TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın Yeri:  İZMİR

Sayfa Sayısı: 392

Giriş

İnsanlık tarihi kadar geçmişi olan hammadde madenciliğinin toplumların
sivilleşmesinde ve gelişmesinde önemli rolü vardır. Tarihsel geçmişinin izinde
günümüzde ulaşılan teknolojik gelişme ve yaşam standardı hammadde madenciliğinin
insanlık var oldukça devam edeceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan maden
kaynakları uzun jeolojik süreçler sonucunda oluşmuş ve yenilenemeyen oluşumlardır.
Bu çerçevede insanlık tarihi boyunca sadece bir kere uygarlığın kullanımına sunulacak
hammadde kaynaklarının, uygarlığımızın sahip olduğu en ileri teknoloji, bilim ve
toplumsal fayda ile çıkarılması sadece geçmişten gelen bir miras değil aynı zamanda
gelecek nesillere aktarılacak bir bilinç düzeyidir. Bu bilinç düzeyinin yaygınlaştırılması,
geliştirilmesi ve aktarılması misyonunu üstlenmiş olan TMMOB Maden Mühendisleri
Odası madencilik sektörünü ve bilimsel bileşenlerini sürekli bir araya getirecek
Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar ve eğitimler düzenlemektedir.

Ülkemiz, doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Ancak
ülke ekonomisinde madenciliğin önemli bir yeri olduğu söylenemez. Türkiye, üretilen
madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden türünde yapılan
üretim baz alındığında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici ülkelerin dünya pazarı içi
payları sıralamasında % 0,16 oranı ile 52. sıradadır. Kendi kaynaklarını yok sayan,
kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kalkınmanın ve
yaşam seviyesinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin
temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Son yıllarda izlenen yanlış politikalar sonucu
sanayi sektörleri yerine hizmetler sektörünün genişlemesi, sanayi sektörlerine
hammadde sağlayan madencilik sektörünü de zor durumda bırakmıştır. Madencilik
sektörünün kalkınmadaki kritik önemi, sadece fazla miktarlarda üretilip yurt dışına
satılarak gelir elde edilmesinde değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi
sağlamasındadır. Bu vizyon çeşitlilik açısından oldukça avantajlı olduğu yeraltı
kaynaklarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalı, yeraltı kaynakların
işletilmesinde kamu yararı öncelikli, çevresel duyarlılıklar dikkate alınarak mühendislik
bilim ve teknolojisi en üst düzeyde kullanılmalıdır.

Odamız tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Maden Makinaları Ve Teknolojileri
Kongresi ‘nde amaçlanan, en son gelişmelerin tartışılması için sektörünün tüm
bileşenlerinin yer alacağı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen
kongrenin ülkemizin ve sektörün sorunlarının çözümüne katkı koyacağına
inanmaktayız.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak başta İzmir
Şube`mizi bugünlere taşıyan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile kongrenin uluslararası
platforma taşıyarak odamızın başarılarına bir yenisini daha ekleyen Yürütme Kurulu
üyelerimize, etkinliğin bilimsel niteliğini yükselten Bilim Kurulu üyelerimize, bildiri ve
sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan Oturum Başkanlarımıza,
Sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen tüm Kurum ve Kuruluşlar ile değerli
Yöneticilerine teşekkür eder saygılar sunarız.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar