TMMOB Maden Mühendisleri Odası

11. YILINDA KARADON FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ UNUTMADIK,UNUTTURMAYACAĞIZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 16.05.2021 00:56:11
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 16.05.2021 Son Güncelleme: 16.05.2021 10:55:15

11. YILINDA KARADON FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak/Karadon`da gerçekleşen faciada aralarında 2 maden mühendisinin de bulunduğu 30 maden emekçisi grizu patlaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu facianın ardından ülkemizin dört bir yanında yaşanan facialar maalesef ki yaşanan ölümlerin devam edeceğinin en önemli göstergesidir.

Karadon faciasında hayatını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına ve halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Karadon Grizu Patlamasının ceza davası yerel mahkemede görüşülmüş olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir. Dava halen devam etmektedir.

Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neo-liberal politikaların sonuçları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikalarıdır. Aslında yaşanan faciaların gerçek sorumluları bu davalarda yargılanan maden mühendisi meslektaşlarımız değil, söz konusu politikaları ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlardır.

Yaşanan maden facialarının ardından TBMM’de komisyonlar kurulmuş, araştırmalar yapılmış, siyasi iktidar tarafından sözler verilmiştir. Ancak ölümler son bulmak yerine artarak devam etmiştir. Karadon faciasından iki yıl sonra 30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan ancak 9 yıldır bütünüyle yürürlüğe giremeyen 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasasının sonrasında Soma, Ermenek, Şırnak ve Siirt faciaları meydana gelmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ölümlerin azalacağı, yaşanan sorunların çözüleceği vaat edilmesine rağmen yasanın çıkmasından sonra ülkemizde iş kazaları sonucu meydana gelen ölümler beş katına çıkmış ve ülkemizde her yıl beş Soma faciası kadar ölümler yaşanmaya devam etmiştir. Durum madencilik sektörü içinde farklı değildir. Sektörümüzde de her yıl ortalama olarak 65 ölüm yaşanmakta ve her yıl 2 Karadon, her beş yılda bir ise 1 Soma faciası kadar ölüm görülmektedir.

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.

Açıktır ki, Maden Kanununda ve iş güvenliği mevzuatında sık sık yapılan plansız değişiklikler sektörde yaşanan faciaların önüne geçememiştir. Ne yazık ki bu düzenlemelerde bilim ve tekniğe, odamızın hazırladığı raporlara ve emekten yana olan tarafların görüşlerine ısrarla itibar edilmemektedir.

Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle yaşanan faciaların ve ölümlerin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Karadon Faciasını Unutmadık, Unutturmayacağız…

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

17 Mayıs 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 110