TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARA ve BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 23.06.2020 19:45:29
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 23.06.2020 Son Güncelleme: 23.06.2020 19:51:17

ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARA ve BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Adalet, hukuk, hak ve özgürlükler konusunda taviz vermeyen barolar ve Türkiye Barolar Birliği; çevre ve doğanın, şehirlerin ve madenlerin talanına karşı duran ve bu konularla ilgili tüm yasa dışı uygulamalara karşı hukuki yollarla mücadelede ısrarcı olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaların yanı sıra bireylerin ve toplumun ruh ve beden sağlığının korunup geliştirilmesi yönündeki halkçı tutumları nedeniyle Türk Tabipler Birliği bağlı odalar ile diğer meslek örgütleri siyasal iktidarın hedefi haline gelmiştir.

Bu nedenlerle iktidar Kamu Kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yapısını değiştirmek, normal şartlarda yürürlükteki yasal mevzuat gereği ele geçiremediği örgütlerin ve birliklerinin yönetimlerini; Anayasa’nın amir maddelerine rağmen, elindeki güce dayanarak bölüp parçalamak ve kendine ait odacıklar kurarak ele geçirmek ve bu sayede kamu adına görev yapan bu örgütleri işlevsizleştirmek istemektedir.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar ilk kurban olarak baroları seçmiştir. Adalet Bakanı tartışılacak herhangi bir taslağın olmadığını söylerken, AKP sözcüleri böyle bir çalışmanın olduğunu açıkça beyan etmişlerdir. AKP’nin yasa tasarısı ile Türk Barolar Birliği’nin Genel Kurul Delegeleri’nin nispi temsil sistemi ile belirlenmesi, baroların parçalanıp büyük şehirlerde birden fazla baro kurularak “yandaş baroların” oluşumunun önü açılmak istenmektedir.

Hukuk sisteminin temel ayaklarından olan savunmanın ve örgütlü gücü baroların bağımsız olması gerektiğine dair ulusal ve uluslararası belge, bilgi ve etik kurallar bulunmasına rağmen hükümetin salt kendi siyasi geleceği için “çoklu baro sistemini” dayatıp kendine bağlı barolar kurmak istemesi baroların parçalanmasına neden olacak ve demokrasinin ruhuna tezat teşkil edecektir. Bu nedenle bu yapının kabul edilmesi mümkün değildir.

Türkiye Barolar Birliği’nin ve diğer Kamu Kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yapıları ve seçim yöntemleri hakkında yapılması gündemde olan değişikliklerin hukuk devleti ilkelerine, evrensel ve demokratik değerlere uygun olmadığı gerekçesi ile Baro Başkanları’nın Ankara’ya başlattıkları “savunma yürüyüşü” baroların ve diğer meslek odalarının dönüştürülmek ve işlevsizleştirilmek istenmesine dur demek için gerçekleştirilmiş anlamlı bir direniştir.

Baro Başkanları’nın Ankara dışında durdurulup Ankara’ya girişlerinin engellenmesi, Ankara’ya sokulmamaları, önlerine barikatlar kurulup muhasara altına alınmaları; Anayasa’nın kesin hükmüne rağmen avukatların/baroların gösteri ve yürüyüş yapma hakkının kamu gücü kullanılarak gasp edilmesidir. Bu durum tam anlamıyla hukukun katledilmesidir. Halkın savunma hakkına yapılan bu gasp, ülkemiz ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılacaktır.  

Baroların başlattığı savunma yürüyüşünün barikatlar kurularak engellenmesi ve engelleme yöntemleri utanç vericidir. Totaliter rejimlerde rastlanan bu faşizan ve
anti-demokratik uygulamaların bizim ülkemizde de gerçekleşmiş olması iktidarın demokrasi anlayışının sonucudur.

Ülkeyi yönetmekte acze düşmüş iktidarın; anayasal güvence altına alınmış gösteri ve yürüyüş hakkını engellemesi demek, hukuken demokratik hak ve özgürlüklere ve demokrasiye set çekmesi demektir. Bugün savunmayı susturmak isteyenler gerçekte halkı susturmak istemektedir. Bizler aşağıda imzası bulunan ZONGULDAK DEMOKRASİ PLATFORMU bileşenleri barolara yapılan bu antidemokratik ve insani olmayan faşizan uygulamayı kınıyoruz.

Ve diyoruz ki;

SAVUNMA KUTSALDIR ENGELLENEMEZ, BAROLAR SUSTURULAMAZ!

                                       

ZONGULDAK DEMOKRASİ PLATFORMU

TMMOB ZONGULDAK İL KOORDİNASYON KURULU

ZONGULDAK KESK BİLEŞENLERİ

ZONGULDAK DİSK

ZONGULDAK GENEL-İŞ

ZONGULDAK BELEDİYE-İŞ

ZONGULDAK TEZ KOOP –İŞ

ZONGULDAK TES-İŞ

ZONGULDAK YOL-İŞ

ZONGULDAK MADEN MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

ÇERVRE KORUMA DERNEĞİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ZOKEV

ALEVİ DERNEĞİ

Okunma Sayısı: 300