TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇALIŞMA PROGRAMI

YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

10.05.2020

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

A) GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

1. Oda – Üye İlişkileri

1.1. Ücretli Çalışan Üyeler
1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden M. Hizmetleri (SMMH)
1.3. İşsiz Üyeler
1.4. Kadın Üyeler
1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler
1.6. Emekli Üyeler

2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri
3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler
4. Üniversiteler ile İlişkiler
5. Diğer Örgüt Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

5.1. Oda - Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri
5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

6. Uluslararası İlişkiler

B) ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR

1. Örgüt İçi Eğitim
2. Mali İşleyiş
3. Hukuki Çalışmalar
4. YTK / SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları

C) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar
2. Mesleki Eğitim Çalışmaları
3- Üye Belgelendirme Çalışmaları:
4. Çalışma Grupları

4.1. Sürekli Çalışma Grupları
4.2. Süreli Çalışma Grupları

D) BASIN, YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ

1. Madencilik Dergisi
2. Madencilik Bülteni
3. Oda Web Sayfası
4. Yeni Yayınlar
5. e-Kütüphane

E) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Söyleşi ve Paneller
2. Dünya Madenciler Günü
3. Gezi ve Aktiviteler
4. Emekli Üye Buluşmaları
5. Lokal

EKLER

EK 1: ÇALIŞMA İLKELERİMİZ


1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler
2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler
3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler
4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler
5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

EK 2: ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ 


SUNUŞ

Maden Mühendisleri Odası olarak 47. Olağan Genel Kurulumuzu başarıyla tamamlayarak yeni bir çalışma dönemine adım attık.

47. Dönemin bu ilk günlerinde insanlık, Çin’de başladığı ilan edilen ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alarak bir halk sağlığı sorunu haline gelen “SARS-CoV-2” virüsünün neden olduğu “COVID-19” salgınının tehdidi altına girmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart itibarıyla “Pandemi” (salgın) olarak tanımlanan bu hastalık 100 yılın en önemli sorunlarından biri olarak tanımlanmıştır. Gelinen aşamada salgın yalnızca bir sağlık sorunu olmaktan da çıkmış,  ekonomik ve toplumsal yaşamı derinden etkilemiş, dünya ekonomisini bir resesyona girmesine neden olmuştur.  Bu sürecin devam etmesi durumunda bir insanlık trajedisi yaşanacağı açıktır.

Gündelik yaşamı derinden etkileyen bu süreçte tüm toplantılar ertelenmiş, ulaşım hakkı sınırlandırılmış, karantina uygulamaları başlamış, sokağa çıkma yasağı gündemimize girmiştir. Bu nedenlerle, geçmiş dönemlerde yüzü yüze görüşmelerle hazırlanan, geniş katılımlı toplantılarla olgunlaştırılan Odamız çalışma programı, bu dönem uzaktan yapılan görüşmelerle dijital toplantılarla hazırlanmak durumunda kalınmıştır.

Görünen o dur ki; tüm insanlığı bilim, paylaşma ve dayanışma ile atlatılacak zor günler bekliyor. 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu sürecin en az kayıpla tamamlanması ve bir an önce sona ermesini diliyoruz.

46. dönem Çalışma Programında “Küresel kapitalizm ekonomik ve siyasi bir kriz yaşamaktadır. Bir tarafta ABD diğer tarafta Rusya ve Çin, ekonomik, siyasi, ve askeri alandaki rekabetlerini giderek artırmaktadırlar. 1990`larda "Tarihin Sonu" söylemleriyle dile getirilen işbirliğine dayalı, birlikte kalkınma, barış içerisinde bir arada yaşama politikası çökmüştür. Dünya hızlı bir biçimde yıkıcı bir rekabet ve çatışma ortamına girmiştir.” Saptaması yapılmıştır. Bugün aynen geçerli olan bu saptamalara corona virüsünün yol açtığı Covid-19 pandemisi ve bu pandeminin olası ekonomik ve siyasal ve sosyal etkilerini de eklemek gerekir. Küresel kapitalizm, Corona virüsünün yol açtığı salgın sonucu bir evrensel sağlık krizi ve bu krizin katalizör etkisiyle ekonomik çöküş süreci yaşamaktadır.

Kapitalizmin çöküş sürecinde olduğunun en belirgin göstergeleri, artan çevre sorunları, mültecilik, şiddetlenen çatışma ve savaş olgularıdır. Savaşlar büyük yıkımların ve derin acıların yaşanmasına, neden olurken demokratik değerleri de yıpratmakta, yükselen savaş eğilimleri tek tek ülkelerde otoriter yönetim yapılarının oluşturulmasına, evrensel hukuk ilkelerinin yok sayılmasına ve demokratik kazanımların kaybedilmesine neden olmaktadır.

Ülkemiz savaş sürecini en ağır yaşayan ülkelerden biridir. Mevcut iktidar son yıllarda laik ve sosyal değerlerden, insan haklarından, hukuk normlarından hızla uzaklaşarak ağır bir baskı rejimi inşa etti. Bu süreçte demokratik değerleri itibarsızlaştırmaya çalışılmış, evrensel insan hakları hiçe sayılmış, yargı baskı altına alınmış, yüz binlerce yurttaş siyasi gerekçelerle yargılanır hale gelmiş, özgürlük, eşitlik ve barış savunucuları sudan gerekçelerle cezaevlerine doldurulmuştur. Uzun tutukluluk ve işkence uygulamaları rutinleştirilerek bir ceza unsuru haline getirilmiştir. Yine bu ortamda desteklenen cemaat/tarikat çevreleri toplumsal ve siyasal yaşamda etkinliklerini iyice artırmış, devlet katında yetkili ve etkili konumlara gelmişlerdir.  Böylesi bir konjonktürde 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmıştır. Bu tarihe kadar "hoca efendi" olarak devlet protokollerinde yer alan bu kesim, 15 Temmuzda darbe girişiminde bulunmuş ve sonrasında FETÖ terör örgütü olarak adlandırılmıştır. İktidar bu darbe girişimini siyasal bir fırsata dönüştürerek, oluşturduğu baskı rejimini daha da boyutlandırma çabası içerisine girmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi bastırılmasının hemen sonrasında oluşturulan Kanun Hükmünde Kararname`ler (KHK) rejimi ile parlamenter sistem fiilen askıya alınmış, TBMM işlemez hale getirilmiş, milletvekillerinin vekilliği düşürülmüş, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanmış, kamu çalışanları geçerli bir hukuki gerekçeye dayanmaksızın işten çıkartılmış, birçok kurum, kuruluş, dernek vb. kapatılmış, şirketlere el koyulmuş, grev, gösteri ve yürüyüş hakları askıya alınmış, akademisyenler görevden uzaklaştırılmış/hapis cezaları verilmiş, sosyal medya yasakları ile birlikte her türlü muhalif düşüncenin ifade edilme ortamı yok edilmiştir.

‘15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, o dönem oluşturulan baskıcı yönetim tarzı aynen devam etmektedir. Bu yönetim anlayışına yönelik tepkiler 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yansımış, İktidar bloğu neredeyse tüm büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetmiştir. Ancak seçim sonuçları bu blok tarafından sindirilememiş, sandık tekmelenerek devrilmiş ve demokrasinin en temel değerleri olan seçme ve seçilme hakkı, hukukun üstünlüğü ve halk iradesi ayaklar altına alınmıştır.

