TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÖLÜMLER SÜRÜYOR İKTİDAR SEYREDİYOR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 13.01.2021 14:51:14
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 13.01.2021 Son Güncelleme: 13.01.2021 14:52:48

ÖLÜMLER SÜRÜYOR İKTİDAR SEYREDİYOR

30 Aralık 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde 12 gün arayla TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı işletmelerde 2 işçi vagon arasında sıkışarak hayatlarını kaybetmişlerdir.

11 Ocak 2021 tarihinde Şırnak’ta patlatma sonrası meydana gelen şev kayması sonucunda bir işçi hayatını kaybederken bir işçi ise ağır şekilde yaralanmıştır.

Hayatını kaybeden maden emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına ve halkımıza bir kez daha başsağlığı, yaralı işçimize de acil şifalar diliyoruz.

Bu üç iş kazasının meydana geliş şekli ve nedenleri incelendiğinde geçmişte meydana gelen kazaların adeta kopyası ve çok kolay bir şekilde önlenebilir olduğu görülmektedir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak basit, önlenebilir ve adeta geçmiş kazaların kopyası olan bu tip iş kazalarına “iş cinayeti” diyoruz.

Meydana gelen kazalarda maden emekçileri hayatlarını kaybederken maden mühendisi meslektaşlarımız ile iş güvenliği uzmanları da sorumlu gösterilerek yargılanmakta ve ceza almaktadırlar. Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neo-liberal politikaların sonuçları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikalarıdır. Aslında bu faciaların gerçek sorumluları maden mühendisi meslektaşlarımız değil, söz konusu politikaları ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlardır.

Karadon ve Soma Facialarından sonra TBMM’de komisyonlar kurulmuş, araştırmalar yapılmış, siyasi iktidar tarafından sözler verilmiştir. Ancak ölümler son bulmak yerine artarak devam etmiştir. 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe girmiştir.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ölümlerin azalacağı, yaşanan sorunların çözüleceği vaat edilmesine rağmen yasanın çıkmasından sonra ülkemizde iş kazalarında ki ölüm oranında % 500 oranında artış olmuş ve ülkemizde her yıl beş Soma Faciası kadar ölümler yaşanmaya devam etmiştir. Durum madencilik sektörü içinde farklı değildir. Sektörümüzde de her yıl ortalama olarak 65 ölüm yaşanmakta ve her beş yılda bir Soma Faciası kadar ölüm görülmektedir.

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.  Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen yıllara rağmen hala ne “Maden Kanunu”nda ne de “İş Güvenliği Kanunu”nda gerekli ve yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.

Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
13 Ocak 2021, Ankara

Okunma Sayısı: 115