TMMOB Maden Mühendisleri Odası

AKP`NİN ENERJİ POLİTİKALARINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 25.01.2022 18:06:35
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 25.01.2022 Son Güncelleme: 25.01.2022 18:06:46

AKP'NİN ENERJİ POLİTİKALARINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR.

İKTİDAR ARZ GÜVENLİĞİ BULUNMAYAN, DIŞA BAĞIMLI  VE PİYASACI ENERJİ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMELİ, KAMUCU BİR ANLAYIŞLA SANAYİNİN VE HALKIN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ÖNLEMLERİ ACİLEN ALMALIDIR.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgeleri’nde 3 gün boyunca elektrik kesintisine gidileceği duyurulmuştur. Kesintinin İran’dan gelen doğalgaz iletim hattındaki arızadan kaynaklandığı belirtilmiştir.

Yıllardır diğer konularda olduğu gibi enerji politikasının belirlenmesi konusunda da tüm uyarılara ve önerilere kulaklarını tıkayan ve piyasacı bir anlayışla kamu yararı içermeyen özelleştirmelerine aralıksız devam eden siyasal iktidarın çıkmaza girdiğinin en somut kanıtı organize sanayi bölgelerinde uygulayacağı 3 günlük elektrik kesintisidir. Enerjide dışa bağımlılık devam ettirilerek ve enerji ve enerji hammaddesi üreten kamu kuruluşları her geçen gün işlevsizleştirilerek ülkenin enerji arz güvenliği büyük bir tehlike altına sokulmuştur. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kurulu gücün %27,2’si doğalgazdan oluşmaktadır. Yine 2020 yılı sonu rakamlarına göre yerli kömüre dayalı kurulu güç  %11,8 iken ithal kömüre dayalı güç %9,4’tür. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi iktidar geçmiş yıllarda yaşanan yanlışı devam ettirmiş, yıllar içerisinde ülkeyi enerji konusunda daha da dışa bağımlı bir hale getirmiştir. Bugün sanayinin enerji ihtiyacının karşılanması noktasında görülen yetersizliğin benzerlerinin hatta daha büyüklerinin yaşanmaması için iktidar, mevcut dayatmacı ve toplumun kendisi ile aynı düşünmeyen diğer bileşenlerini yok sayan anlayışından derhal vazgeçmelidir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz;

  • Maden Kanunu, Enerji Kanunu ve ilgili mevzuat kamu işletmeciliği esaslarına göre yeniden düzenlenmelidir.
  • Ülkenin yerli ve yenilenebilir nitelik taşıyan, çevreyle daha duyarlı enerji seçeneklerine dayalı alternatif bir enerji politikası oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
  • Ülkemizin enerjide büyük oranda dışa bağlı olduğu bir ortamda, yerli enerji hammaddelerinin üretimlerinde kamu kurumları aktif rol üstlenmeli, bu kurumların personel ve yönetim yapısı liyakat esasına uygun şekilde düzenlenmelidir.
  • Teknolojik açıdan dışa bağımlılığı önleyecek, ARGE çalışmaları yapılmalı, enerji makine ve donanımlarının yurt içinde üretimini sağlamak üzere yerli sanayi ve üniversitelerle işbirliği sağlanmalıdır.
  • Enerji ve enerji hammaddesi üretimi yatırımları, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan bir bütün olarak analiz edilmeli, projeler toplumsal yarar göz önünde bulundurularak uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir.

Saygılarımızla.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

25 Ocak 2022, Ankara

 

 

Okunma Sayısı: 155