TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TTK ve İLGİLİ DİĞER KAMU KURUMLARI AMASRA FACİASI İLE İLGİLİ TALEP ETTİĞİMİZ BELGE VE BİLGİLERİ PAYLAŞMALIDIR.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 31.10.2022 17:23:22
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 31.10.2022 Son Güncelleme: 31.10.2022 17:42:56

TTK ve İLGİLİ DİĞER KAMU KURUMLARI AMASRA FACİASI İLE İLGİLİ
TALEP ETTİĞİMİZ BELGE VE BİLGİLERİ PAYLAŞMALIDIR.

14 Ekim 2022 tarihinde Amasra’da yaşanan faciada 41 maden emekçisi yaşamını yitirmiş,11 maden emekçisi de yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Facia sonrası kamu yetkilileri tarafından konunun aydınlatılacağı ve sorumluların belirlenerek gereken cezanın verileceği açıklanmıştı.Bu süreçte Odamız,facia ile ilgili gelişmelere doğrudan müdahil olmuş,kamuoyuna konunun takipçisi olacağının sözünü vermiştir.

Odamız,Anayasanın 135. Maddesine göre kurulmuş bulunan Kamu Kurumu Niteliğinde bir meslek kuruluşudur.Anayasa çerçevesinde verilmiş olan haklar ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kazanın detaylı bir değerlendirmesini yapmak için Odamız, aşağıda belirtilen belge, bilgi ve dokümanları,ilgileri gereği Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Türkiye Taşkömürü Kurumu ve TTK Amasra TİM Müessese Müdürlüğünden istemiştir.Bu belgeler;

 1. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait güncel Ocak Planı ( 1/1000 Ölçekli)
 2. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait güncel Havalandırma Planı ( 1/1000 Ölçekli)
 3. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait güncel Sensör Planı ( 1/1000  Ölçekli)
 4. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü 4-14 Ekim 2022 tarih aralığına ait ayak hava giriş-çıkışları, patlatma bölgesindeki sensörler başta olmak üzere tüm sensörlerin ölçüm sonuçları
 5. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü 4-14 Ekim 2022 tarih aralığına ait Seyyar Gaz Ölçüm Cihazlarının ölçüm sonuçları, havalandırma defteri
 6. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğünde 15 Eylül- 14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan Kontrol Sondajı ve Degaj Sondajı kayıtları
 7. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü 14 Ekim 2022 tarihi 16.00-00.00 vardiyasına ait Ocak Tertip Planı
 8. TTK Tahlisiye Birimi tarafından yürütülen kurtarma faaliyetlerine ilişkin Tahlisiye Raporu
 9. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğünde 14 Ekim 2022 tarihinde 16.00-00.00 vardiyasında meydana gelen grizu patlaması sonucunda hayatını kaybeden 41 maden işçisinin Otopsi Raporları
 10. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait 14 Ekim 2022 tarihi 16.00-00.00 vardiyasında yapılan madencilik faaliyetleri için kullanılan elektrikli ekipmanların ATEX Belgeleri ile bu ekipmanların periyodik kontrol ve tamir-bakım belgeleri
 11. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait patlayıcı madde sarf defteri
 12. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait patlamayı önleme planı
 13. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait kömürün kendiliğinden yanma karakterizasyonuna dair Rapor
 14. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü’nün basınç ve sıcaklık sensörlerine ait ölçüm sonuçları
 15. Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğünün 10-14 Ekim 2022 tarih aralığına ait personel takip verileri

Madenlerde yaşanan facialar rastlantısal değildir, köklü nedenleri vardır.Her facia alınmayan önlemler nedeniyle ortaya çıkmıştır ve nedenlerinin bilinmesi olası yeni faciaların önlenmesinde kritik öneme sahiptir.Bu facianın nedenlerinin ortaya çıkartılması için gerekli bilgi, belge ve dokümana ihtiyaç vardır.