Geçmiş dönemlerde, seçimlerde sandık başı hileleriyle oylarımıza el koyanlar, 31 Mart seçimlerinde masa başı oyunlarıyla İstanbul İBB seçimlerini iptal ettirdiler. İstanbul’da bunlar yaşanırken, Diyarbakır’da, Van’da, Kars’ta, Erzurum’da seçilmiş ilçe belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine, KHK ile ihraç oldukları gerekçesiyle mazbataları verilmemiştir.

Ancak toplumun tüm kesimleri 23 Haziranda demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe ve adalete sahip çıkarak 17 yıldır kaybettiğimiz mücadele aşkını geliştirdiler ve umudu yeşerttiler. Umudun yeşermesini kabul edemeyen AKP-MHP ittifakı halkın iradesini çiğneyerek Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alıp, belediye meclislerini feshederek demokrasiye ve halk iradesine ikinci bir darbe daha vurmuştur.

Kuşkusuz mevcut İktidarın toplumsal desteği kaybetmesinde en önemli etken, yaşamsal konularda uyguladığı yanlış politikalarıdır. İktidarın ekonomi, istihdam, eğitim, sağlık vb. alanlarda başarısız olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Ekonomik krizin derinleşmesi, kamuda lüks harcamalar, aşırı israf, eğitimin yap boz tahtasına dönmesi, sağlık sistemdeki bozulma toplumun doğrudan yaşadığı sorun alanlarının başında gelmektedir. Sağlık sistemindeki bozulma ‘Covid-19’ salgınıyla açıkça ortaya çıkmıştır. Hastalığın haftalar öncede ülkemize sıçrayacağı bilindiği halde sağlık çalışanlarının koruyucu kişisel donanımın eksikliği,  hızlı sonuç veren tanı kitlerinin önceden temin edilmesi, yaygın yetkili hastane sistemi ve karantina merkezlerinin oluşturulmamış olması ortada doğru bir sağlık yönetimi olmadığının açık kanıtları olmuştur.

Salgın konusunda yapılması gerekenler bu kadar açıkken, İktidar bir yandan “Evde kal Türkiye” derken, diğer yandan uçak biletleri ile konaklama vergilerinde indirim yaparak esas kaygısının yurttaşımız değil şirketleri ayakta tutmak olduğunu göstermiştir. Kamu yönetiminde yandaşlığa dayalı, liyakatsız görevlendirmeler sonucu sorumsuz ya da yanlış kararlar alınmakta, sonuçta tüm toplumun yaşamı derinden etkilenmekte, bedeli ise hep birlikte ödemektedir.

Bilindiği gibi, yüz yüze kalınan en temel sorunlarla yüzleşmeksizin, bu sorunların kökenlerine inerek kalıcı çözümler üretmeksizin, insana yakışır bir biçimde eşit, özgür, şiddetten uzak, refah içerisinde yaşama şansımız bulunmamaktadır. Bu nedenle Kürt sorunu, cinsiyet eşitliğinin sağlanması sorunu, çevre/doğa sorunları, inanç grupları sorunu, yaşam tarzları farklılıkları sorunu, toplumsal şiddet, taciz tecavüz ve çocuk istismarı sorunu, özelleştirmeler, ekonomik rant ve yağma sorunları, eğitim sorunları, işsizlik sorunu, özellikle son salgından kaynaklı artan sağlık sorunu, sayamayacağımız diğer birçok sorun, çözümü ertelenemez sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Açıktır ki onlarca kez denenen ve her seferinde daha büyük sorunlara neden mevcut politikalar terk edilerek insanı merkez alan, toplumu kucaklayan, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik yönelimler gerçek bir çözümün anahtarı olacaktır.

Bu çerçevede, dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde uygulanan politikalar ve gelişmeler ışığında TMMOB Maden Mühendisleri Odası, mesleğin ve meslektaşın korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin demokratikleşmesi, kalkınması ve sanayileşmesi, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam seviyesine erişebilmesi için, 60 yılı aşkın birikimi, kökleşmiş gelenek ve ilkelerinin rehberliğinde, katılımcı ve demokratik bir anlayışla, örgütsel bir bütünlük içerisinde, mesleki demokratik bir kitle örgütü olmanın bilinciyle, çağdaş, yurtsever, devrimci ve demokrat bir çizgide çalışmalarını sürdürecektir.

Maden Mühendisleri Odası;

 • Bağımsız, eşitlikçi, demokratik, laik ve evrensel hukuka dayalı bir siyasal anlayışı benimsemeye,
 • İnsan temel almaya, insan hak ve özgürlüklerini vaz geçilmez değer saymaya, 
 • İlkeler ışığında, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile mesleğin korunması ve geliştirilmesi, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya için mücadele etmeye, 
 • Emperyalist politikalara, doğal kaynakların ve ulusal servetlerin talanına, işgallere, savaşlara karşı çıkmaya, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmaya, 
 • Başta Kürt sorunu olmak üzere her türlü etnik ve inanç sorunun demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesine, kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine yönelik çaba göstermeye,
 • Her türlü ayrımcılığa ve farklılıkları nedeniyle insanların ötekileştirilmesine karşı çıkmaya,
 • İnsanlığın tüm tarihsel süreçlerde geliştirdiği değer yargılarına saygılı olmaya, bir arada yaşamanın zenginliğini savunmaya,

devam edecektir.

Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda Odamız;

 • Rant ekonomisinin yerine, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı planlı bir ekonomi anlayışını, 
 • Başta yeraltı zenginliklerimiz olmak üzere bütün üretim alanlarında bilim ve teknolojinin esas alınmasını, 
 • Yeraltı kaynaklarımızın ve doğal zenginliklerimizin halkımızın yararına üretilmesini, 
 • Kamusal bir ekonomik politikanın benimsenmesini, özelleştirmelerin, rödevansın ve taşeronlaşmanın durdurulmasını, küreselleşme politikaları ile parçalanan kamu kurumlarının yeniden birleştirilmesini,
 • İnsandan, emekten ve yaşamdan yana bir üretim ve sanayileşme politikasını, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ilişkilerin yeniden düzenlenmesini, 
 • Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate alınarak enerji üretiminin yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen politikaların uygulanmasını,
 • Herkesin sağlıklı bir çevrede, biyolojik ve ruhi sağlık koşullarında yaşama hakkı olduğunu
 • Eğitimin bir hak olduğu, parasız, eşit, demokratik bir eğitimin devletin temel görevleri arsında bulunduğunu, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını, 
 • İşsizliğin temel sorunlarımızdan biri olduğu, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğunu üyelerimize iş olanaklarının sağlanması, güvenceli çalışma ilişkilerinin devletin temel görevlerinden olduğu, bu koşulların sağlanması, insan onuruna yakışır çalışma ve ücret politikasının uygulamasını,

savunmaktadır, savunmaya devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 47. dönem Merkez ve şube yönetim kurulları ve diğer birimlerimiz; emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden, barıştan, laiklikte, sosyal hukuk devletinden, kamu yararından yana görüşleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileri ile genel olarak çalışanların, özel olarak meslektaşlarımız ve üyelerimizin hak arama ve insanca bir yaşam mücadelesinin gereğini yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğiz.

A) GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Çalışma yaşamının her geçen gün daha da esnekleştirildiği, kuralsızlaştırıldığı, çalışanların örgütlenmesinin önüne birçok engelin çıkarıldığı, mevcut örgütlenmelerin dağıtılmaya ve parçalanmaya çalışıldığı sıkıntılı ve sancılı bir dönemden geçmekteyiz. Bu tespitten hareketle örgütlenme Merkez ve şube yönetimleri ile temsilcilerimizin asli görevi olacak, örgütlenme çalışmaları artırılarak devam ettirilecektir. 

