TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KARARI İPTAL EDİLMELİ; ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMINDA ENTEGRASYON SAĞLANMALIDIR.

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 05.07.2021 12:57:45
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 05.07.2021 Son Güncelleme: 05.07.2021 12:58:06

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KARARI İPTAL EDİLMELİ;

ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMINDA ENTEGRASYON SAĞLANMALIDIR.

Cumhurbaşkanlığının 02/07/2021 tarih ve 4222 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamına alınmıştır. Siyasal iktidar bu kararla üretim ve dağıtımda sürdürdüğü ve büyük oranda tamamladığı özelleştirmeyi, şimdi de iletim alanında yapma kararı almıştır.

Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, halka daha pahalı elektrik fiyatları olarak yansımıştır. Özelleştirme sonrasında yapılan düzenlemeler ile firmalara sağlanan teşvik ve desteklere ilaveten elektrik fiyatları özellikle 2016 yılı sonrasında resmi enflasyon rakamlarının yaklaşık iki katı oranında artırılmıştır.

Siyasal iktidarın bu özelleştirmeleri yaparken halkın çıkarlarını dikkate almadığı, yandaş sermayeyi gözettiği bir kez daha görülmüştür. Aksi taktirde, yapılacak bir etki analizi özelleştirmelerin gerçek sonuçları ortaya çıkartılabilirdi. Daha önce yapılan özelleştirmelerin kısa vadede Hazineye bir katkısı olsa da orta ve uzun vadede verilen teşvikler ve finansman destekleri ile Hazinenin ciddi bir kaybının olduğu bilinen bir gerçektir. Buna ilaveten halka yansıyan tüketim bedellerinin resmi enflasyonun çok üzerinde olduğu düşünüldüğünde bu özelleştirmelerden devletin ve toplumun bir yararı olmadığı görülecek ve bu uygulamada ısrar edilmeyecekti.

Ayrıca elektrik enerjisi diğer birçok sektörden farklı olarak dikey entegrasyon gerektirir. Yani elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı bir bütün olarak planlanması ve yürütülmesi gereken kamu hizmeti niteliğindedir. Bu özelliği nedeniyle tek elden yürütülmesi gerekirken parçalanarak özelleştirilmesi ülkemize hiçbir yarar sağlamayacağı gibi ileride telafisi mümkün olmayan yapısal sorunlar getirecektir.

Diğer yandan, sosyal devlet ilkesi gereğince Devletin bu hizmeti toplumun bütün kesimlerine ulaştırması ve her kesin ihtiyacı kadar bu hizmetten yararlanması için gereken tedbirleri alması Anayasal bir görev ve zorunluluktur. İktidar elektrik sektöründe yaptığı ve yapacağı özelleştirmeler ile Anayasa ile kendisine verilen görevi yerine getirmediği gibi, halkın bu kamu hizmetinden yararlanmasını sermaye gruplarının inisiyatifine bırakmaktadır.

Bütün bu gerekçelerle TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak diyoruz ki; “TEİAŞ özelleştirilmesinden bir an önce vazgeçilmeli, üretim ve dağıtımda yapılan geçmiş özelleştirmeler iptal edilmeli, elektrik üretim, dağıtım ve iletimi kamucu bir anlayış ile tek çatı altında toplanmalı, Anayasa’ya uygun olarak halkın ucuz, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisine, ulaşabilmesi sağlanmalıdır.”

Saygılarımızla..

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
5 Temmuz 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 41