Her faciada olduğu gibi Amasra’da da; ölenlerin anneleri, babaları, evlatları, eşleri, kardeşleri geride kaldı.Geriye kalanlar acılarını yaşayamadan cenazeleri ile vedalaşamadan cenazeleri iktidar tarafından sahiplenildi ve cenaze merasimlerinde kadere vurgu yapılarak sorumluların üzerine gidileceği ifade edildi.Gerçek sorumluların cezalandırılması hep geriye kalmakta ve bedel emekçilerle birlikte çalışan birkaç mühendise çıkarılmaya çalışılmaktadır.Mücadelemiz, sözümüz, sorumluluğumuz iş cinayetlerini unutturmamak ve sorumlulardan hukuk içerisinde hesap sorulmasını sağlamaktır. 

Yaşanan faciaların nedenleri her iş cinayetinde farklılık gösterse de tamamı önlenebilir niteliktedir. Geçmişte kaçınılmazlık olarak değerlendirilse de bugün açısından madencilik bilim ve tekniğinin geldiği seviye yaşanan facialara çözüm bulma yeterliliğine sahiptir.Ancak, bu yeterlilik iktidar sahipleri tarafından yaşama geçirilmemektedir.

Nedenlerin başında, kapitalist emperyalist sistemin insanlık dışı çalışma koşulları ve aşırı kar hırsı gelmektedir. Bununla birlikte;ruhsat sahibi ve kamu otoritesi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerekli yatırımların,planlamaların, projelendirmelerin ve denetimlerin madencilik bilim ve tekniğine göre yapılmaması,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlerin yetersizliği ve eksiklerin giderilmemesi,kazalar sonrasındaki hukuki soruşturmalarda cezasızlık ya da ilgisi,sorumluluğu ve yetkisi olmayan kişilere ceza verilmesi esas sorumluların yargılanmaması, kamu kurumlarında görülen yandaş atamalarında liyakatsiz “çalışanlar” hemen hemen her kademede yönetici olurken,az sayıda liyakat sahibi çalışanlara ise görev verilmemesi kazaların nedenleri arasındadır.

Maden ruhsatları özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans ve ruhsat devri yoluyla parçalanmıştır.Bu parçalanmışlık ruhsatların havza temelinde planlanmasının önünde en büyük engel haline gelmiştir. Dolayısıyla havza planlamasından uzaklaşan projelendirmelerde madencilik bilim ve tekniğinin yanı sıra işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamaktadır. Ne yazık ki mevzuat çalışmaları işçileri,işçi örgütlerini ve meslek örgütlerini yok sayarak yapılırken,diğer taraftan “Torba Yasalar” içerisinde ele alınarak taraflardan da kaçırılmaktadır.

Çalışma ortamı olarak maden ocakları işçi sağlığı bakımından makine - ekipman yetersizliği,metan gazı bulunan kömür ocaklarında metansızlaştırma yapılmadan çalışılması,sensör gibi gaz algılayıcıların ve ikaz ünitelerinin uygun yerlerde bulunmaması,ATEX sertifikalı ve exproof olması gereken makine ekipmanların bu özelliği konusunda şüpheler olması, uygun olmayan havalandırma sistemleri ve projeleri, güvenli ve güvenceli olmayan çalışma yaşamı da kazaların nedenlerindendir.

Yaşanan ölümlerin ve faciaların son bulması, çalışma yaşamının insan onuruna yakışır bir ortama taşınması,emekçilerin güvenli ve güvenceli bir çalışma yaşamına sahip olması,çalışanların örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılması ve örgütlenmenin teşvik edilmesi,yaratılan değerlerin paylaşımında eşitliğin sağlanması, işsizlerin iş sahibi olabilmeleri için mücadele edilmesi gerekliliği gün gibi ortadadır. 

Başta TTK olmak üzere adı geçen kamu otoritelerinden talep ettiğimiz on beş kalem belge, bilgi ve dokümanın bir an önce tarafımıza ulaştırılması gerektiğini anımsatıyor,bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme sonucu oluşturacağımız raporu kamuoyu ile paylaşacağımızı duyuruyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
31 Ekim 2022, Ankara

Okunma Sayısı: 214