TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMALARI

 
Toplam 584 adet.
 

GERiCİ, FAŞİST 12 EYLÜL DARBESİNi VE TÜM DARBELERİ, DARBE GİRİŞİMLERİNİ  LANETLİYORUZ.

Faşist ve gerici 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. Darbe ile birlikte yaratılan antidemokratik ortamda siyasal islamcıların, tarikatların ve cemaatlerin yıllar boyu sürecek iktidarlarının kapısı açılırken ülke eğitimden, ekonomiye nerdeyse tüm alanlarda geriye götürülmüştür.

BARIŞ BİR ARADA KARDEŞÇE YAŞAMANIN GÜVENCESİDİR

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bugün, Almanya`nın 1939 yılında Polonya`yı işgal ederek altmış milyon insanın ölümüne, büyük acıların yaşanmasına neden olduğu İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için 1981 yılında ilan edildi. Aradan geçen 40 yıllık sürede insanlar hala savaşlarda ölmekte, işkence görmekte, kadınlar tecavüze uğramakta, köle yapılmakta, insanlık acı çekmeye devam etmektedir.

BARO BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

BARO BAŞKANINA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN İKTİDAR VE YÖK, ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE SAĞLIK AÇISINDAN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ŞARTLARINI OLUŞTURMALIDIR.

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi ile birlikte koronavirüs pandemisi hayatımıza girmiştir. Salgın nedeniyle insanlar hayatlarını kaybetmiş, başta sağlık olmak üzere eğitim, ekonomi ve diğer  birçok alanda olumsuz ve derin etkiler bırakmıştır. İktidarın yoksulu ve dar gelirliyi görmezden gelen uygulamalarıyla salgın döneminde çalışmak zorunda bırakılan veya işini kaybeden birçok emekçiye ve dar gelirli vatandaşa salgının ekonomik yükü yüklenirken, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte zaten var olan fırsat eşitsizliği öğrenciler arasındaki bölgesel ve ekonomik farklılıklardan dolayı internete ve teknolojik cihazlara ulaşamamanın açtığı sorunla daha da derinleşmiştir.

DEMOKRATİK KAMUOYUNU BASKI ALTINA ALMAK İSTEYEN DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLSİN!

20 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin genişletililerek demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 21 Ağustos 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

KARANLIK GÜÇLERİN YENİ PROVAKASYONLARINA İZİN VERİLMEMELİDİR

Son dönemde özellikle sosyal medyada yükseltilen yabancı düşmanlığı, birkaç gündür Ankara’nın Altındağ ilçesinde fiili saldırılara dönüşmüş, Suriyeli sığınmacıların ev ve işyerleri tahrip edilmiş, olaylar linç girişimlerine kadar varmıştır. Bazı sosyal medya paylaşımlarında saldırgan kitlenin bölge dışından geldiği savlanmakta, sığınmacılara polis gözetiminde, tekbirlerle saldırmakta olduğu görülmektedir.

BATI KARADENİZDE YAŞANAN SEL FELAKETİ YANLIŞ İMAR VE KENTLEŞME POLİTİKALARININ SONUCUDUR.SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR.

Başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadenizde 11 Ağustos2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonucunda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor, yöre halkına geçmiş olsun diyoruz. Halen devam eden yağışlar nedeniyle can ve mal kaybının daha da artmamasını umuyoruz.

ACİL DURUM YÖNETİMİNDE BİLGİSİZ VE BECERİKSİZ SİYASİ İKTİDAR, ORMAN YANGINLARINI ADETA SEYREDİYOR

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Acil Durum Yönetiminde Bilgisiz Ve Beceriksiz Siyasi İktidar, Orman Yangınlarını Adeta Seyrediyor” başlığı ile ortak bir açıklama yaptı.

YÖNETEMİYORSUNUZ. YANIYORUZ.YANAN SADECE ORMANLAR DEĞİL, BİR ÜLKENİN GELECEĞİDİR.

