TMMOB Maden Mühendisleri Odası

12 EYLÜL ASKERİ FAŞİST DARBESİNİN ÜZERİNDEN 42 YIL GEÇTİ.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 12.09.2022 10:32:09
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 12.09.2022 Son Güncelleme: 12.09.2022 10:34:38

12 EYLÜL ASKERİ FAŞİST DARBESİNİN ÜZERİNDEN 42 YIL GEÇTİ

12 Eylül askeri faşist darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. Her darbe, bir önceki darbeden güç almakta, bir sonraki darbeye zemin hazırlamaktadır. Her darbe ve darbe girişimi sonrasında demokratik normlardan daha da uzaklaşılmakta, insanlarımız başta işkence olmak üzere büyük acılar çekmekte, zulüm görmekte, güdümlü yargılamalarla haksız cezalara çarptırılmakta, işlerinden, yaşamlarından olmaktadır.

Darbelerde yaşatılan sorunlar sadece bunlarla kalmamaktadır. Bugün yaşadığımız birçok siyasi sorunun kaynağı 12 Eylül askeri cuntasının icraatlarından kaynaklanmaktadır. O dönem halkın yükselen muhalefeti darbeciler tarafından sorun olarak görülmüş, bu muhalefete engel olmak için, halkın inançları istismar edilerek, inançlar siyasi yatırım aracına dönüştürülmüş, birçok gerici odak desteklenmiştir. Bu kapsamda tarikatlara, cemaatlere, şeyhlere, şıhlara itibar verilmiş, bu kesimlerin örgütlenmeleri için devlet olanakları sınırsız olarak sunulmuştur. 42 yılın sonunda toplumsal itibar, ekonomik ve siyasal güç elde eden bu kesimler devlet mekanizmasının bir parçası haline getirilmiştir. Geldiğimiz noktada, bakanlıkların çeşitli tarikatların ve cemaatlerin arasında pay edildiği bilinen bir gerçektir.

Bugün, darbenin  42. yılında açıkça görüyor ve tekrar tekrar yineliyoruz ki; Ülkemizin geleceği, halkımızın çıkarları demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla benimsenmesinden ve işletilmesinden geçmektedir. Demokrasi dışı her yönelim ülkemize ve halkımıza zarar vermekten başka bir işe yaramamıştır ve yaramayacaktır. Ülkemizin geleceği, halkımızın refahı, barış ve adalet ancak evrensel demokratik ilkelerin amasız, fakatsız işletileceği siyasal bir düzenden geçmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, 12 Eylül askeri faşist darbesinin 42. yılında her türlü darbeye, darbe girişimlerine, demokrasi dışı yönelimlere karşı çıkmanın bir insanlık görevi olduğuna inanıyor, eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için mücadelenin bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
12 Eylül 2022, Ankara

Okunma Sayısı: 14