TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Ücretler

BASIN AÇIKLAMASI
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 11.03.2002 Son Güncelleme: 22.12.2005 10:14:31

BASINA VE KAMUOYUNA

Hükümetin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında düzenlemeler yapmak amacıyla çıkarttığı 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aldığı yetkiyi kullanarak, bazı meslek grupları çalışanlarının ücretlerinde artış yaptığı ancak mühendis ve mimarların mali ve sosyal haklarını iyileştirici herhangi bir düzenlemenin bu aşamada değerlendirmeye alınmadığı, basında yer almaktadır.

Son yıllarda kamuda çalışan mühendislerin ekonomik ve sosyal koşulları toplum içerisindeki işlevlerine ve üstlenmeleri gereken sorumluluklara denk düşmeyecek şekilde geriletilmektedir.

Hükümetler, mühendislerin, ülke kalkınmasında ne ölçüde önemli bir konumda bulunduklarını ve mühendis verimliliğinin genel ekonominin verimi üzerindeki etkisini bir türlü kavrayamamaktadır.

Kamunun verimliliğinin, etkin mühendislik çalışmaları ve araştırmaları ile sağlanabileceği, mühendisleri bu çalışmalara yöneltecek yönetsel mekanizmaların kurulması ve mühendislik alanında işgücü verimliliğinin arttırılması gerektiği gerçeği, siyasi iktidarlarca sürekli göz ardı edilmekte, tersine, kamuda çalışan mühendisler, ücretleri ve diğer sosyal hakları bakımından giderek daha da olumsuz bir duruma düşürülmekte, meslek onurlarının sınırları zorlanmaktadır.

Bugün kamuda, 20 yıllık hizmeti olan bir mühendisin ortalama ücreti 400 ABD Dolarını geçmemekte, işe yeni başlayan 8. derecedeki mühendis ise ancak 350 ABD doları ücret alabilmektedir. Ülkemizde mühendisin aldığı bu ücretler, ancak az gelişmiş ülkelerdeki ücretler ile karşılaştırılabilir durumdadır. Bu açıdan, gelişmiş ülkelerle aramızda uçurumlar bulunmaktadır.

Hükümetin, kamunun verimliliğini sağlama sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, mühendis verimliliğini arttırmayı gerekli kılmaktadır. Hükümet, sorumluluğunu yerine getirmeli, mühendis ve mimarların aylık ücretleri en kısa sürede 700 ABD dolarının üzerine çıkarılmalıdır. Bu nedenle, mühendis ve mimarlara uygulanan ek gösterge rakamları 10.000 düzeyine, bugün %120-125 arasında uygulanan özel hizmet tazminatı oranı ise en az %300 düzeyine çıkarılmalıdır.

Basında yer aldığı şekliyle bir düzenleme yapılmasının, kamuda çalışan mühendis ve mimarlar arasında yeni huzursuzluklara neden olacağı açıktır. Konu ile ilgili olarak, hükümetten, yıllardır insanca yaşama sınırlarının altında ücretlere mahkum edilen mühendis ve mimarların ücretlerinin en kısa zamanda iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını ve çalışanlar arasında ayrımcılıktan vazgeçilmesini talep ediyoruz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

 

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı: 1899