TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MADEN ve CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİNE KADRO VERİLMELİDİR İMZA KAMPANYASI

HABER
Güncellenme Zamanı: 22.03.2021 10:35:04
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 22.03.2021 Son Güncelleme: 23.03.2021 11:43:55

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA

T.C. AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

İL ÖZEL İDARELERİNE  BELEDİYELERE

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MADEN ve CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİNE KADRO VERİLMELİDİR

1980 sonrası uygulanan neo-liberal politikalar sonucunda sosyal devlet politikalarından vazgeçilmiş, üretimci kamu kurum ve kuruluşlarının üstlenmiş oldukları üretim görevleri günbegün özel sektöre devredilmiştir. Üretim sürecinden çekilen kamu kurum ve kuruluşlarının yeni rolünün denetleme ve düzenleme olacağı belirtilmiş, ancak bu görev de tam anlamıyla hiçbir zaman yerine getirilmemiştir.

1980 Sonrası yaşanan 41 yıllık süreçte madenciliğe yön veren Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş., Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş., Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. özelleştirilerek kapatılmış, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Eti Maden İşletmeleri ise son derece küçültülerek, adeta birer genel müdürlükten ibaret hale getirilmiştir.

Söz konusu kamu kurum ve kuruluşları geçmiş dönemlerde mühendislerin istihdamında başat bir rol oynamış, yüzlerce maden ve cevher hazırlama mühendisi istihdam etmişlerdir. Bu işletmelerde çalışan meslektaşlarımız üniversitelerde edindikleri teorik bilgileri uygulayarak, geliştirerek bilgi ve deneyimlerini sektörün hizmetine sunmuş, bilimsel ve teknik gelişmelere uygun modern madenciliğin ülkemizdeki ilk uygulamalarına öncülük etmişler, madenciliğinin gelişmesine uzun yıllar büyük katkı sağlamışlardır.

Günümüzde ise kamu madencilik kurum ve kuruluşları maden mühendisi istihdamı konusunda uzun süredir kayda değer bir kadro talebinde bulmamakta, maden ve cevher hazırlama mühendisi istihdamından uzak durdukları görülmektedir. 

Bu durumun, faaliyetlerinin belirli alanlarında maden mühendisliği disiplinin gerekli olduğu Devlet Su İşleri, Karayolları, Devlet Demir Yolları ve yerel yönetimler gibi altyapı yatırımlarını yürüten kuruluşların ilgili birimleri için de geçerli olduğu görülmektedir.

Kamusal denetim ve düzenleme alanında da durum farklı değildir. Denetleyici ve düzenleyici kurumlardan olan Maden ve Petrol İşleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar, yürüttükleri teknik gözetim ve denetim görevlerini sağlıklı yürütebilmek için ne kurumsal yapılarını günün koşullarına uyarlayabilmişler, ne de gerekli sayıda maden mühendisi istihdam ederek denetleme ve düzenleme görevlerinin etkinliğini artırabilmişlerdir.

Merkezi atama yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına 2015 yılından itibaren 183 maden mühendisi ve (0) SIFIR cevher hazırlama mühendisi ataması yapılmıştır. Buna karşılık 2015’den itibaren üniversitelerin maden ve cevher hazırlama bölümlerini tamamlayarak Odamıza kayıt olan mühendis sayısı 4640 olarak gerçekleşmiştir. Mezun olan meslektaş sayısı bunun daha da üstündedir. Odamıza kayıt yapan meslektaş sayısı ile merkezi atama sayılarını karşılaştırdığımızda oranın yaklaşık %3,9 olarak gerçekleştiği ve bu oranın hiç de iç açıcı olmadığını görmekteyiz. Bu nedenlerle madencilikle doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına merkezi atama yoluyla ataması yapılacak maden ve cevher hazırlama mühendisi sayıları artırılmalıdır.

Bütün bu olumsuzlukların farkında olan, en verimli yıllarını üniversitelerde eğitim alarak değerlendiren, bilimsel ve teknik bilgilerle donanarak maden mühendisliği mesleğini yapmaya hak kazanmış bulunan biz genç mühendisler, gerçek sahibi halkımız olan tükenebilir maden zenginliklerimizin;

  • Aranması, bulunması, projelendirilmesi, çıkartılması, zenginleştirilmesi, pazarlanması, terk edilmesi ve planlanması işlemlerinin bilimsel–teknik gelişmelere uygun, insana ve doğaya saygılı bir biçimde yapılabilmesi için,
  • Doğal kaynaklarımızın olması gerektiği gibi -insana ve doğaya saygılı bir biçimde- ekonomiye kazandırılabilmesi için,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından çalışanların sağlıklı çalışma hakkı çerçevesinde önlemlerin alınabilmesi için,
  • Devletin denetleme ve düzenleme faaliyetlerinin gerektiği gibi yürütülebilmesi için

Madencilikle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına Merkezi Atama ile Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin atanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Bağlantılar: 
Preview by Thumbshots.org
Etkinlik detayı için tıklayınız  

Okunma Sayısı: 297