TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADENCİLİK SEKTÖR PORTALI

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 28.02.2020 Son Güncelleme: 12.05.2020 18:51:49

 

Sunuş

Odamız, Anayasa`nın 135. maddesinde tanımlanan 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin Odanın amaçlarını belirleyen 6. Maddesi; "Doğal kaynakların bulunmasında, işletilmesinde, sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında, ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek, bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak" hükmünü içermektedir.

Bu çerçevede, madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki önemi ve potansiyelinin bilincinde olan ve sektöre yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesini önüne hedef olarak koyan Odamız; bugüne kadar sürdürdüğü planlı çalışmalara ek olarak sektörel organizasyonları geliştirme çabası içerisindedir. Ülkemizin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönelimlerini belirleyen Odamız, sektördeki kurum ve kuruluşlarla var olan ilişkilerini geliştirmeye önem vermektedir. Bu amaçla kongre, sempozyum, sergi, çalıştay vb. gibi pek çok organizasyon Odamız tarafından düzenlenmektedir.

Odamız, bu faaliyetlere paralel olarak ülkemiz madencilik sektörünü bir çatı altında toplayacak, sektörün hem yurt içinde hem de uluslararası planda tanıtımını yapacak bir katalog çalışmasını hayata geçirmişti. Global büyümenin yaşandığı günümüz koşullarında, ülkemiz madencilik sektörü ve yan sanayine her geçen gün yeni firmalar katılmaktadır. Bu çalışmada, Odamız tarafından yetkilendirilen kişilerin sektördeki binlerce kuruluş ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği en geniş veri tabanına sahip ve ülkemiz madencilik sektörünün endüstriyel olarak profilini çıkartan bu klavuz kataloğumuzun sektöre önemli katkılar sağladığından kuşkumuz yoktur.

Gelişen teknolojik olanakları da değerlendirmek isteyen Odamız, planlamakta olduğu sektörel buluşma platformunun internet üzerinden kurulmasının daha hızlı ve sağlıklı olacağı kanaati ile bir web sayfası tasarımına yönelmiştir. Dünyadaki sektörel gelişmelere paralel olarak web üzerinden yayımlanan bu katalog çalışması ile veri tabanı daha da geliştirilerek güncellenmesinin sağlanması planlanmıştır. Ancak, bu web tabanlı yayınımız sürekli kılınamamış 2010 – 2013 yılları arasındaki kısa yayım hayatı ile kesintiye uğramıştır.

Geniş ve sağlıklı bir veri tabanına sahip Odamız, günümüzde dünya şirketleri arasında uzaklığı kısaltan en kuvvetli etken olan sektörel bir internet sitesi çalışması ‘Madencilik Sektör Portalı`  http://www.e-madencilik.org.tr/ ile yayın hayatına başlamıştır. İhtiyaç duyulması halinde İngilizce olarak yayımlanabilmesi için de altyapısı opsiyonel olarak ele alınmıştır.

Web sayfamızın ağırlıklı içeriği, madencilik sektörü ve yan sanayinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların tanıtımına yönelik olacaktır. Bu tanıtımda, bizleri kongre, sempozyum, sergi, çalıştay vb. etkinliklerimizde yalnız bırakmayan firmalar öncelikli olacaktır. Her yıl bıkmadan usanmadan yıllık ajandamıza reklamları ile katkı sunan firmalarımız da web sayfamızda gerekli yerlerini alacaktır. Bilimsel gelişmelerin duyurulması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu çalışmamızın sektöre önemli faydalar sağlayacağına inanarak; tüm çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza, üyelerimize ve şube yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1278