Ülkemizde özellikle güney ve güneybatı bölgelerimiz ile Tunceli bölgesinde son 7 günde çıkan ve bir kısmı söndürülemeyerek yayılan orman yangınları ormanlarımızla birlikte, çevreyi, ekosistemi, biyolojik ve toplumsal yaşantımızı derinden etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır.

MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİNİN GÖREVİ SADECE MÜHENDİSLİKTİR.

Son zamanlarda maden mühendisliği ile ilgili değişik iş ilanlarında meslek etiği ile bağdaşmayan tercihler yer almaktadır; “makine operatörü olarak yetiştirilecek”, “telefonlara bakacak”, “kantara bakacak” vs. Bu ve benzeri tercihler hiçbir zaman maden mühendisinin görevi olmadığı gibi hiçbir zamanda olmayacaktır.

RİZE’NİN FINDIKLI VE ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇELERİNDE YAŞANAN SEL FELAKETİ NEDENİYLE HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, İKTİDARI DOĞA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK PROJELERDEN UZAK DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen Doğu Karadeniz’de sel sonucu yaşanan afet olaylarından bir yenisi 22 Temmuz 2021 günü Rize’nin Fındıklı ve Artvin’in Arhavi ilçelerinde yaşandı. Her ne kadar can kaybı olmasa da büyük oranda mal kaybına neden olan afette çok sayıda ev, işyeri ve araç sel suları altında kaldı. Afette zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bir daha bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz.

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ SENDİKASININ VE MADEN EMEKÇİLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN!

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Ali Faik İnter, Somalı maden işçilerinin hak arama mücadelesinden dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmişlerdir. Bu büyük kayıp nedeniyle Bağımsız Maden İş Sendikasına ve maden emekçilerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

MADEN EMEKÇİLERİNİN ÖNÜNDEKİ BARİKATLAR KALDIRILMALI, MAĞDURİYETLERİ DERHAL GİDERİLMELİDİR.

Soma’da faaliyet gösteren Uyar Madencilik tarafından işletilmiş olan maden işletmesinde çalışan  maden emekçileri, yıllardır hakları için mücadele etmektedirler.  Geçen yıllara rağmen yetkililer tarafından maden emekçilerine verilen sözler tutulmamış ve mağduriyetleri giderilmemiştir. Tazminatları ve alacakları için Ankara’ya gelen maden emekçilerinin mağduriyetleri giderilmediği gibi kente girişlerine de izin verilmemiştir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KARARI İPTAL EDİLMELİ; ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMINDA ENTEGRASYON SAĞLANMALIDIR.

Cumhurbaşkanlığının 02/07/2021 tarih ve 4222 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi özelleştirme kapsamına alınmıştır. Siyasal iktidar bu kararla üretim ve dağıtımda sürdürdüğü ve büyük oranda tamamladığı özelleştirmeyi, şimdi de iletim alanında yapma kararı almıştır.

UNUTMADIK, ASIRLAR GEÇSE DE UNUTMAYACAĞIZ!!

Bugün  2 Temmuz 2021.  Tam 28 yıl önce 2 Temmuz 1993’te, Sivas’ta 37 sanatçı, şair ve aydın yakılarak katledildi. Katliamın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen gerçek failler yakalanamadı, kollandı, yakalanan failler ise hak ettikleri cezaları almadan hukuksuz bir şekilde serbest bırakıldılar.

SOMA FACİASI YARGILAMALARI YENİDEN YAPILMALI, GERÇEK SORUMLULARINDAN HESAP SORULMALIDIR!!

Soma’da ruhsat hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na ait olan kömür işletmesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen facia sonucunda 301 maden emekçisinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yargılamalar bugüne kadar sürmüştür. Yargılama sürecinde birkaç kez heyet değişmiş, eksik, tutarsız ve dağınık bir şekilde yürütülen yargı süreci tamamlanmış ve 16 Haziran 2021 Çarşamba günü karar açıklanmıştır. Bu kararla, faciada sorumluluğu bulunan yetkililer  görmezden gelinmiş, facianın suçu üyelerimiz Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu’na yıkılmıştır.

MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ KONUSUNDA HATALI UYGULAMALARA İZİN VERİLMEMELİDİR.

Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ve bu çerçevede belirlenen standartlar/yeterlilikler kapsamında, ülkemiz çalışanlarını uluslararası akreditasyon kuralları uyarınca şeffaf ve güvenilir şekilde belgelendirilmesini hedeflemektedir.

TMMOB ANKARA İKK: "KENTİN HAFIZASI YERİNDE KORUNMALIDIR-CEBECİ İNÖNÜ STADYUMU MİLLET BAHÇESİ OLMASIN"

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde Cebeci İnönü Stadyumu önünde "Kentin Hafızası Yerinde Korunmalıdır-Cebeci İnönü Stadyumu Millet Bahçesi Olmasın" başlıklı ortak bir basın açıklaması yapıldı.

11. YILINDA KARADON FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ UNUTMADIK,UNUTTURMAYACAĞIZ

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak/Karadon`da gerçekleşen faciada aralarında 2 maden mühendisinin de bulunduğu 30 maden emekçisi grizu patlaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu facianın ardından ülkemizin dört bir yanında yaşanan facialar maalesef ki yaşanan ölümlerin devam edeceğinin en önemli göstergesidir. Karadon faciasında hayatını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına ve halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

İKİZDERE’DEKİ DOĞA KATLİAMI DURDURULSUN!

Rize`nin İkizdere İlçesi İşkencedere mevkisinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başkanları tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile doğa katliamının ve insanlık suçunun durdurulması çağrısı yapıldı.

SOMA FACİASINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

13 Mayıs 2014 tarihinde aralarında 5 maden mühendisinin de yer aldığı 301 maden emekçisini, alınmayan önlemler sonucu meydana gelen faciada kaybettik. Çalışma arkadaşlarımızın acılarını bugün halen yüreğimizde hissediyor ve ölümlerinin 7. yılında onları saygıyla anıyoruz.

RANT İÇİN TALANA SON VERİLSİN İŞKENCEDERE VADİSİ KORUMA ALTINA ALINSIN

Ulaştırma Bakanlığı tarafından projelendirilerek inşa edilmek üzere ihale edilen İyidere Lojistik Merkezi ve Liman Tesislerinin deniz dolgusunda kullanılacak taşların çıkarılması için alelacele faaliyete geçirilmesi planlanan taş ocağına karşı yöre halkı direniş göstermiş ve taş ocağının yaşam alanlarına zarar vereceğini belirtmişlerdir. Yöre halkının tüm itirazlarına ve direnişine rağmen siyasi iktidar ve firma bölgede tartışmaya konu taş ocağının işletmeye alınması yönünde ısrarcı bir tavır sergilemektedir.

“1 MAYIS İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNܔ KUTLU OLSUN

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, son dönemde kışkırtılan kin ve nefret söylemine, adaletsizliğe, keyfi yönetim anlayışına, tek adam rejimine karşı, barış ve kardeşliğin yüceltildiği, evrensel insan haklarının ve hukuk ilkelerinin yaşama geçirildiği, refah ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkede yaşama taleplerimizi yineliyoruz.

“GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU” FARKLI DÜŞÜNENLERİ, BİAT ETMEYENLERİ DIŞLAYAN ANTİ DEMOKRATİK BİR DÜZENLEMEDİR.

Mart ayında meclise gelen ve reddedilen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” geçtiğimiz günlerde yeniden meclisin gündemine getirilmiş ve 4 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda ilk kez ve yeniden memurluğa atanacaklar için uygulanacak olan “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması”nın Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve mülki idari amirliklerinin koordineli çalışması ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

TÜM ÜYELERİMİZİN BAHARA MERHABA DENİLEN VE “YENİGÜN” ANLAMINA GELEN NEVROZ BAYRAMINI KUTLUYORUZ

21 Mart Nevroz Bayramının işsizliğin azalacağı, refah düzeyimizin yükseleceği, demokratik değerlerin egemen olacağı, evrensel hukukun, barış ve kardeşliğin yaşanacağı yeni bir sürecin başlangıcı olmasını diliyor, halkımızın Nevroz Bayramını kutluyoruz.

