TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Diğer Tüm Kitaplar

MADEN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÇALIŞTAYI
HÜRRİYET DEMİRHAN

Yayın Yeri:  İSTANBUL

Sayfa Sayısı: 126

Giriş

 ÖNSÖZ


Ülkemizde maden mühendislerin daha donanımlı, birikimli ve bilinçli olarak yetiştirilmesinin yanı sıra toplumsal ve teknik iş bölümü içerisinde mesleki eğitimleri ile uyumlu üretken bir konuma sahip olmaları için gerekli politikaların uygulanması çok büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Teknik ve bilimsel olarak yetersiz olmalarına rağmen yeni açılan Maden Mühendisliği Bölümlerinin önlenemeyen artışı bir yandan işsizlik sorunu ortaya çıkarırken diğer yandan da yeterli teknik donanıma sahip olamadan mezun olan maden mühendislerinin çalışma alanlarında sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.

Maden mühendislerinin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar, çalıştığı sektöre yönelik aldığı eğitimler, sektörün maden mühendislerinden beklentisi ve maden mühendisliği disiplininin çalışabileceği alanların belirlenip, bu alanlarının genişletilerek yeni istihdam alanlarının yaratılması amacıyla, maden mühendislerinin ve madencilik sektörünün gelişimine katkı sağlaması için Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay`da Maden Mühendislerinin aldığı eğitimin sektöre katkısı, sektörün maden mühendislerinden beklentisi ve maden mühendislerinin çalışma alanlarında yaşadığı sorunlar, meslektaşlarımız, akademisyenler ve madencilik sektörlerinden temsilciler ile değerlendirilmiştir. Maden mühendislerinin güncel çalışma alanlarının belirlenerek, bu alanlarda yaşanan sorunların tespiti için madencilik sektörünün değişik alanlarından uzman kişiler, maden mühendisleri ve sektöre yönelik görüş üreten üniversite öğretim üyelerini kapsayan anket çalışmasının değerlendirilmesi ve sayısal sonuçları da Çalıştay kapsamında paylaşılmıştır.

10 Şubat 2017 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığının destekleri ile düzenlediğimiz Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı`nın maden mühendisliği ve madencilik sektörünün gelişimine katkı koymasını ümit ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi
11. Dönem Yönetim Kurulu

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar