TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZIN 68. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ODA ASGARİ ÜCRETİNDEN VAZGEÇMİYORUZ.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 20.12.2022 15:47:15
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 20.12.2022 Son Güncelleme: 20.12.2022 16:57:11

ODAMIZIN 68. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE

“Oda Asgari Ücretinden Vazgeçmiyoruz”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 68 yıl önce 20 Aralık 1954 yılında TMMOB’a bağlı ilk 11 odadan biri olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu itibaren mesleki alanda yaptığı kongre, sempozyum, seminer ve çalıştaylarla, hazırladığı raporlar ve görüşlerle, meslek içi eğitimleriyle, kadın üye ve öğrenci üye çalışmalarıyla, meslektaşlarımızın özlük hakları ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla her alanda üyesine dokunmuş, madenciliğin bütün alanlarında görüşlerini ifade etmiş, meslektaşın sorunlarının ülkenin sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle halkı ilgilendiren tüm konularda tavır almıştır.

Odamız aktif 19.587 üyesinden, 5 Şube ve 2 Bölge Temsilciliğinden, 55 il, 23 ilçe ve 48 işyeri temsilcilerinden aldığı güçle, başta mesleki alan olmak üzere hayatın her alında inandığı düşünceleri dile getirmiş, bu düşünceleri hayata geçirmek için çaba göstermiş, insan hakları evrensel hukuk, barış, refah ve demokrasi için elinden gelen çabayı göstermiştir.

Bu çabalarından biri de, son yıllarda kampanya biçiminde yürüttüğümüz “Oda Asgari Ücreti Uygulansın” içerikli kampanyalarıdır.

Bilindiği gibi, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılmasını önlemek amacıyla 2012 yılında SGK ve TMMOB arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokole göre; TMMOB her yıl belirlediği asgari ücreti SGK’ya iletmek ve kamuoyuna duyurmakla yükümlüyken, SGK ise mühendis maaşlarının belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüydü.

SGK ile yapılan Protokol sayesinde, maden mühendislerinin Odamızın belirlediği asgari ücretin altında çalışması SGK’ya bildirilerek engellendiği gibi, daimi nezaretçi atamalarında da Oda Vize yetkisi kullanılarak tarifeye uymayan dosyaların atamaları yapılmıyordu.  

SGK, 2017 yılında bazı işverenlerden gelen itirazlar doğrultusunda, işverenler lehine protokolü tek taraflı feshederek mühendisleri, hakkettikleri ücretin altında çalışmaya mahkûm etmiştir. Mesleğine, onuruna, emeğine sahip çıkan mühendisleri yetkisizleştirme ve etkisizleştirme politikaları burada da kalmamış, Odamızın daimi nezaretçilerin ücretlerini takip etme olanağı bulduğu Vize Yetkisi de elinden alınarak mühendis maaşları tamamen işverenin insafına terkedilmiştir.

Maden Mühendisleri Odası olarak protokolün tek taraflı feshini hiçbir zaman kabul etmedik etmeyeceğiz. Haklarımız için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede, ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz “Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın” kampanyasını bu dönem 25 Kasım-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tekrarlayarak bu konunun takipçisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu kapsamda; mühendislerin tarife altı çalıştırılmasını engellemek için yürüttüğümüz imza kampanyasında MAPEG ve SGK’yı muhatap alan iki temel talebimiz bulunmaktadır:

1.MAPEG’den tüm faaliyetlerinde oda vizesi zorunluluğu aramasını ve oda asgari ücret tarifesine uyan dosyaları kabul etmesini,

2.  SGK’dan ise mühendis ücretlerinin oda asgari ücret tarifesine göre ödenip ödenmediğinin denetlenmesini istedik.

Bu süreçte topladığımız binlerce imzayla, düzenlediğimiz panel ve söyleşilerle, sosyal medya faaliyetleri ve twitter TT etkinlikleri ile kamuoyu oluşturmaya ve meslektaşlarımızı bu mücadeleye sahip çıkmaya davet ettik. Ayrıca kampanya sürecinde daimi nezaretçi çalıştıran işyerlerine, asgari ücret tarifesine uyulmaması haline doğacak maddi ve manevi sorumluluğun işverene ait olacağını bildiren yazılar gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz.

Kampanya boyunca topladığımız imzaların, önümüzdeki günlerde önce MAPEG ve SGK’ya iletilmesi daha sonra TBMM’nde temsil edilen partilere, milletvekillerine kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.

Bir kez daha anımsatıyoruz; Odamız Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliğinden aldığı yetki ile Maden Mühendislerinin Asgari Ücretini belirleme hakkına sahiptir. Mühendislerin asgari ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkıdır ve SGK, Protokol olsun ya da olmasın, denetim görevini yapmak zorundadır.  Meslektaşlarımızın insanca yaşanacak bir ücret ve güvenceli çalışma hakkına sahip olabilmesi için, haklı taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Kuruluşumuzun 68. Yıl dönümünde yüksek sesler haykırıyoruz:

  • Mühendislerin Hakları Var!
  • Güvencesizliğe Son, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır!
  • Mühendislerin asgari ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkıdır
  • Bugünümüzü ve Yarınımızı Güvence Altına Alacak Ücretler Hakkımız!
  • Mühendis Asgari Ücret Tarifesinin Altında Çalışmak İstemiyoruz!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak “Oda Asgari Ücreti Tarifesinden Vazgeçmiyoruz” diyoruz.

Mücadeleyle dolu nice 68 yıllara…

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
20 Aralık 2022, Ankara

 

Okunma Sayısı: 237