YAŞASIN 8 MART! YAŞASIN KADINLARIN YÜKSELEN MÜCADELESİ!

Sadece mühendis değiliz, madenciyiz, kadınız ve aslen insanız. Direniyoruz, direneceğiz ve direnişteyiz o yüzden bu 8 Martta da yine alanlarda ve en ön saflarda biz olacağız.

MESLEKTAŞIMIZ CANAN TOSUN’A YÖNELİK PATRON ŞİDDETİNİ KINIYOR, İKTİDARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNÜNÜ AÇAN HUKUK ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ.

Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan İstanbul Şube kadın üyemiz Maden Mühendisi Canan TOSUN patronu tarafından darp edilerek şiddete maruz kalmıştır.

BASKILAR NE KADAR ARTARSA ARTSIN, ÖZGÜR VE DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE TALEBİMİZDEN VE BAŞIMIZI DİK TUTMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!!

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörlük görevine antidemokratik, dayatmacı ve tepeden inmeci bir anlayışla Melih Bulu’nun atanması, toplumda yoğun tepkilere neden olmuş ve başta Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere toplumun birçok kesimi atamaya karşı en doğal demokratik hakları olan protesto ve gösteri haklarını kullanmışlardır. Süreçte, özgür ve özerk üniversite talebinde bulunan birçok öğrenci, kampüslere gözaltı araçları sokularak tutuklanmış ve öğrencilere uygulanan şiddet ve baskı her geçen gün daha da artarak bir hukuk devletinde görülmeyecek boyutlara ulaşmıştır.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE HUKUKA AYKIRI KEYFİ UYGULAMALARIN GEREĞİ YAPILMALIDIR

Deneyim, birikim ve yeterlilik niteliklerinin bir toplamı olarak ifade edilebilecek olan liyakat kavramı, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka ve amacına uygun işleyişinin bir garantisidir. Gelişmiş hukuk devletlerinde işe girişten, genel müdürlük görevine kadar her kademede liyakat ilkelerine uyarak kamu işleyişinin düzenliliği sağlanır. Bu kriterlere uygun olmadan, yandaşlık ilişkileri içerisinde yapılan uygunsuz atamalar kamu kurum ve kuruluşlarını gerektiği gibi çalışmaktan alıkoyacağı gibi, sonradan görme amirlerin kural dışı uygulamaları bu kurum ve kuruluşları küçük düşürebilmektedir.  

KAYYUM REKTÖR İSTEMEYEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK POLİS ŞİDDETİNİ KINIYORUZ. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR.

Üniversitelerimizin kayyum rektörlere değil, kendini benimseterek seçilmiş yöneticilere, akademik ve bilimsel özerkliğe, özgürlüğün yeşererek tüm topluma yayıldığı demokratik bir işleyişe ihtiyacı vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek yerine kayyum atayarak, polis şiddeti uygulayarak, öğrencileri göz altına alarak, akademisyenleri uzaklaştırarak üniversitelerin içini boşaltmak, yandaşlaştırmak ülkemizin geleceğini daha da karartmak anlamına gelmektedir.

SÖYLEDİK SÖYLEMEKLE KALMAYACAĞIZ HAYKIRIYORUZ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!... ÖLÜMLER SÜRÜYOR İKTİDAR SEYREDİYOR!...

Bugün günlerden 16 Ocak 2021 daha üç gün önce madencilik sektöründe ölümlerin devam ettiğini ve siyasi iktidarın sadece seyrettiğini belirten bir basın açıklaması yapmıştık ki sesimiz yetkililere ve sorumlulara ulaşmadan yeni bir ölüm haberi daha geldi.

ÖLÜMLER SÜRÜYOR İKTİDAR SEYREDİYOR

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.  Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen yıllara rağmen hala ne “Maden Kanunu”nda ne de “İş Güvenliği Kanunu”nda gerekli ve yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin birinci derecede o işyerinden kar elde eden işveren tarafının sorumluluğu olduğu, uzmanların birer yol gösterici olduğu anlayışına uygun olarak uzmanların işverenden bağımsız hale getirilmesi gerekmektedir. Kanunun merkezine yerleştirilmiş olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin bugünkü haliyle işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarını iyileştiremeyeceği bilinmelidir.

