TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ GEREĞİ KEP ALMA ZORUNLULUĞU

Güncellenme Zamanı: 12.12.2018 17:42:46
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 11.12.2018 Son Güncelleme: 12.12.2018 17:42:11

Resmi Gazetede 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmış olan "Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin" 5(h) maddesi bilirkişilik siciline kayıtlı arabulucular ve bilirkişilere de; tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Bu yönetmelikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren avukatlar, arabulucular ve bilirkişilere "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi`ne (UETS)" dahil olma ve bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alma zorunluluğu getirilmiştir.

Konuyla ilgilenen üyelerimiz KEP adreslerini aşağıda linki verilen hizmet sağlayıcıların sayfasından alabilirler.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar

Bu konudaki yönetmelik linki de aşağıda verilmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206-2.htm

Okunma Sayısı: 9267