1. Oda – Üye İlişkileri

Odamız örgütlenmesinin en temel ögesi "üye"dir. Üye-Oda ilişkileri üyenin sorunları üzerinden yine üyenin kendi talep ve yöntemleriyle çözüme ulaştırılacaktır. Üye-Oda ilişkileri artırılmaya çalışılacak, üye katılımı ile çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenecektir.

Maden Mühendisliği Bölümünü bitiren genç mühendislerin tamamının Odamıza üye olması temel hedefimiz olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Odaya üye olma zorunluluğunun olmamasına rağmen Odaya üye olmaları konusunda çalışmalar sürdürülecektir.

Uygulanan politikalara bağlı olarak diğer meslek disiplinlerinde de var olan ve son süreçte daha da artan işsizlik, genç üyelerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Meslek alanımızı ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılmasına çaba harcanarak, üyelerimizin çalışma alanını genişletecek ve istihdama katkı koyacak her türlü girişimlerde bulunulmaya devam edilecektir.

Üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir.

Aidat borcu olmayan üyelerimize "Yıllık Ferdi Kaza Sigortası" uygulamasına devam edilecektir. Yeni talepler doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması için çalışılacaktır.

Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi için Oda Merkezi 1 defa ve şubeleri sorumluluk alanları dahilinde yılda en az 2 defa üye toplantıları gerçekleştirmeyi hedefleyeceklerdir.

Üyeler için haftada 1 kez mesleki sorunlarla ilgili ücretsiz hukuki danışma sağlanacaktır.

Ayrıca üyelerin farklı konularda eğilimlerini almak amacıyla sık sık basit anket uygulamalarına başvurulacaktır.

1.1. Ücretli Çalışan Üyeler

Ücretli çalışan üyelerimizin kamuda, özel sektörde ve daimi nezaretçi olarak çalışmakta oldukları bilinmektedir. Süregelen sorunlar, düşük ücret, güvencesiz iş, fazla çalışma süreleri ve sosyal haklardaki eksiklikler olarak bilinmekle birlikte, bu sorunlar daha da ağırlaşarak devam etmektedir. Bu nedenle asgari ücret tarifesinin ve SMMH Yönetmeliğimizin titizlikle uygulanması için gerekli çalışmalar özenle yürütülecektir. Buradan hareketle bu üyelerimizin sorunlarına yönelik çalışmalar üyelerimizle birlikte ele alınacak ve oluşturulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odamız olanakları seferber edilecektir.

43. Dönemde yürürlüğe giren SGK-TMMOB Mühendisler İçin Asgari Ücret İşbirliği Protokolünün yeniden yaşama geçmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Başkanlığı düzeyinde çalışmalar Oda bünyesinde kurulacak Asgari Ücret Çalışma Grubunun çalışmalarıyla artırılarak devam ettirilecektir.

Yer üstünde çalışan üyelerimiz için fiili hizmet zammı çalışması yapılacaktır.

1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH)

Serbest maden mühendisliği faaliyetleri yürüten üyelerimizin en temel sorunu aralarındaki haksız rekabet ve hizmetlerinin karşılığını alamamalarıdır. Bu alanda yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümü için geçmişte olduğu gibi bu dönemde de gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla SMMH/YTK Çalıştayı düzenlenecektir.

1.3. İşsiz Üyeler

İşsiz üyelerimizle ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır. İşsiz üyelerin sorunları ve beklentileri üzerine birlikte çözüm yollarının aranacağı, dolayısı ile bu üyelerin de içinde bulunacağı ve oda örgütlülüğünü geliştirici işsiz üyeler çalışma grubu oluşturulacaktır. Burada üretilen çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

1.4. Kadın Üyeler

Kadın üyelerimiz; öğrencilik, staj, iş arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve çalışma yaşamı süreçlerinde erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla karşılaşmakta, mesleğin kendi sorunlarından ayrı, cinsiyetçi anlayışların kaynaklık ettiği özgül sorunlar da yaşamaktadır. Odamız; kadına, cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmek, merkez ve tüm şubelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak ve eğitimler düzenlemek, pozitif ayrımcı politikalara destek olmak amacıyla oluşturacağı çalışma grubu ile, kadın üyeleri bir araya getirerek çalışmalarını sürdürecektir.

1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler

Öğrencilerin, Odayı tanıması ve kendi örgütleri olduğunu hissetmesi, öğrencilerin gelecekteki yöneticilerimiz olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütmekte olduğumuz Genç Madenci çalışması; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavramı çerçevesinde sürdürülmektedir. Bu alanda edinilen deneyimler kullanılarak, maden mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının çözümüne destek olunacaktır.

Genç Madenci çalışmaları Merkezde ve şubelerimizde, kendi bünyelerinde öğrenci üyelerimizin de katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla yürütülecek ve Merkezi komisyon tarafından koordine edilecektir.

Genç Madenci çalışmaları kapsamında şubelerimizin, sorumluluk alanlarına giren üniversitelere ziyaretleri sağlanacak, üniversitelerin tamamında öğrenci toplantıları yapılması hedeflenecektir. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin ve meslek sohbetlerinin organize edilmesi sağlanacaktır.

Üniversite Genç Madenci temsilcilerinin katılımıyla Ankara`da merkezi bir öğrenci temsilciler toplantısı düzenlenecektir.

Odamız Genç Madenci Komisyonları, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla 7. Öğrenci Kurultayı ve/veya Yaz Eğitim Kampı yapılacaktır.

1.6. Emekli Üyeler

Emekli üyelerimizin en temel sorunları düşük emekli maaşları ile sosyal sorunlarıdır. Emekli üyelerimizin sosyal ilişkilerinin ve Oda bağlarının devam etmesi amacıyla yürütülen “Emekli Üye Buluşmaları” her ayın son Çarşamba gün gerçekleştirilecektir.

2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri

46. Dönemde Odamız 5 şube,  2 bölge temsilciliği, 51 il temsilciliği, 12 ilçe temsilciliği, 54 işyeri temsilciliği ve 17 maden mühendisliği bölümü öğrenci temsilciliği ile faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu dönem temsilcilik sayılarının artırılması ve daha etkin hale gelmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Şubelerimizin kendi kaynakları ile çalışmalarını sürdürebilmeleri esas alınacak ancak mevcut yapısının daha etkin ve güçlü olabilmesi için paylaşma, dayanışma ve karşılıklı destek bir bütünlük içerisinde sürdürülecektir.

Örgütlülüğün yerel düzeyde yayılarak Oda temsiliyetinin sağlanması ve etkinliğinin artırılması gerekli olduğundan, temsilciliklerin artırılması ve Merkez ile olan iletişimin daha da geliştirilmesi sağlanacaktır.

Demokratik merkeziyetçi yapımızla, şubelerimizde üretilen bilgi ve belgelerin tüm meslektaşlarımıza ve madencilik sektörüne ulaştırılmasında örgüt içi demokrasi ilkelerine uyulacaktır. İletişimin olanakları kullanılarak alınan kararların ortaklaştırılması ve uygulanması sağlanacaktır.

İşyeri temsilcilerimiz, çalıştıkları işyerleri ile Odamız arasında önemli bir bağı oluşturmaktadır. Bu bağı daha da güçlendirmek, üyelerin Oda çalışmalarına katkılarını sağlamak, işyerlerinde üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara zaman geçirmeden taraf olmak, temsilciliklerimiz sayesinde daha etkin olabilmektedir. Bu nedenle işyeri temsilciliklerini sayısının ve etkinliğinin artırılmasına çalışılacaktır.