TÜM ÖĞRENCİLERİN EŞİT İMKANLARDA ÖĞRENİMLERİNİ SÜRDÜRECEĞİ ÖZGÜR BİR ÜNİVERSİTE ORTAMI SAĞLANMALIDIR

Rektör atamalarıyla üniversiteleri siyasi parti teşkilatına dönüştürmeyi amaçlayan iktidar ve YÖK,uzaktan eğitimde ortaya çıkan eşitsizlikleri gidermeli,tüm öğrencilerin eşit imkanlarda öğrenimlerini sürdüreceği özgür bir üniversite ortamını sağlamalı,üniversite yönetimlerini kayyumlarla değil seçilmiş rektörler ile yürütmelidir.

KAYYUM REKTÖR ATAMALARINA SON VERİLMELİ REKTÖRLER SEÇİMLE BELİRLENMELİDİR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, geçmişten bu yana savunduğumuz ve savunmaya da devam edeceğimiz demokrasi kültürünün her alanda yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Genel olarak kamusal yapılanmalarda, özel olarak üniversitelere rektör atamalarında demokratik yöntemlerin öne çıkartılmasına, atama ve yükselmelerde liyakat olgusunun benimsenmesine dikkat çekmek istiyoruz. Aksi durumda demokratik kültürden daha da uzaklaşılacağı gibi, ülke olarak kurumsal birikimlerin tüketildiği/tüketileceği açık bir gerçektir. Bu yönetim anlayışı altında Ülkemizin olması gereken gelişmiş çağdaş toplumlar arasında yerini alması mümkün olmayacaktır.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON VERİLSİN!

TBMM Genel Kurulu`nda görüşmeleri devam eden ve içerdiği bazı maddelerle ülkemizdeki demokratik kitle örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı amaçlayan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

OHAL KOMİSYONU DERHAL KALDIRILMALI, HUKUKSUZ İHRAÇLAR GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu`nun görev süresinin Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 yıl daha uzatılması hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ KORUYACAĞIZ!

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği" ile meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

HALKIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, İŞSİZLİĞİ AZALTMAK İÇİN BÜTÇE! MADEN MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI ARTIRILMALIDIR

Maden mühendislerinin çalışma alanlarına ve çalışma yaşamlarına ait; işsizlik, istihdam, ücret, çalışma süreleri, zamanında ücret alamamaları ve yürürlükteki maden mevzuatından kaynaklı hak kayıpları salgın öncesinde de ağır bir biçimde yaşanmaktaydı. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde, çok tehlikeli iş kolu kapsamında bulunan çalışma alanlarımızda zaten zor olan çalışma koşullarının daha da ağırlaşmasıyla birlikte, ücretsiz izin ve evden çalıştırma gibi istihdam uygulamaları soruna çare olamamıştır. Maden mühendisliği alanında var olan işsizlik bu süreçte daha da artmıştır.

MADENCİYE DEĞİL MAFYAYA BARİKAT

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadın üyemiz emel TUNÇDEMİR’e ve diğer maden emekçilerine uygulanan bu şiddeti ve göz altına alınmalarını şiddetle kınıyoruz.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

Dominik Cumhuriyetinde üç kadın, üç kız kardeş, Patria, Minerva, Maria Mirabel. Bu kadınlar diktatörlüğe direndi, özgürlükleri için mücadele etti, bütün baskılara tehditlere, hapis cezalarına rağmen vazgeçmediler. Çünkü biliyorlardı ki hakları olan hayatı yaşamak için mücadeleden başka şansları yoktu. En zor şartlarda bile mücadeleden vazgeçmeden inançla yollarında yürümeye devam ettiler. Baskıcı diktatör o kadar korktu ki onlardan, o kadar korktu ki inançlarından en zayıf anlarında bir 25 Kasım günü ıssız bir yolda onları tecavüz ve işkenceler sonunda vahşice öldürüp arabalarıyla beraber kaza süsü vererek uçurumdan aşağı attı. Fakat herkes biliyordu ki bu bir kaza değil cinayetti. Mirabel kardeşlerin öldürülüp yok edildiğini zannetti ama günümüzde bile fikirleriyle, mücadeleleriyle hala dünyanın dört bir yanında yaşamaktalar ve yaşayacaktır da. Kaybolan zamanın içinde, onca kötülüğü yaşıyoruz ve asla unutmuyoruz. Bu bizi yıldırmıyor ve tam tersi öfkemizi arttırıyor, mücadelemizi büyütüyor.

