TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODA ÜYELİK AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

HABER
Güncellenme Zamanı: 08.07.2021 11:31:25
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 08.07.2021 Son Güncelleme: 08.07.2021 11:50:08

ODA ÜYELİK AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasındaki düzenleme ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları Odalara olan aidat borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Buna göre;

  1. 30 Nisan 2021 tarihi itibarı ile aidat borcu bulunan ODA üyesinin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ODA’ya başvurarak borç asıllarının tamamını yapılandırmak istediğini bildirmesi halinde, en fazla 6 taksit olacak şekilde ödeme planı çıkarılacaktır (üyenin talebine göre taksit sayısı daha az olabilir.)
  • Taksitlendirme Maximum ve Bonus özellikli kartlar için yapılabilir.
  • Diğer banka kredi  kartlarına mail order formu doldurularak tek çekim olarak tahsil edilebilir
  • Üyeden tek çekim olarak tahsil edilen adiat borcunu kendi bankası üzerinden taksitlendirmesi tavsiye edilebilir.
  • Veya üye kendi bankasına aylık otomatik ödeme talimatı verebilir. )
  • Nakit ödeme yapmak isteyen üyelerimize  6 aylık ödeme planı çıkarılarak ödeme tarihleri belirtilerek ödeme yapabilir. Üyenin sicil dosyasına bilgi notu ve ödeme tarihleri girilir. 30 eylül tarihine kadar hiç ödeme yapmazsa yapılandırma kendiliğinden düşer. 2. Taksit ve sonrasını belirlenen plan içinde yapmazsa yapılandırma düşer.)
  1. Yapılandırma planı çıkarıldıktan sonra 30 Eylül 2021 tarihine kadar 1. taksidin ödenmesi gerekmektedir.
  2. Kalan taksitler de ödendiğinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Üyenin varsa İcra/dava dosyası nedeniyle yapılan masraf ve vekalet ücreti alınmayacaktır.
  3. Belirtilen süre ve şekilde ödeme gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

a-) 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma için ODA’ya başvurmayan, yapılandırmadan yararlanamayacaklardır. (31 Ağustos 2021 tarihinden sonra gelen dilekçeler kayda alınmayacaktır)

           b-) Başvurup da 30 Eylül 2021 tarihine kadar 1. taksit ödemesini yapmayan,

           c-) İlk taksit ödemesini yaptıktan sonra, kalan herhangi bir taksit ödemesini yapmayan

üyeler için, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 634