TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE HUKUKA AYKIRI KEYFİ UYGULAMALARIN GEREĞİ YAPILMALIDIR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 03.02.2021 16:00:48
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 03.02.2021 Son Güncelleme: 03.02.2021 16:01:14

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE HUKUKA AYKIRI KEYFİ UYGULAMALARIN GEREĞİ YAPILMALIDIR

Deneyim, birikim ve yeterlilik niteliklerinin bir toplamı olarak ifade edilebilecek olan liyakat kavramı, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka ve amacına uygun işleyişinin bir garantisidir. Gelişmiş hukuk devletlerinde işe girişten, genel müdürlük görevine kadar her kademede liyakat ilkelerine uyarak kamu işleyişinin düzenliliği sağlanır. Bu kriterlere uygun olmadan, yandaşlık ilişkileri içerisinde yapılan uygunsuz atamalar kamu kurum ve kuruluşlarını gerektiği gibi çalışmaktan alıkoyacağı gibi, sonradan görme amirlerin kural dışı uygulamaları bu kurum ve kuruluşları küçük düşürebilmektedir.  

Bu durumun son örneği Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğünde yaşanmıştır. MTA bünyesindeki ‘Tabiat Tarihi Müzesi’nde görev yapan çalışanlara bir hafta süreyle ‘koridorda oturma’ cezası verildiği basına yansıyan bilgiler arasındadır. Bu bilgilere göre, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem tarafından verilen talimatla müze çalışanları bir hafta boyunca odalarından çıkartılarak koridorda mesai saatini tamamlamış, çalışanların yıllık izinleri başta olmak üzere saatlik izinleri de iptal edilmiştir. 

Ülkemiz yeraltı kaynaklarının bulunarak ekonomiye kazandırmayı, görevlendirildiği konularda bilimsel araştırmalar yaparak ülkemizin maden potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen son derece köklü bir kurumun genel müdürü bütün bilgi birikimini ve deneyimini bu amaçlara yönelik kullanması gerekirken, personele hukuk ve yetki dışı yaptırımlar dayatan, artık ilkokullarda bile görülmeyen traji-komik cezalar uygulayan bir genel müdürün genel müdürlük vasfı sorgulanmalıdır. İşte liyakat yerine yandaşlık kriteri esas alınarak yapılan atamalar sonucu böylesi traji-komik olaylara tanık oluyoruz. Daha da kötüsü, bilgi birikimi ve deneyimi olan yetenekli personel atıl bırakılarak köklü kurum ve kuruluşlarımızın içi boşaltılıyor.

Her ne kadar bu olayda sorumlu -şu an görevden alınmış bulunan- Cengiz Erdem gibi görünse de, gerçek sorumlular Cengiz Erdem gibi liyakatsız kişileri bu tür görevlere atayan siyasi anlayışın temsilcileridir.

Bu nedenle siyasi iktidara, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarda liyakat ilkesine geri dönülmesi gerektiğini, yapılan atamalarda hiçbir yeterliliği bulunmayan akraba-yandaş-partili insanlar yerine, bilgi ve deneyimiyle kendini kanıtlamış, yeterliliği sınamış insanların göreve getirilmesi gerekliliğini anımsatıyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
3 Şubat 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 1346