TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Toplam 29 adet.

MADEN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÇALIŞTAYI

HÜRRİYET DEMİRHAN

İSTANBUL 2018
126 sayfa

 ÖNSÖZ


Ülkemizde maden mühendislerin daha donanımlı, birikimli ve bilinçli olarak yetiştirilmesinin yanı sıra toplumsal ve teknik iş bölümü içerisinde mesleki eğitimleri ile uyumlu üretken bir konuma sahip olmaları için gerekli politikaların uygulanması çok büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Teknik ve bilimsel olarak yetersiz olmalarına rağmen yeni açılan Maden Mühendisliği Bölümlerinin önlenemeyen artışı bir yandan işsizlik sorunu ortaya çıkarırken diğer yandan da yeterli teknik donanıma sahip olamadan mezun olan maden mühendislerinin çalışma alanlarında sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.

Maden mühendislerinin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar, çalıştığı sektöre yönelik aldığı eğitimler, sektörün maden mühendislerinden beklentisi ve maden mühendisliği disiplininin çalışabileceği alanların belirlenip, bu alanlarının genişletilerek yeni istihdam alanlarının yaratılması amacıyla, maden mühendislerinin ve madencilik sektörünün gelişimine katkı sağlaması için Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay`da Maden Mühendislerinin aldığı eğitimin sektöre katkısı, sektörün maden mühendislerinden beklentisi ve maden mühendislerinin çalışma alanlarında yaşadığı sorunlar, meslektaşlarımız, akademisyenler ve madencilik sektörlerinden temsilciler ile değerlendirilmiştir. Maden mühendislerinin güncel çalışma alanlarının belirlenerek, bu alanlarda yaşanan sorunların tespiti için madencilik sektörünün değişik alanlarından uzman kişiler, maden mühendisleri ve sektöre yönelik görüş üreten üniversite öğretim üyelerini kapsayan anket çalışmasının değerlendirilmesi ve sayısal sonuçları da Çalıştay kapsamında paylaşılmıştır.

10 Şubat 2017 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığının destekleri ile düzenlediğimiz Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı`nın maden mühendisliği ve madencilik sektörünün gelişimine katkı koymasını ümit ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi
11. Dönem Yönetim Kurulu

Ayrıntı

KROM ÇALIŞTAYI KİTABI

ADANA 2018
163 sayfa

rkiye kromlarının yüksek vaf özellikleri ve ülkemizin dünyadaki ulaşım aksları ısından coğrafi konum avantajları göz önüne alınıp, ülkemizde yeni yapılacak yarımlarla Krom`a bağ sanayi ürünlerinde kendine yeter ülkelerden biri olmak ve böylece G. Afrika - Çin  krom  pazarı  ekseninden  nispeten  bağımsız  bir  yapıya  kavuşmak ancak  krom  üreticisi  şirketlerin  entegre  projeler  etrafında  bir  araya gelmesi ve sektörün sermaye ve yönetim eksikliklerinin giderilmesi ile mümkün olabilir.

Ayrıntı

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

İSTANBUL 2018

4. ULUSLARARASI YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI MERKEZ VE ŞUBELERİMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

Ayrıntı

TÜRKİYE 21. ULUSLARARASI KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ANKARA 2018
513 sayfa

230

Ayrıntı

MADENCİLİK MEVZUATI

ANKARA 2018
381 sayfa

230

Ayrıntı

IX. ULUSLARARASI DELME PATLATMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

ANKARA 2017
314 sayfa

230

Ayrıntı

6. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR 2017
331 sayfa

230

Ayrıntı

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA 2017
1355 sayfa

230

Ayrıntı

TÜRKİYE 25. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA 2017
856 sayfa

230

Ayrıntı

URANYUM TORYUM

NECATİ YILDIZ

ANKARA 2017
80 sayfa

230

Ayrıntı