TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Daimi Nezaretçi / Teknik Eleman Atamaları ve YTK İşlemleri İçin Bilgilendirme

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 02.09.2020 Son Güncelleme: 26.08.2022 15:54:07

ELEKTRONİK ORTAMDA BELGE ALMA YÖNTEMİNE DAİR BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK ORTAMDA BELGE DÜZENLEME İŞLEMLERİ ÜYELERİMİZİN BAĞLI BULUNDUKLARI ŞUBELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. PANDEMİ NEDENİYLE ŞUBELERİMİZDEN HERHANGİ BİRİNİN BELİRLİ SÜRELERLE KAPALI TUTULMASI ZORUNLULUĞU OLMASI HALİNDE ÜYELERİMİZE BELGELERİ ODA MERKEZİNCE DÜZENLENECEKTİR. BU ÇERÇEVEDE, ÜYELERİMİZ ELEKTRONİK ORTAMDA BELGE TALEPLERİNİ MUTLAKA BAĞLI BULUNDUKLARI ŞUBELERİN E-POSTA ADRESLERİ ÜZERİNDEN YAPMALIDIRLAR. BAĞLI BULUNDUĞU ŞUBESİ DIŞINDA MERKEZ ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR ÜYEMİZİN BAĞLI BULUNDUĞU ŞUBESİNE YÖNLENDİRİLECEĞİ İÇİN; BAŞVURULARIN MUTLAKA ŞUBE ÜZERİNDEN YAPILMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

 

İŞLEM TÜRLERİ
• Daimi Nezaretçi İşlemleri,
• Teknik Eleman İşlemleri,
• Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMM) İşlemler,
• Büro Tescil Belgesi (BTB) İşlemleri,
• Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Ortağı Maden Mühendisi İşlemleri,
• YTK `da Çalışan Maden Mühendisi İşlemleri,
 
 
YAPILACAK  İŞLEMLER İLE İLGİLİ   
MERKEZ VE ŞUBE E- Posta ADRESLERİ VE HESAP NUMARALARI
ODA GENEL MERKEZ HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM 
ADANA ŞUBE HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM 
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
  Ziraat Bankası Başkent Şubesine  
  Şube Kodu: 683         Hesap No: 39009031-5004
 
İBAN: TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04
  Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi
  Şube Kodu: 4213          Hesap No: 8120
  İ
BAN: TR430006400000142130008120      
 
Posta Çeki Hesap No: 86665
  Telefon: +90 312 4251080 Faks: +90 312 4175290
  e-posta: buro@maden.org.tr
  e-posta: uye@maden.org.tr
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
  Türkiye İŞ Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi
  Şube Kodu: 6004         Hesap No: 401525
 
İBAN: TR97 0006 4000 0016 0040 4015 25
  Telefon: +90 322 4599760
 
Faks: +90 322 4599761
 
e-posta: adana@maden.org.tr
DİYARBAKIR ŞUBE HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM
İSTANBUL ŞUBE HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
 Türkiye İŞ Bankası Ofis Şubesi
  Şube Kodu: 8303     Hesap No: 0670830

  IBAN: TR29 0006 4000 0018 3030 6708 30
  Telefon: +90 412 2288164
 
Faks: +90 412 2288164
 
e-posta: diyarbakir@maden.org.tr
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
  Türkiye İŞ Bankası Kabataş Şubesi 
  Şube Kodu: 1024      Hesap No: 0126 948
 
IBAN: TR73 0006 4000 0011 0240 1269 48
  Telefon: +90 212 3567410
 
Faks: +90 212 3567412
 
e-posta: istanbul@maden.org.tr
İZMİR ŞUBE HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM
ZONGULDAK ŞUBE HESAP
BİLGİLER VE İLETİŞİM
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
  T.C. Ziraat Bankası Bornova Şubesi
  Şube Kodu: 615      Hesap No: 34552377-5012
 
IBAN:TR78 0001 0006 1534 5523 7750 12
  Telefon: +90 232 3880520
 
Faks: +90 232 3394064
 
e-posta: izmir@maden.org.tr
  Hesap Adı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
  Türkiye İŞ Bankası Zonguldak Merkez Şubesi
  Şube Kodu: 7600       Hesap No: 1383287
 
IBAN: TR23 0006 4000 0017 6001 3832 87
  Telefon: +90 372 2511355
 
Faks: +90 372 2531080
 
e-posta: zonguldak@maden.org.tr
Yapılan işleme ait dekont ve belgeler; işlemin yapıldığı merkez ya da şubeye e-posta veya faks yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 
SMM BELGESİ
İÇİN GEREKEN HUSUSLAR VE BELGELER   
      SMM belgesinin amacı, kişi ve kuruluşlar tarafından verilecek maden mühendisliği hizmetlerinin
      gelişmesini, üretilen hizmetlerin ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız
      rekabetin ortadan kaldırılmasını, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların
      denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve  
      esaslarını düzenlemektir.

