TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜZEL KİŞİLİK İÇİN FORM

Kurumun Açık Adı

Kurumun iletişim için kullanılacak adresi

11 haneli T.C. Kimlik Numaranız elektronik posta ile yapacağınız başvuru için doldurulması zorunludur.

NOT:TC Kimlik Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Yetkili Kişinin elektronik posta adresi

En fazla 1000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.