TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Demir Raporu

RAPOR
Güncellenme Zamanı: 19.03.2009 10:17:53
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 19.03.2009 Son Güncelleme: 20.05.2010 10:36:04

Kendi kaynaklannı yok sayan, kaynaklannı kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, kalkınmanın temel unsurlanndan en önemlisidir. Ülkelerin kalkınmalan ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tanm sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Ülkemiz doğal kaynaklar açısından önemsenir bir potansiyel taşımaktadır. Ancak ülke ekonomisinde madenciliğin önemli bir yeri olduğu söylenemez.

Odamız, insanı ve insan emeğini merkeze koyan, bir yandan madencilik faaliyetlerinde kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlarken, diğer taraftan söz konusu faaliyetlerin çevre ve ekosistemlerin korunmasını da gözeten, temel olarak ekonomik kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımının düzeltilmesi hedeflerine yönlendirilen bir "ulusal madencilik politikası" oluşturmanın, gerek toplumun yaran gerekse madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece büyük önem taşıdığı görüşündedir. Bu doğrultuda çalışmalannı sürdürmektedir.

Bu amaçla, madenlerimiz hakkında ürettiğimiz raporları; kamuoyu, sektör ve meslektaşlanmızla paylaşmayı önemli görmekteyiz. Demir raporu, demir madenimizin tüm yönleriyle irdelenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamıştır. Raporun önemli bir eksikliği dolduracağına inanıyoruz.

Bu raporun oluşmasında yoğun emeği geçen Necati YILDIZ‘a, katkı koyan tüm meslektaşlanmıza ve Stratejik Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu‘na teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 6472