1-  Üyelik kaydının bulunması,
2-  Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,
3-  Üyenin aidat borcu bulunmaması,
4-  Hizmet sözleşmesini Oda'ya sunulmuş olması,
5-  Sözleşmede belirtilen ücretin Oda tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması,
6- SMM belgesi başvuru formunun doldurulup sunulması,
7-  Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcını ödenmiş olması ve tescil harcına ait dekontun 
      Oda merkezi  / ilgili şubeye sunulması,
8-  Noter onaylı imza sirküleri,
9-  Şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname, 
10-  Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğinin sunulması,

 
 
   
DAİMİ NEZARETÇİ ATAMA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR VE BELGELER
1. Daimi nezaretçi atamalarında SMM Belgesi gerekmektedir. Üye SMM belgesi başvuru formunu
    doldurmuş olması ve SMM belgesini almış olması,
2. Hizmet sözleşmesinde işverenin imzasının olması esastır.
    Sözleşmenin ruhsat sahibi ve/veya işveren adına vekaletnameye istinaden imzalanmış olması    
    durumunda; imzalayan kişinin vekaletnamesinde “açık bir şekilde "sözleşme imzalama
    yetkisi" belirtilmiş olması gerekmektedir. Hizmet sözleşmesi imzalama yetkisi şirket yönetim 
    kurulu kararına istinaden verilmiş ise ilgili kararının sureti başvuru esnasında sunulacaktır.
3. Atama, rödovans sözleşmesi veya alt işverenlik sözleşmesine istinaden yapılıyorsa bu
    sözleşmenin taraflar arasındaki ilişkiyi belirten ilgili kısımlarının bir suretinin Oda`ya sunulması
    gerekmektedir.
4. Daimi nezaretçi görevlendirme bildirimi için; Daimi Nezaretçi Atama Formunun düzenlenmesi, Ek-22 Form
5. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan I (a) grubu ruhsatlar için Daimi Nezaretçi ataması
    yapılıyorsa,  Daimi Nezaretçi Atama Formu "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na hitaben
    hazırlanacaktır.
Ek-7 Form
6. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olmayan I (a) grubu ruhsatlar için Daimi Nezaretçi ataması
    yapılıyorsa, Daimi Nezaretçi Atama Formu "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne hitaben    
    hazırlanacaktır.
Ek-7 Form
7. Daimi Nezaretçi  Bilgi Formu, 
8. İşe giriş bildirgesi,
9. İşveren ile imzalanan hizmet sözleşmesi,
10. Şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname, 
11. Daimi nezaretçi atama belgesi işlem ücretine ait dekontun Oda merkezi  / ilgili şubeye sunulması, 
12. Aynı daimi nezaretçinin, aynı ruhsat sahibi ve/veya işverenin farklı bir ruhsat sahasına atanması
      durumunda, yukarıda belirtilen iş ve işlemler tekrar yapılacaktır.
   
TEKNİK ELEMAN ATAMA İŞLEMLERİNDE ODA SİCİL BELGESİ
İÇİN GEREKEN HUSUSLAR VE BELGELER
1- Teknik Eleman atama görevlendirme formunun sunulması, Ek-23 Form
2- Bilgi formunun sunulması,
3- Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinin sunulması,
4- Şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname, 
5- Teknik eleman atama belgesi işlem ücretine ait dekontun Oda merkezi  / ilgili şubeye sunulması,
 
BÜRO TESCİL BELGESİ (BTB) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR VE BELGELER   
1- SMM  belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olması, şirket ortağı Maden Mühendisi
     adına SMM belgesi düzenlenmiş olması, ayrıca büroda çalışan ve/veya hizmet alınan mühendis ve/veya
     mühendisler de SMM belgesine sahip olacaktır.
2- Oda tarafından belirlenen BTB tescil harcının ödenmiş olması ve tescil harcına ait dekontun 
     Oda merkezi  / ilgili şubeye sunulması,
3- Belge verilecek Maden Mühendisi adına düzenlenmiş noter onaylı imza  sirküleri,
4- Taahhütname ve BTB başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış
     olması,
5- Vergi levhası sureti ile şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin veya noter onaylı
     suretinin verilmesi,
6- Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendislerinin hizmet sözleşmelerinin sunulması ve
     bu sözleşmedeki ücretin, Oda tarafından belirlenen Asgari Ücretin altında olmadığının belgelenmesi,
 
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK (YTK) ORTAĞI MADEN MÜHENDİSİ
İŞLEMLERİNDE GEREKEN HUSUSLAR VE BELGELER    
1- Üyelik kaydının bulunması,
2- Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,
3- Üyenin aidat borcu bulunmaması,
4- YTK`da ortak maden mühendisine SMM Belgesi düzenlenmesi, SMM belgesi başvuru formunun 
     doldurularak teslim edilmesi ve Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcının ödenmiş olması
     ve tescil harcına ait dekontun Oda merkezi  / ilgili şubeye sunulması,,
5- Belge verilecek Maden Mühendisi adına düzenlenmiş noter onaylı imza  sirküleri,
6- Üye tarafından doldurulup imzalanmış taahhütname, 
7- İlgili YTK nın Büro Tescil Belgesi sahibi olması, 
8- YTK`lara, YTK`nın ruhsat sahipleri ile imzalamış olduğu ve/veya imzalayacağı sözleşmelerin bir nüshasını
     Odaya ibraz etmesi,
 
YTK`DA ÇALIŞAN MADEN MÜHENDİS İŞLEMLERİNDE
GEREKEN HUSUSLAR VE BELGELER 
1- YTK`da Çalışan Maden Mühendisi için SMM Belgesi düzenlenecektir.
2- Ayrıca YTK ile imzalanmış olan hizmet sözleşmesi istenecektir. Hizmet sözleşmesinde işverenin
     imzasının olması esastır. Sözleşme işveren adına imzalanmışsa imzalayan kişiye ait vekaletname
     istenecek ve bu vekaletnamede kişinin "sözleşme imzalama yetkisine" sahip olduğu açıkça yazılacaktır.
Okunma Sayısı: 7124