TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ - KONU İÇERİĞİ VE KATILIM ŞARTLARI

SEM HABERİ
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 06.12.2018 Son Güncelleme: 01.02.2021 15:12:04

EĞİTİM SÜRESİ: 4 gün (On sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere yirmi dört saat)

EĞİTİM KONTENJANI: EN AZ 15 - EN FAZLA 24 KİŞİ

TMMOB ÜYESİ OLANLAR İÇİN EĞİTİM ÜCRETİ: 850 TL.

TMMOB ÜYESİ OLMAYANLAR İÇİN EĞİTİM ÜCRETİ: 1000 TL.

GENEL BİLGİLER:

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimdir.

Derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Bilirkişilere, teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.

KATILIM KOŞULLARI:

Bilirkişilik Yönetmeliği`nin 38. Maddesi 1. bendinde "Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları" nda tanımlanan niteliklere sahip olmak.

KONU BAŞLIKLARI:

Teorik eğitim;

Yargılama hukukunun genel ilkeleri,
Bilirkişilik mevzuat hükümleri,
Bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, 
Bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler,
İspat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları,
Teknik konu - hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar,
Rapor yazım usul ve tekniği.

Uygulama eğitimi; 

Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması,
Katılımcıların bireysel veya  heyet  halinde  sistematik  teknikleri  kullanma  becerilerini  geliştirmelerini  sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme,
Uygulama gözetimi faaliyetleri.

BELGELENDİRME: Eğitimi tamamlayanlara Temel Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-Kayıt formu
-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
-Diploma fotokopisi
-1 adet resim
-TMMOB üyeleri için Oda Üye Kimlik Kartı fotokopisi
-Varsa alt uzmanlık sertifikaları

*Eğitime talep olması durumunda açılacağı tarih ve yer Odamız Resmi Web Sitesi-Eğitim Haberleri bölümünde duyurulacak ve üyelerimiz bilgilendirilecektir.

**Eğitime katılım taleplerinizde "EĞİTİM TALEP FORMU" nu doldurmayı ve eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekontu forma ekleyerek birlikte (0312) 419 76 80 nolu faksa veya sem@maden.org.tr e-posta adresine göndermeyi unutmayınız.

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 2023