Geleneksel hale gelen, örgütsel bağı ve işleyişi kuvvetlendiren Temsilciler Toplantısının 4.sü gerçekleştirilecektir.

3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler

Üst örgütümüz olan TMMOB ve bağlı odalar ile olan ilişkilerde temel ilke işbirliği ve dayanışma içerisinde kamu yararının savunulması olacaktır. TMMOB çatısı altında dayanışmanın gözetilmesi, TMMOB örgütlülüğünün daha ileriye taşıma arayışı ve Odamızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir.

Örgütlü ve birlik olmanın bilincinde olan Odamız toplumsal yararları gözeterek kendi meslek alanlarını savunmasından ödün vermeksizin diğer meslek odaları ile sürekli işbirliği arayışı içerisinde olacaktır.

TMMOB’nin yerel örgütleri olan İKK‘larında olabildiğince güçlü bir şekilde yer alınabilmesine önem verilecektir.

Ayrıca diğer odaların TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir.

TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz aksatılmadan yerine getirilecektir.

Meslek alanlarından dolayı diğer Odalarla yaşanılan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu ilişkilerin tamamında Oda tüzel kişiliğinin ve örgütlülüğünün saygınlığının korunması esas olacaktır.

4. Üniversiteler ile İlişkiler

Üniversiteler, toplumsal aydınlanmanın ve bilimsel gelişmenin kurumsallaşmış yapıları olmak durumundadır. Olması gereken özelliklerden giderek uzaklaşan üniversitelerde idari ve bilimsel bağımsızlığın sağlanması, Oda-akademi ilişkisinin geliştirilmesi, bilimsel gelişmelerin meslek alanı ve üyelerimize gecikmeden yansıtılabilmesi için üniversitelerde çalışan üyelerimizle ilişkilerimiz güçlendirilecektir.

Maden Mühendisliği Bölümleri işyeri temsilcilerinin, öğrenci-Oda ilişkilerinde daha etkin görev alması sağlanacaktır.

Bu dönemde de ülke düzeyindeki tüm maden mühendisliği bölüm başkanlarının katılımının sağlandığı bir toplantı yapılacak ve bu toplantılarda üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarının, eğitim olanaklarının ve öğretim elemanı sayılarının ve uzmanlıklarının ve öğrenci kontenjanlarının değerlendirilmesi ile Maden Mühendisliği eğitiminin durumu tartışılarak çıkan sonuçlar ve alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara taşınacaktır.

Bu kapsamda 12. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı yapılacaktır. Bugüne kadar yapılan çalıştaylarda Maden Mühendisliği Eğitim Programlarının günün ihtiyaçları temelinde yeniden oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik tartışmalar yürütülmüştür. 12. Eğitim Çalıştayı’nın belirlenen spesifik bir konuya odaklanması için çalışılacaktır. Ayrıca "İş Güvenliği, Madencilik ve Çevre, Sondaj, Yeraltı Kazıları ve Zemin Mekaniği"  vb. gibi derslerin zorunlu ders programlarına konulması için girişimler sürdürülecektir.

Gelişen teknolojiler ve yeni eğilimler ışığında ders müfredatlarının gözden geçirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacaktır.

Odamız; maden mühendislerinin meslek alanını daraltan anlayışları, mesleğin çalışma alanlarından yeni disiplinler yaratma uygulamalarını doğru bulmamaktadır. Ancak YÖK tarafından yapılan düzenlemeler sonucu kurulan ve TMMOB örgütlülüğü içerisinde Odamız çatısı altında örgütlenen Cevher Hazırlama Mühendislerinin mesleki gelişimleri ve sorunlarının çözümüne yönelik gerekli çalışmalar yürütülecektir.

5. Diğer Örgüt, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Odamızın, madencilik sektörü ya da farklı alanlardaki diğer örgüt, kurum ve kuruşlarla olan ilişkilerinde temel nokta, küçük çıkarlarından uzak durulması ve kamu yararının hedeflenmesi olacaktır. Söz konusu ilişkiler, Odamızın yıllardan beri süregelen ilke ve geleneklerine ve özellikle bağımsız, demokratik yapısına uygun olacaktır.

5.1. Oda - Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri

Emekten ve halktan yana demokratik kitle örgütleri ve sendikalarla olan ilişkiler bu dönemde geliştirilmekle birlikte kurumsallaşması yönünde gerekli çabalar harcanacaktır.

Çalışanların sendikal mücadelelerine destek olunarak; bu konudaki girişim ve çalışmaların üyelere duyurulması ile birlikte dayanışma çağrısı yapılarak; siyasal ya da başka nedenlerle haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın haklarının savunulmasında kendilerine yardımcı olunacaktır.

Meslek alanlarımızla ilgili sendikalar, Barolar, TTB vb. örgütlerle birlikte özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, esnekleştirmeye, kuralsızlaştırmaya ve denetimsizleştirmeye karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, ekonomik demokratik ve özlük haklarının daraltılmasına karşı ortak etkinlikler yapılması için çalışılacaktır.

5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlıklar, madencilik sektörünün önemli kamu kuruluşları olan DSİ, ETİ MADEN, EÜAŞ, KGM, MAPEG, MTA, TENMAK, TKİ, TTK, Belediyeler ve Özel İdareler ile madenciliğin gelişimi ve üyelerimizin istihdamı konularında bilgi alış-verişi yapılacak, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve meslek alanlarımızla ilgili olarak bu kuruluşlarla olan ilişkiler sürdürülecektir.

Bu amaçla;

47. Dönemde de Oda Yönetim Kurulu tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz kongre, kurultay ve sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

 • Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,
 • Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması

sağlanacaktır.

Madenlerde iş kazalarının önlenmesi amacıyla ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne yönelik olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çalışmalar sürdürülecektir.

Patlayıcı maddelerin denetim mekanizmaları içerisinde Odamızın da yer alması için İçişleri Bakanlığı nezdinde sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

6. Uluslararası İlişkiler

Oda‘nın, gerek bilimsel ve teknik bilginin paylaşılması, gerekse ulusal ve evrensel meslek ilkeleri ve sorumlulukları temelinde uluslararası dayanışma amacıyla, diğer ülkelerin maden mühendisi örgütlenmeleriyle iletişim içerisinde bulunması önemlidir. Diğer ülkelerdeki mühendislik kuruluşlarıyla, maden mühendisliği birikimlerinin karşılıklı etkileşim içinde geliştirilmesi yönünde gereken çaba gösterilecektir.

IMCETin 50. Yılı dolayısıyla uluslararası niteliğinin daha da kuvvetlendirilmesi amacıyla diğer ülke maden mühendisleri örgütlerinin desteği sağlanacaktır.

KTMMOB ve KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası ile başlatılmış olan ilişkiler artırılarak devam ettirilecektir. ISSA Mining üyeliği ile başlayan ve IMCET 2019 kapsamında Kanada, Güney Afrika, Avusturalya maden mühendisleri Odaları ile kurulan ilişkiler geliştirilecektir.

B) ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR

1. Örgüt İçi Eğitim

Oda çalışmalarında karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için örgüt içi eğitim programları düzenlenecektir. Bu amaçla dönem içerisinde Oda yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına yönelik, Oda mevzuatı ve uygulamaları ile 47. Olağan Genel Kurulu kararı gereği "Toplumsal cinsiyet" konularında eğitimleri düzenlenecektir. Ayrıca dönem içerisinde ihtiyaç duyulan diğer konularda da eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

2. Mali İşleyiş

Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlayışı gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklarının kullanımı açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Oda örgütlülüğünün ve meslektaşlarımızın gelişmesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir.

Mali işleyişimiz, Mali İşler Yönetmeliği ile bütçe uygulama esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Şube ve Temsilciliklerimizde mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak saymanların eğitimi ve yılda en az bir kez saymanlar toplantısı yapılacaktır.

Şube ve temsilciliklerin faaliyetlerinde gelir-gider dengesi gözetilecek, örgüt birimlerimizin faaliyetlerinin kendi bütçeleri ile yürütülmesi için çaba gösterilecektir.

Genel Merkez ve Şubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, şube hesaplarını gerektiğinde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacaktır.

3. Hukuki Çalışmalar

Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalar sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;

 • Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.
 • Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması davaların karar örneklerinin arşivlenmesi sağlanacaktır.
 • Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.
 • Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda hukuk birimimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir. 
 • İhtiyaç duyan üyelerimizle hukuk müşavirimiz tarafından haftada bir hukuki destek sağlanacaktır.   


4. YTK / SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları

Mesleki uygulama standartlarının oluşturulmasına bağlı olarak mesleki denetim hizmeti verilmesinde mesleğimizin her ürünü için etkin bir denetim gerçekleştirilmelidir. Mesleki denetimin temel amacı kamu yararı ve bilimsel–teknik kriterler çerçevesinde ürünlerin hazırlanması, haksız rekabetin önlenmesi ile bilimsel ve toplumsal boyutta kamuoyunda mesleğimizin hak ettiği yere gelmesinin sağlanmasıdır.

Diploma ticareti ve genç mühendislerin sömürüsünün önlenmesi için gerekli mevzuat çalışması SGK Müfettişleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Maliye Müfettişleri Derneği, Barolar Birliği ve TÜRMOB gibi örgütler ile iş birliği içerisinde yapılarak Odamıza karşı açılacak davalarda mağdur olmamak için gerekli önlemler alınacaktır.

YTKlar ve SMMH belgeli üyelerimiz tarafından düzenlenen proje ve raporların vize işlemlerinin eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılabilmesi ve bu kapsamda çalışan üyelerimiz ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu alandaki örgütlülüğümüzün artırılması için MİGEM içerisinde bir İrtibat Bürosu kurulabilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

C) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Mesleki ve bilimsel çalışmalar, Odamızın en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecektir. Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önceliğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

İletişimde ve mesleki-bilimsel bilgi aktarımında önemli bir araç olan web sitemizin kullanımı, bu dönemde de etkin olarak sürdürülecektir. Mesleki ve bilimsel çalışmalarda "Oda Bilim Kurulu"ndan doğrudan katkı alınacaktır.

Odamız tarafından gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay ve eğitimlerin tüm üyelerimize ücretsiz olarak ulaştırılabilmesi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.

1. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar

Ülke ve meslek/meslektaş sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, bilginin erişilebilme ve yaygınlaştırma olanaklarının yaratılması, bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçlarının yaratılması amacıyla periyodik olarak her dönem düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine bu dönemde de önem verilecektir.

Gerçekleştireceğimiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulu`ndan sorumlu üyelerin bulunması ve çalışmaların sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından sürekli olarak izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Birbirini tekrar eden etkinlikler yerine, içeriği daha zengin etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Etkinlik konularına ilişkin Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve konu hakkında Odamız görüşleri kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu dönem gerçekleştireceğimiz,

Kongre ve Sempozyumlar:

 • Uluslararası Kömür Kongresi / 2020 / Zonguldak  COVİD-19 Pandemisi nedeniyle iptal edildi
 • Altın Politikaları Sempozyumu / 2020 / Ankara   COVİD-19 Pandemisi nedeniyle  2021 tarihine ertelendi
 • Delme-Patlatma Sempozyumu / 24-25 Kasım 2020 / İstanbul-Antalya  COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 25-26 Kasım 2021 tarihine ertelendi
 • Uluslararası Kırmataş Sempozyumu / 24-25 Kasım / İstanbul-Antalya COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 25-26 Kasım 2021 tarihine ertelendi
 • Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi /2021 / Merkez-Antalya COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 22-25 Mart 2022 tarihine ertelendi
 • Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu / 2021 / Adana 
 • Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu / 2021 / İstanbul
 • Uluslararası Maden Makinaları Kongresi / 2021 / İzmir 
 • MERSEM Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi veya Çalıştayı /
 • Sondaj sempozyumu / 2021 / Merkez-İzmir
 • Öğrenci Kurultayı / 2021 / Ankara


Çalıştaylar:

 • Kurşun-Çinko Çalıştayı / 2020 / Adana COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi
 • Kurşun-Çinko Çalıştayı / 2020 / Diyarbakır COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi
 • Tünel İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı / 2020 / İstanbul COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi
 • YTK/SMMH Çalıştayı / 2021 / Ankara 
 • Kömür ve Enerji Çalıştayı  / 2020 / Merkez-Soma COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği Çalıştayı / 2021 / İstanbul
 • Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı / 2021 / Ankara


2. Mesleki Eğitim Çalışmaları

Üyelerimizin meslek alanlarındaki gereksinim ve taleplerini göz önünde bulundurarak uzmanlık alanlarımızla ilgili merkezi olarak yürütülen meslek içi eğitim programları geliştirilerek ve şubelere de taşınarak devam ettirilecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önemli bir gerçeğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

Mesleki çalışmaları arttırmayı ve SEM kapsamında meslek içi eğitimi çeşitlendirerek meslektaşlarımızın yetkinleşmesi ve mesleki gelişimi hedeflenmektedir. SEM kapsamında yürütülen kurs ve eğitimler nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

Mesleki ve bilimsel çalışmalar 46. Dönemde de, Odamızın en önemli etkinliklerinden olmaya devam edecektir.

46. Dönemde SEM’de Yapılacak Eğitimler

1) Madencilik Mevzuatı Eğitimi
2) Bilirkişilik /Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi
3) Sorumlu Müdürlük Eğitimi
4) Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi
5) Jeotermal Enerji Araştırmaları Eğitimi
6) Sondaj Uygulamaları Eğitimi
7) Tünel Metro Uygulamaları Eğitimi
8) Maden Projeleri Yönetimi Eğitimi
9) İleri Düzey Delme Patlatma Eğitimi
10) Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Eğitimi
11) Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
12) Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimi
13) Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanması Eğitimi
14) Eğiticilerin Eğitimi
15) İşyerleri Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlanması Eğitimi
16) Mesleki Eğitimler
17) Örgüt İçi Yönetim Eğitimi
18) Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Eğitimi
19) Şev Stabilite İzleme Eğitimi
20) İHA 0-İHA 1 Eğitimi
21) ISO 45000 İş Güvenliği Eğitimi/ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi
22) İleri Düzey Havalandırma Eğitimi
23) İleri Düzey Cevher Hazırlama Eğitimi

3- İşçi Belgelendirme Çalışmaları

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde işçilerin belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Maden Mühendisleri Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi  (MMO MEYEM) oluşturulmuştur. Sürekli gelişime odaklanmış MMO MEYEM Belgelendirme Kuruluşu olarak; çalışanlarımızın katılımı ve üst yönetimin desteği ile kalite güvencesinin sağlanabilmesi için hiç bir taviz vermeden, tarafsızlığını her zaman koruyarak işçilerin belgelendirme sürecini gerçekleştirmeye devam edilecektir.