İKTİDARIN MEŞRUİYETİ MAFYA LİDERLERİNİ HİMAYE ETMEKTEN DEĞİL,HUKUKA BAĞLILIKTAN KAYNAKLANIR

Devlet, toplumun bir arada barış içerisinde yaşaması için herkesin uyması zorunlu olan kuralları koyan, bu kuralları toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde güncelleyen ve denetleyen, uymayanlara gerekli cezai yaptırımlar getiren egemen bir siyasal örgütlenmedir. Devletin bu yetkileri her şeyden önce koyduğu kurallara kendisinin uyması, hukuka ve yasalara bağlı kalması ile mümkündür. Ne yazık ki mevcut iktidar her geçen gün bu yaklaşımdan uzaklaşmakta, yönetememe krizi nedeniyle mafyatik yapılardan medet umar hale gelmekte, çete liderlerinin hamiliğine soyunmaktadır.

TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması beklenmektedir. Sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis’te aynen kabul edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol açabilecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MÜHENDİS İSTİHDAMINDA YETERLİ KONTENJANI AYIRMALIDIR

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MADEN MÜHENDİSLİĞİNİ ENERJİ HAMMADDELERİNİN ÜRETİMİNDE VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR MESLEK DİSİPLİNİ OLARAK GÖRMELİ VE MÜHENDİS İSTİHDAMINDA YETERLİ KONTENJANI AYIRMALIDIR

6. YILINDA ERMENEK`TE HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ. UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

28 Ekim 2014 tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde özel sektör tarafından rödovans usulüyle üretim yapılan bir yeraltı kömür ocağında meydana gelen facia sonucu 18 maden emekçisi sular altında kalarak hayatını kaybetmiştir.Hayatını kaybeden maden emekçilerini saygı ile anıyor yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz.

İŞ MÜFETTİŞLERİNİ EVDEN ÇALIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ,BAKANLIK DENETİM GÖREVİNDEN KAÇAMAZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş müfettişlerinin evden çalışmaya yönlendirilerek "evden denetim" uygulaması yapma girişimine ilişkin olarak 23 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ERMENEK VE SOMALI MADEN İŞÇİLERİNİN HAKLI TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, Ermenek ve Somalı işçilerin hak mücadelesini destekliyor, siyasi iradeyi hak mücadelesi engellemeye yönelik girişimlerden vaz geçmeye, firma yöneticilerini işçilerin haklı taleplerini derhal karşılamaya, yetkilileri sorunun çözümü için görev almaya çağırıyoruz.

"MADEN HOLDİNG": TÜRKİYE VARLIK FONU YANDAŞA KAYNAK AKTARMANIN YENİ YOLU

Türkiye Varlık Fonu’nun madencilik alanında hizmet verecek diyerek kurulduğunu ilan etmiş olduğu "Maden Holding"le asıl amaç, özelleştirme yöntemi ile aktarılacak kaynak kalmadığından kamu-özel sektör işbirliği ile yandaşa kaynak aktarmaktır.

KOP DAĞI TÜNELİ YERALTI KAZI İŞLEMLERİ SIRASINDA MEYDANA GELEN METAN PATLAMASI FACİAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen Trabzon - Aşkale Yolu Km:111+600 - 119+845.31 Kop Dağı Tünelli Geçişi Kesiminin Yapım İşi sırasında 25 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 1 işçimiz ölmüş 10 işçimiz ise ağır yaralanmıştır.