TMMOB Maden Mühendisleri Odası

10 ŞUBAT 2011 ELBİSTAN ÇÖLOLAR MADEN FACİASI’NIN YIL DÖNÜMÜNDE YİTİRDİĞİMİZ MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ!!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 10.02.2022 18:50:53
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 10.02.2022 Son Güncelleme: 10.02.2022 18:51:07

10 ŞUBAT 2011 ELBİSTAN ÇÖLOLAR MADEN FACİASI’NIN YIL DÖNÜMÜNDE

YİTİRDİĞİMİZ MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ!!

11 yıl önce bugün, 10 Şubat 2011 tarihinde, Türkiye kömür madenciliğinde kara bir gün daha yaşandı.

Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada meydana gelen şev kayması neticesinde oluşan göçük sonucu biri maden mühendisi, biri jeoloji mühendisi ve dokuzu maden işçisi olmak üzere on bir maden emekçisi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 milyon ton toprağın altında kalan on bir maden emekçisinden dokuzunun cansız bedenlerine bugün bile ulaşılamadı.

Özel bir şirket adına açık işletme yöntemi ile kömür üretimi yapılan Çöllolar üretim sahasında  6 Şubat 2011 tarihinde meydana gelen şev kaymaları sonucu  bir maden emekçisi toprak altında kalmış ve bu durum sahada tehlikenin varlığını gözler önüne sermişti. Sahanın jeolojisi, hidrojeolojisi ve depremselliği yeteri kadar irdelenmeden havzada büyük madencilik projelerinin hayata geçmesi bu tip kazaların önünü açmıştır.

Kaza öncesi meydana gelen olaylar kazanın geldiğini göstermesine rağmen, işletme yetkilileri olayın ciddiyetini kavrayamamış; ocağın tahliyesini sağlayacaklarına madencilik faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bunun sonucu 10 Şubat  2011 tarihinde büyük şev kayması ve göçük yaşanmış ve on maden emekçisi daha toprak altında kalmıştır. Geliyorum diyen kaza, ne yazık ki üretim ve daha fazla kâr uğruna ihmal edilmiş, olacak olaylar öngörülememiştir. Ne yazık ki, bu facia sonucunda da, tıpkı benzer facialarda olduğu gibi gerçek suçlular yargı önüne çıkarılamamış, adeta korunmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak kamu kurumlarının kömür üretim ve denetim faaliyetlerinde aktif rol alması gerektiğini yıllardır dile getiriyoruz. Buna rağmen, 12 Eylül darbesi ile birlikte başlayan ve AKP iktidarı döneminde en yüksek seviyeye ulaşan neoliberal politikalar dahilinde madencilikte gerçekleştirilen özelleştirme, taşeronlaştırma, rödövans ve hizmet alımı gibi uygulamalarla kamu kuruluşlarının üretimdeki gücü her geçen gün azaltılmıştır. TKİ, TTK, ETİ Maden gibi köklü kamu kuruluşlarında dekapaj, üretim ve hazırlama/zenginleştirme gibi faaliyetler, farklı özelleştirme yöntemleriyle şirketlere devredilmiştir. Madencilik faaliyetlerinin, kar ve üretim hırsı ile yürütülmesi sonucunda son yıllarda ülkenin birçok yerinde büyük maden faciaları meydana gelmiş ve bu facialar çok sayıda maden emekçisini kaybetmemize sebep olmuştur. Kazanın olduğu Çölolar kömür ocağının bulunduğu ruhsat alanının geçtiğimiz günlerde bir kamu kuruluşu olan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmesini, İktidarın yaptığı yanlıştan dönmüş olması olarak yorumluyoruz. Yıllardır yaptığımız uyarılara kulaklarını tıkayan iktidar, büyük madencilik havzalarında kamu işletmeciliğini önceleyen politikaları benimsemeli ve bu doğrultuda kamu yararını hedefleyen madencilik faaliyetleri yürütülmesini teşvik edici düzenlemeler yapmalıdır.

10 Şubat 2011’de Elbistan Çöllolar kömür sahasında daha çok kömür üretmek ve daha çok kâr elde etmek için şirket çıkarlarının öncelenmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeterli önlemleri almadan kazı yapılması sonucunda  meydana gelen heyelan sonucu kaybettiğimiz ve halâ toprak altında bulunan canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, böyle büyük felaketlerin bir daha yaşanmaması için yetkilileri, uyarılarımızı dikkat almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

10 Şubat 2022, Ankara

 

Okunma Sayısı: 119