TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELİK BİLGİLERİ

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 03.01.2020 Son Güncelleme: 13.01.2022 10:39:44

Kimler Üye Olabilir?

Asil Üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini uygulamaya yetkili bulunan, en az dört (4) yıllık Maden Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olan mühendis veya yüksek mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren islerle uğraşabilmek için Oda'ya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl onaylatarak üyeliklerini korumak zorundadırlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları' nda asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendislerin Oda'ya üye olmaları isteklerine bağlıdır.

Geçici Üyelik: Türkiye'de 6235 ve 7303 sayılı yasa ve bu yasalara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre mesleğini uygulamasına izin verilen yabancı uyruklu ve Türk soylu Maden Yüksek Mühendis ve Maden Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda'ya "geçici üye" olabilirler.

Diğer Üyelikler: Oda'nın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, mesleğin onurunu koruyarak madenciliğe önemli katkılarda bulunmuş kişilere, statüsü ayrı bir yönetmelikle belirlenmiş olan özel üyelik sıfatları verilebilir. Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bölümlerindeki üçüncü (3.) yıllarından itibaren öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel kurullara katılamazlar, seçimlerde oy veremezler.

Üyelik İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

 • Diploma veya çıkış belgelerinin aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopi Odamızca aslı görülerek onaylanabilir),
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Fotokopi Odamızca aslı görülerek onaylanabilir).


Müracaatta Doldurulacak Belgeler:

 Üye Kayıt ve Kimlik Yenileme Başvuru Formu
 Üye Arşiv Formu
 Üye Adres Kartı

Kayıt ve yenileme için ücret alınmaz. Kimlik için ücret alınır.

Öğrenci Üyelik İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Sadece Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri Öğrenci Üye olabilirler.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Fotokopi Odamızca aslı görülerek onaylanabilir),
 • İki adet vesikalık,
 • Okul kayıt belgesi.


Müracaatta Doldurulacak Belgeler:

 Üye Arşiv Formu

Öğrenci üyelerden aidat ve kimlik ücreti alınmaz.

Üyeler Hangi Durumlarda Bilgilerini Güncellemeli?

Üyeler aşağıdaki durumları odamıza zamanında bildirerek çeşitli istisnalardan yararlanabilirler.

 • Nüfus bilgileri değiştiğinde,
 • Akademik Unvanları değiştiğinde,
 • Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıklarında,
 • Doktora eğitimlerini tamamladıklarında,
 • Yurt içinde veya Yurt Dışında öğrenci olduklarında (Yüksek Lisans veya Doktora öğrenciliği),
 • Askerlik görevlerine başladıklarında ve bitirdiklerinde,
 • Emekli olduklarında,
 • İşsiz olduklarında,
 • Ücretli çalışan ve serbest çalışan olduklarında.


Üye Ödentileri Ne Kadar?

 • Üye Ödentisi 25,00- TL/AY
 • Üye Kimlik Ücreti 25,00- TL
 • Yabancı Üye Ödentisi 700,00- TL/AY
 • Yabancı Üye Kayıt Ücreti 4.500,00-TL
 • Yabancı Üye Kimlik Ücreti 700,00-TL


Ölüm ve Maluliyet Yardımlarının 36. Genel Kurul Kararınca Oda Yönetim Kurulunca belirlenmesine karar verilmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Tüzüğü gereğince bütün üyeler üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Ancak, 47. Olağan Genel Kurul kararı ile; işsiz üyeler ve çalışmayan emekli üyeler durumlarını SGK Hizmet Dökümü ile belgelemeleri halinde üyelik ödentilerini 1 TL/Ay oranında ödeyebilirler. Maddi kazanç karşılığı herhangi bir işte çalışmadan yurtiçi veya yurt dışında lisansüstü eğitim gören üyeler ile askerlik hizmetini gören üyeler de bu kapsamda değerlendirilirler. Engelli üyelerden 1 TL/Ay üyelik ödentisi alınır. Onur belgesi almaya hak kazanmış üyelerden ise üyelik ödentisi alınmaz.

Üye Ödentileri Nasıl Ödenebilir?

Aidat ödemeleri Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Kredi Kartı ile Aidat Ödeme Formu' nu buradan indirebilirsiniz.

Kredi kartı ile aidat ödeme durumunda taksitlendirme yalnızca Türkiye İş Bankası kredi kartı, Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartı ve diğer bankaların Bonus özellikli kredi kartlarına yapılmaktadır. Diğer banka kartlarına tek çekim uygulanmaktadır.

Gönderimlerde makbuz fotokopisi eklenmelidir.

Mühendisin Yemini

Bana verilen Mühendislik unvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendim ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Madenci Marşı

Selam ver selam ver, sesin gür
Kara elmas siyah nur demek kömür
Kara elmas siyah nur demek kömür
Alnını sür, alnını sür


Açık gül alnının kırışıkları
Sönük lambam yanar hep ışıkları
Sönük lambam yanar çıksan dışarı
Hep ışıkları, hep ışıkları


İçinde önünde, cevherle maden
Elinde toprağı altın yapar fen
Elinde toprağı altın yapar fen
Yap taç dilersen, yap taç dilersen


O taçta arma, şu kazma çekiç
Onun saltanatı kimde vardır hiç
Onun feyyazlığı nerde vardır hiç
Bu nuru iç, bu nuru iç


**Madenci Marşının mana ve mizanseni diğer ülkelerle aynı olup, beynelmilel hüviyettedir. Maden Yük. Mühendisi Cemal Zühtü Aysan'ın teşviki ile şair Maden Yük. Mühendisi Behçet Kemal Çağlar tarafından 1928 yılında hazırlanmıştır.

Bilgisayarınıza indirmek ve dinlemek için tıklayınız.  madenci_marsi.mp3 (2,18 MB)

Okunma Sayısı: 10067