TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KORONA VİRÜS SÜRECİ VE ZONGULDAK`TA ALINAN ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ BASIN VE KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 01.04.2020 18:28:17
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 01.04.2020 Son Güncelleme: 01.04.2020 18:28:28

Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler ve genelgeler uygulamaya geçirilmektedir.

22.03.2020 tarihli ve 31076 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; 

      -Uzaktan çalışma,

      -Dönüşümlü çalışma, gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir denilmektedir. Ayrıca genelgede buna bağlı usul ve esaslar da açıkça belirtilmiştir.

Genelgeye istinaden; Bakanlık Makamının 23.03.2020 tarihli ve 8391 sayılı oluru ile Bakanlığın merkez teşkilatında Birim Amirleri’ ne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda ise (taşra teşkilatları dahil) ilgili Genel Müdür /Kurum Başkanı/Enstitü Başkanı’na devri uygun görülmüştür denilmektedir.

         2020/ 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Bakanlık’ın 8391 oluruna dayanak olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerlerinde Covid-19 yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkisinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zaafa uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari sayıda personel bulundurmak koşulu ile, tüm çalışma alanlarında toplu teması en aza indirmek, iş sağlığı ve iş güvenliğini zafiyete uğratmadan ocaklarda sadece acil bakım, onarım ve ocak açıklıklarının açık tutulması, büro ve harici servislerde asgari düzeyde elemanla işlerin yürütülmesi, ayrıca Maden Makinaları Fabrikasında fiili çalışan sayısının dörtte biri ile çalışmaya devam edilmesi kararlarını almış ve üretim faaliyetlerini durdurmuştur.

         Türkiye Taşkömürü Kurumunun almış olduğu bu karar her ne kadar Zonguldak ve çevre illerin ekonomileri üzerinde olumsuz bir etki bırakacak gibi görünse de, Covid-19 un yayılımını önleme ve TOPLUM SAĞLIĞININ korunması adına çok önemli bir karardır.

          Maden Mühendisleri Oda’sı olarak, salgının yayılımını önlemek ve Halk Sağlığını korumak için yapılan uygulamayı desteklediğimizi belirtir alınan önlemlerin artırılarak devam etmesini, aynı önlemlerin Kurum’un uhdesindeki rödevanslı sahalarda, ülke genelindeki tüm maden işletmelerinde uygulanmasını ve üretimin durdurulmasını talep ediyoruz.

            Ayrıca ilimizde Valilik bünyesinde oluşturulan Pandemi Kurulu salgınla mücadele koordinasyonunda katı bir disiplin uygulamalı; temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma yapmayı acilen durdurmalıdır. İlimizde sokağa çıkma yasağı kontrollü bir şekilde uygulanmalı, halkımızın zorunlu haller dışında (hastane hizmeti, ilaç temini, alış/veriş )sokağa çıkması engellenmelidir. Sağlık personeli için özel önlemler alınmalı ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman eksikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmelidir.

                                                                       TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
                                                              ZONGULDAK ŞUBESİ 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 893