Bu doğrultuda MMO MEYEM; Kırma Eleme Tesis Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde Personel Belgelendirme Kuruluşu olabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) yetki alınmıştır. MEYEM birimimiz Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da akredite edilmiştir. Madencilik ile ilgili diğer meslek guruplarında da kapsam genişletmeye gidilerek, yetkili Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak sektörümüze katkı vermeye devam edilecektir.

4. Çalışma Grupları

Üyelerimizin Oda çalışmalarına ve karar süreçlerine katılımına yönelik önemli araçlardan biri de çalışma gruplarıdır. Oda birimlerimizde, mesleki ve diğer konulara yönelik çalışma alanları başlıkları altında dönemsel, süreli ve sürekli çalışma grupları kurulmasına özel bir önem verilecektir.

Çalışma gruplarının dönem sonunda hazırlayacakları çalışma raporları ile çalışmalarının üyelerimize aktarılması sağlanacaktır. Oda çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla şubelerimizde de benzer çalışma gruplarının kurulması teşvik edilecektir.

4.1. Sürekli Çalışma Grupları

 • Dergi Yayın Kurulu
 • Bülten Yayın Kurulu
 • SEM Çalışma Grubu
 • MEYEM Çalışma Grubu


4.2. Süreli Çalışma Grupları

 • Delme Patlatma Çalışma Grubu
 • Enerji ve Kömür Çalışma Grubu
 • Mevzuat Çalışma Grubu
 • YTK/SMMH Çalışma Grubu
 • Çevre Orman Mevzuatı Çalışma Grubu
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalışma Grubu
 • Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu
 • Kadın Çalışma Grubu
 • Genç Madenci Çalışma Grubu
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
 • Jeotermal Çalışma Grubu
 • Özelleştirmelerin Sonuçlarını İnceleme Çalışma Grubu
 • Türkiye Madencilik Raporu Çalışma Grubu (İstanbul)
 • Covid-19 Sosyal Dayanışma Çalışma Grubu


D) BASIN YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ

Odamız, kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek yayımlanması sağlanacak, yine yeni yayınları üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, broşürler, süreli yayınlar fiziki ve dijital formatta yayımlanacak, kütüphane ve arşiv hizmetleri olarak üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.

Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

1. Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi Odamızın açık erişimli elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan süreli bilimsel yayınıdır. Dergi 1960 yılından itibaren yayımlanmakta ve ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktarımı ve paylaşımına yönelik rolü ve önemi bilinmektedir.

Bilimsel madencilik Dergisini 3 ayda bir periyodik yayınına devam edilecektir.

Bilimsel Madencilik Dergisi, 2016 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM kapsamında ve 2017 yılı sonundan itibaren SCOPUS kapsamında dizinlenen bilimsel dergiler arasına katılmıştır. Bilimsel Madencilik Dergisi makale dizin ve özlerinin yer aldığı veri tabanları; SCOPUS, Google Scholar, ULAKBİM TR Dizin, Chemical Abstracts, Compendex, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2 ve GeoRef şeklindedir. 235 Dergi, Ocak 2019 tarihi itibarıyla Science Citation Index Expanded indeksinin bir alt basamağı olarak tanımlanan Emerging Source Citation Index (ESCI) için başvurusunu yapmış olup, izleme süreci devam etmektedir. Madencilik Dergisi’nin Science Citation Index Expanded yer alması çalışmaları bu dönem tamamlanacaktır.

2. Madencilik Bülteni

Madencilik Bülteni Oda ile üye arasındaki iletişim araçlarından biridir. Bülten’in içeriğinin üyelerimizin sahipleneceği bir seviyeye çıkarılmasına olan ihtiyaç her dönem olduğu gibi bu dönemde de geçerliliğini korumaktadır. Bunu sağlamanın bir yolu üye desteğini artırmak, üyelerimizin Bültene yazı yazmasını teşvik etmektir.

Madencilik Bülteni Odamızın dönemsel bir arşivi niteliğindedir. Bu nedenle Merkez, şube ve temsilcilikler ile öğrenci üyelerin etkin katılımları sağlanacaktır. Bültenin dijital kopyasının tüm üyelere sms ve e_posta ile gönderilmesine, Oda web sitesi üzerinden yayınlanmasına devam edilecektir.

Bu dönemde de Madencilik Bülteni içerisinde, Oda örgütlülüğünü geliştirici mesleki,  hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel içerikli görüş ve düşüncelerin yer alması teşvik edilecek, güncel sorunlara yönelik özel gündemli sayılar çıkarılması hedeflenecektir. Böylelikle Madencilik Bülteni‘nin daha geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmesi sağlanabilecektir.

3. Oda Web Sayfası ve Maden Portal

Odamız Resmi Web Sayfası teknolojik yenilikler göz önüne alınarak yenilenme çalışmaları tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.

46. Dönemde ‘Maden Portal’ çalışmaları tamamlanmış ancak aktif hale getirilememiştir. Bu dönem Maden Portal aktif hale getirilecektir.

Odamız tarafından yayınlanan tüm yayınların, uygun yazılı ve yazılı belgelerin Web Sitemizde yayınlanarak geniş bir kitleye ulaştırılmasına devam edilecektir.

Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi (MADENBİS) yazılımı aracılığıyla tüm üyelerimize bir kullanıcı şifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu şifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olanağına sahip olmuştur. MADENBİS Uygulaması geliştirilerek sürdürülecek ve programın kullanım konusunda üyelerimize gerekli teknik desteğin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca internet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim ve belge ücreti ödeme veya online kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile internet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için çalışma yapılacaktır.

Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon arşivinin oluşturulması ve bilgisayar ağıyla bu arşivden şubelerin de yararlanmasının sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

4. Yeni Yayınlar

Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bilim kurulu onayı ve aracılığıyla yayımlanmasına önem verilecektir.

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde kitap seçim ve yayını için çalışma grubu oluşturulacak, çalışmalar bu komisyon aracılığıyla yürütülecektir.

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek basımı geçekleştirilecektir.

5. e-Kütüphane

Merkez ve Şubelerimizin tamamında kütüphane hizmeti aktif hale getirilecektir.

Sektörümüzü ilgilendiren konularda yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile diğer bilimsel çalışmaların temini ve yayınlanması konusunda çalışma olanakları araştırılacaktır.

E) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Söyleşi ve Paneller

Meslek alanlarımız ve ülke gündemine ilişkin güncel konularda, oda politika ve ilkelerine uygun konunun uzmanlarıyla tartışma platformları oluşturacak periyodik söyleşiler gerçekleştirilecektir.

2. Dünya Madenciler Günü

Odamız tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenmekte olan Dünya Madenciler Günü kutlamalarının 46. Dönemde olduğu gibi, bu dönemde de kapsamlı ve yaygınlaştırılarak kutlanması sağlanacak, daha geniş katılımların sağlanacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3. Gezi ve Aktiviteler

Üyelerin birbirleriyle ve Odayla olan ilişkilerini geliştirmek için ortak zaman ve mekan oluşturmak amacıyla teknik ve kültürel gezi, piknik vb aktiviteler geliştirilerek devam ettirilecektir.

4. Emekli Üye Buluşmaları

Bu dönem emekli üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanabilmek için ilişkiler artırılmaya çalışılacak, daha önce de belirtiğimiz her ayın son Çarşamba günü "Emekliler Buluşması" etkinliği devam ettirilecektir.

