bölgeler incelenerek risk haritası çıkarılmış, bu bölgelerdeki kurtarma istasyonlarının olduğu yerler tespit edilmiş, özel sektör ocaklarında meydana gelen maden kazalarında uygulanmakta olan kurtarma organizasyonu incelenmiştir. Bu organizasyon içersinde pratikte bu faaliyetleri yapan ve aralarında üyelerimizin başaktör olarak görev yaptığı ekiplerin ülke genelinde yaptıkları çalışmalarla mevcut organizasyona yeni bir yaklaşım getirmek, bu organizasyonu madenciliğin kendiliğinden gelişen iş disiplini ve yetkinliği çerçevesinde diğer yerüstü afetleri içine de yayma amaçlanmıştır.

* Madenlerde Arama / Kurtarma .pdf formatında dosyalar bölümünde verilmiştir.

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 4552