TMMOB Maden Mühendisleri Odası

EYNEZ KÖMÜR OCAKLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULMALI,SOMALI MADEN İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 25.07.2022 10:10:16
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 25.07.2022 Son Güncelleme: 25.07.2022 13:43:57

EYNEZ KÖMÜR OCAKLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ DURDURULMALI,

SOMALI MADEN İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR.

Ruhsat hakları Türkiye Kömür İşletmesi Kurumuna (TKİ) ait olan, Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Eynez kömür ocağının işletme yetkisinin,üstü örtülü bir özelleştirme yöntemiyle Yeni Anadolu Madencilik ve Teknoloji A.Ş’ye devredilmek istenmesi üzerine maden işçileri 21 Temmuz Perşembe günü Ankara’ya yürüyüşe geçmiştir. Somalı maden işçileri sadece kendi özlük hakları için yürümüyor, ortak varlığımız olarak kabul edilmesi gereken madenlerin çeşitli biçimlerde özelleştirilmesi ve/veya yandaş şirketlere devredilmesine de karşı çıkıyor,temel sloganımız olan “Madenler Halkındır, Satılamaz” diyorlar.

Bu amaçlarla Ankara’ya yürümek isteyen Somalı maden işçileri kolluk kuvvetleri tarafından durdurularak işçilerin yürüyüşüne engel olunmuştur.Bunun üzerine Kırkağaç’ta oturma eylemine geçen işçiler,yürüyüş haklarının keyfi bir biçimde engellenmesini protesto etmeye ve üstü örtülü özelleştirmeye yönelik itirazlarını sürdürmeye devam etmektedirler.

Bilindiği gibi maden işletmeciliği özel deneyim gerektiren,yüksek riskli faaliyet alanlarından biridir. Önceki yıllarda özelleştirilen Eynez yeraltı ocağını Soma A.Ş. devralmış ve 301 madencinin hayatını kaybettiği soma faciası yaşanmıştır. Bu alanda TKİ ve TTK gibi yüksek deneyim ve teknik kapasiteli kamu kuruluşlarını atıl bırakmak,madencilik faaliyetlerini “iştirakler” üzerinden özel firmalara devretmek, hem kamu yararları açısından uygun değildir,  hem de çalışanları iş güvencesinden mahrum bırakmakta ve zayıf iş güvenliği koşullarında çalışmaya mahkûm etmektedir.Yılların birikimi ile oluşturulmuş uygulamacı kurumun peyderpey özelleştirilmesi kurumun sonunun hazırlandığının bir göstergesidir. 

Maden Mühendisleri Odası olarak, uzun yıllar boyunca büyük emeklerle oluşturulan kamu değerlerinin çeşitli özelleştirme biçimleriyle özel firmalara aktarılmasına karşı çıkmış, özelleştirmenin uzun vadede ülkemizin kendi üretim olanaklarını yok ederek yoksullaşmaya hizmet edeceğini belirtmiştik.Bugün gelinen durumu analiz ettiğimizde, ülkemiz tarımdan sanayiye kadar, üretim olanaklarını yitirmiş, tarım ürünleri ithal eder hale gelmiş,sanayi faaliyetleri alanında yabancı firma taşeronluğu esas haline gelmiş; sürdürülen talan politikalarının ekonomik sonuçları itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri – (eksi) 54 milyar Dolara düşmüş, dış borç stoku 451,2 milyar Dolara çıkmış, işsizlik oranı resmi verilere göre %11,3 düzeyine yükselmiş, ülke ekonomisi batağa saplanmıştır.

Bu ekonomik görünümün,özelleştirme politikaları konusunda yıllar önce yaptığımız tespitlerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle her ne biçimde olursa olsun özelleştirme politikalarından bir an önce vazgeçilmesi çağrısını yineliyoruz. Üretimi temel alan, kamusal üretimin esas alındığı, doğal kaynaklarımıza sahip çıkıldığı, elde dilen kazanımların şirketler yerine halkın refahına harcandığı yeni sosyo-ekonomik politikaların acilen uygulanması gerektiğini belirtiyoruz.

Somalı maden işçilerinin gerek bu gizli özelleştirmeye yönelik mücadelesi, gerek kamu kaynaklarının korunması ve kendi geleceklerine sahip çıkma çabasını destekliyoruz.İktidarı,işçilerin hak arama mücadelesini kolluk güçleri aracılığıyla engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

25 Temmuz 2022, ANKARA

Okunma Sayısı: 137