5. Lokal

Oda-Üye ilişkisinin ve örgütlüğünün geliştirilmesi için açılmış olan lokal hizmetlerinin geliştirilmesi ve denetlenebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturularak üyelerimizin birbirleriyle ve aileleriyle birlikte ortak ve üretken zaman geçirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Lokalimizin daha etkin kullanımı için başta emekli meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz olmak üzere kimi etkinlikler lokale taşınacaktır. Lokale üyelerimizin kullanımı için bilgisayar kurularak internet bağlantısı sağlanacaktır.

Sonuç olarak TMMOB Maden Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak bizler; ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve istihdam politikalarında insanca yaşamı hedefleyerek, "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla "çağdaş, demokratik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye" için "Daha etkin bir Meslek Odası" yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
47. Dönem Yönetim Kurulu
10.05.2020, Ankara


 EK 1:

I) ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler

-Odamız çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, anti-faşist, anti-emperyalist, yurtsever, devrimci ve demokrat bir anlayışla yürütecektir.

-Odamız çalışmalarında, üyenin ve sektörün sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilecektir.

-Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan bilimsel etkinlikler kamu yararına sahip çıkan bir anlayış içerisinde yapılacaktır. 

-Odamız, çalışmalarında sermaye ve yandaşı kuruluşlar yerine demokratikleşmeden, insan haklarından, sosyal adaletten ve emekten yana demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ilişkiler içerisinde olacaktır. 

-Odamız, ülke gündemine müdahil olarak ekonomik, demokratik, siyasal, toplumsal ve mesleki haklar için mücadele edecektir.

2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler

-Odamızın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir. Odamızın kamu yararlarını korumak ilkesinden veya çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilmeyecektir.

-Siyasi partiler ile diğer kurum ve kuruluşlarla geliştirilecek ilişkilerde Odamızın bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir.

-Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi veya kariyerist çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilecek ve uygulayacaktır.

3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler

-Odanın tüm kararları demokratik merkeziyetçilik ilkesi anlayışıyla alınacak ve yaşama geçirilecektir.

-Oda örgütünün en temel ögesinin üye olduğu kabul edilerek, alınacak kararların oluşumunda üye katılımının ve tüm görüşlerin dikkate alınması esas olacaktır.

-Karar alma süreçleri üye, İşyeri Temsilcilikleri, İlçe-İl-Bölge Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu olarak kabul edilecektir.

-Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların Oda`nın bütün birimleri tarafından uygulanması esas olacaktır.

4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

-Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması geldiğinden, meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedef olacaktır. 

-Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve etiğini korumak esas olacaktır.

-Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak esas olacaktır.

5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

-Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınacaktır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, etkinlikler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas olacaktır.

-Gelirlerde öncelik üye ödentilerinde olması ve böylece ekonomik olarak yalnızca üyelere bağımlı bir örgüt yaratılması amaçlanacaktır. Üye ödentilerinin toplanması, Oda Merkezi`ne aktarılması ve Birlik payının düzenli ödenmesi örgütlülüğün en temel gereği olarak kabul edilecektir.

-Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmez. Yayımlanacak kitaplar, e-kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler kar amaçlı yapılmayacaktır.

EK 2:

ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ

Günümüzde, çok sayıda ülke ya da uluslararası kuruluş tarafından formüle edilerek yayınlanmış madencilik politika metinleri ya da bu politikaların dayandığı temel ilkeler bulunmakla beraber, söz konusu metinlerin her ülkenin kendi özel koşulları dikkate alınarak ve kendi gereksinimleri, öncelikleri ya da amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulması gerektiği açıktır. Yukarıda da değinildiği üzere; madencilik politikaları, ilgili ülkenin siyasal sistemine, ekonomik-teknolojik düzeyine, toplumsal yapısına, çevreye olan bakışına, sahip olduğu mineral kaynaklarının miktar ve çeşitliliğine, maden kaynaklarının stratejik önem derecelerine, mineral talebine, tarihsel madencilik deneyimine ve benzeri hususlara göre farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin de oldukça özgün bir konumda bulunduğu söylenebilir. Aşağıda, ülkemiz madenciliğinin mevcut durumu dikkate alınmak suretiyle ve temel insani, ahlaki ve bilimsel ilkelerden yola çıkılarak Türkiye madencilik endüstrisi için genel bir politika çerçevesi tanımlanmaktadır:

a. İNSAN VE EMEK

Her tür ekonomik faaliyette olması gerektiği gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve mutluluğudur. İnsana ve emeğe saygı, madencilik faaliyetlerinin planlanma ve uygulanmasında odak noktası olmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında insan hakları, kültürel kimlikler ve kültürel miras devletin güvencesi altında olmalıdır. Madencilik faaliyetleri nedeniyle yerel halkın mevcut yaşam standartlarının olumsuz yönde etkilenmesine izin verilmemeli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilme hakları korunmalıdır.

Maden işletmelerinde emeğin örgütlenmesi teşvik edilmeli, çalışanların örgütlenme tercihlerine ve toplu sözleşme haklarına saygı duyulmalıdır.

Madencilik faaliyetinde bulunan firmalar ya da kamu kuruluşlarının, çalışanların iş yapma yetenekleri ile ilgisi olmayan faktörlere dayanarak işe alma, ücretlendirme, fazla mesai, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma, emeklilik ve benzeri kararlarında ayrımcılık yapmaları engellenmelidir.

Madencilik sektöründe çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik gerekli yasal ve idari her türlü tedbir alınmalıdır.

Maden işletmelerinde kadın çalışanların sayısının arttırılması ve rollerinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Mülteci, göçmen ya da sığınmacı işçilerin diğer çalışanlarla aynı muameleye tâbi ve eşit haklara sahip olmaları sağlanmalıdır.

b. BİLİMSEL MADENCİLİK

Madencilik sektörüne ilişkin tüm amaç ve hedefler ile uygulamalar, bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmeli, bilimsel bilgi ile desteklenmeyen söylem ya da tasarılardan uzak durulmalıdır.

c. ULUSAL YARAR / KAMU YARARI

Madencilik faaliyetleri, ulusal amaç ve hedeflerle uyumlu olmalı, kamu yararı öncelikli olarak göz önünde tutulmalıdır. Herhangi bir madencilik faaliyeti, faaliyette bulunan firmaya gelir ya da devlete vergi sağlamanın ötesinde bir fayda yaratmıyorsa ülke ve toplum çıkarlarına hizmet etme noktasında eksik demektir.

Madencilik faaliyetleri, esas olarak ekonomik kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımının düzeltilmesi hedeflerine yönlendirilmelidir. Madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan fayda ve maliyetin topluma adil bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.

d. KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI

Madencilik faaliyetlerinde doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanmalı ve kamu yararına olmayan amaçlarla kaynak kayıplarına yol açılması önlenmelidir. Doğal kaynakların, gelecek nesillerin mahrumiyetine yol açacak şekilde tüketilmesi engellenmelidir.

e. MADEN ARAMALARI

Devlet, ülke yeraltı kaynaklarının aranarak tamamen ortaya çıkarılmasından sorumludur. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel yapıların tesisi ve çağdaş teknolojilerin kullanıldığı arama faaliyetlerinin kamu denetiminde ve mutlaka rasyonel bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Kamu idaresi, aramaların sonuçlarından tüm vatandaşları bilgilendirmelidir.

f. PLANLAMA

Madencilik sektörü, ülke ekonomisinin bütününden yola çıkılarak ve ilişkili olduğu tüm diğer ekonomik sektörler de dikkate alınmak suretiyle detaylı ve kapsamlı bir şekilde planlanmalıdır. Planlamada; hammadde arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve katma değerin artırılması özellikle hedeflenmelidir.

Madencilik sektöründe üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, ancak, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün planlanmasında yerel, bölgesel ve ulusal sanayiler ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır.

Madencilik sektöründe öncelikli hedef üretim ve üretim kapasitesinin arttırılması değil, üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılması olmalıdır. Madencilik üretimleri, inşaat gibi ikincil ekonomik faaliyetler yerine, inovasyonun, bilgi ve yüksek teknolojinin öne çıktığı, düşük enerji yoğunluklu üçüncü ve dördüncü seviye ekonomik faaliyetleri hedeflemelidir. Ülkemiz için stratejik madenler bu çerçevede belirlenmeli, bu madenlerin güvenli teminine yönelik detaylı planlamalar yapılmalıdır.

Madencilik sektöründe maden havzalarının “Genel Havza Planlaması”na dayanan bir disiplin içerisinde ele alınmaması önemli kaynak kayıplarına, verimsizlik ve iş güvenliği sorunlarına yol açmaktadır. Maden havzaları; madenler, yöre sanayisi, tarımı, ormanları, su kaynakları, toplumsal-ekonomik durumu bir arada ve bütünleşik olarak ele alınarak projelendirilip işletilmelidir. Maden sahalarının harita üzerinde birbirinden ayrılmış parçalar halinde işlettirilmesi uygulaması sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine aykırıdır.

g. HESAP VERİLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır. Toplumun, ülkedeki madencilik faaliyetlerinin tamamından bilgi sahibi olma hakkı vardır. Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında alınan kararlardan toplumun tüm kesimleri bilgilendirilmelidir. Herhangi bir madencilik faaliyeti için devletten izin talebinde bulunan firmalar; talebin kapsamını, detaylarını ve muhtemel sonuçlarını yerel topluluklar ve ilgili tüm taraflarla tartışmalı, faaliyetleriyle ilgili kamuoyunu yazılı raporlarla bilgilendirmelidir.

Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da demokratik katılımı sağlanmalıdır. Madencilik firmaları, faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel topluluklara görüşlerini ifade etme fırsatı vermeli ve olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi sürecine dâhil etmelidir.

Gerek devlet gerekse madencilik faaliyetinde bulunan firmalar, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan (insan hakları, etik, toplumsal ya da çevresel) olumsuzlukları rapor etmek üzere çalışanların ya da yerel toplulukların kolaylıkla erişebilecekleri, etkin çalışan ve güvenli bir mekanizmayı sağlamalıdırlar.

Madencilik faaliyetlerinden elde edilen kazanç, vergi ya da devlet hakkı gibi gelirlere ilişkin bilgiler, bu gelirlerin yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde nasıl paylaştırıldığı bilgisi de dâhil olmak üzere açık ve şeffaf bir şekilde toplumun bilgisine sunulmalıdır.

h. YERELİN HAKLARI

Madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda harcanması sağlanmalı, bu çerçevede madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bölgenin kalkınmasına öncelik verilmelidir. Firmalar, faaliyette bulundukları bölgedeki yerel toplulukların uzun vadeli toplumsal, kültürel, çevresel ve ekonomik gelişimlerine sürekli katkıda bulunmalıdır.

Elde edilen gelirlerden faaliyetlerin yapıldığı bölgeye ve yerel topluluklara istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerinin getirilmesi amacıyla harcama yapılması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetleri için gereken istihdam öncelikli olarak faaliyetin yapıldığı bölgeden sağlanmalı ve eğitim ya da deneyim ihtiyacı gibi nedenlerden bölge ya da ülke dışından yapılan -işçi ya da yönetici düzeyindeki- istihdam zaman içerisinde gereken çalışmalar yapılarak bölge ya da yurt içine yönlendirilmelidir.

Madencilik faaliyetleri için gereken mal ve hizmetin tedarikinde -sırasıyla- faaliyetin yapıldığı bölge, yakın çevresi ya da yurt içi öncelikli olmalıdır.

i. ÇEVRE

Madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması teşvik edilmeli, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü çevredeki doğal kaynakların (toprak, bitki, hayvan, su, hava) sürdürülebilir ve verimli kullanımı temin edilmelidir.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında çevreye olan zararın en aza indirilmesi sağlanmalı, “sıfır atık” öncelikli hedef olmalıdır.

Firmalar, faaliyetlerinden etkilenmesi muhtemel biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması ve desteklenmesine yönelik tüm önlemleri almalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında faaliyetlerin çevre ve sosyal çevre üzerindeki potansiyel etkileri belirlenmeli, bu etkilerin olası sonuçları ortaya konulmalı, olumlu etkilerin güçlendirilmesi, olumsuz etkilerin ise kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla faaliyeti yapan firmalardan gerekli ve yeterli taahhütler alınmalıdır.

Madencilik faaliyetlerine, faaliyet sonrası kapatma ve çevre düzenlemeleriyle ilgili yeterli finansal güvencenin mevcudiyeti halinde izin verilmelidir. Firmalar, madencilik faaliyetine ilişkin olarak toplumsal ve çevresel önlemleri içeren bir kapatma planını faaliyetin başlangıcından itibaren hazırlamalı ve düzenli olarak güncellemelidir. Kapatma sonrasındaki süreç devlet tarafından izlenmeli ve denetlenmeli, görevli ve sorumlu kamu kuruluşlarının izleme ve denetleme konusunda yeterli kapasiteye sahip olmaları sağlanmalıdır.

j. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında en yüksek uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanması sürekli izleme ve denetimler yoluyla sağlanmalıdır. Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri azaltacak ve kaza, yaralanma ya da hastalık riskini en aza indirecek önlemlerin alınması öncelik olmalıdır.

k. TEKNOLOJİ – İNOVASYON

Madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı amaçlanmalıdır. Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve üretilmesi ile inovasyona yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları teşvik edilmelidir. İleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha verimli madencilik süreç ve ürünlerinin temini bakımından da önkoşuldur.

Madencilik makine ekipman ve teknolojilerinin üretilebileceği bir sanayinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.

l. EĞİTİM

Madencilik sektöründeki eğitim ve öğretim konusu yeniden ele alınmalı ve sektörün gereksinim ve beklentileri yansıtılmalıdır. Madencilik sektöründe, yeni teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücünün oluşturulması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında, en az bir maden mühendisinin varlığı zorunlu olmalıdır.

m. KAMU KURULUŞLARININ YETKİNLİĞİ

Madencilik sektöründen sorumlu ve görevli kamu kuruluşlarının; mühendislik, projecilik, işletmecilik, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri konularda endüstriye yol göstericilik yapabilecek kapasiteye sahip olması sağlanmalıdır. Kamu otoritesi madencilik faaliyetlerinin ulusal strateji ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunu belirleyebilecek yetkinlikte olmalıdır.

Kamu madencilik kuruluşlarında tamamen ortadan kalkmış bulunan liyakat sisteminin mutlaka tesis edilmesi sağlanmalıdır.

Madencilik üretimiyle görevlendirilen kamu madencilik kuruluşlarının, asli görevlerini özel şirketlere yaptırma uygulamasından vazgeçilmelidir.

n. TOPLUMSAL / DEMOKRATİK KATILIM

Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı iş birliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da plan uygulamasının başarılı olması mümkün değildir.