TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Diğer Tüm Kitaplar

MADENCİLİK MEVZUATI

Yayın Yeri:  ANKARA

Sayfa Sayısı: 381

Giriş
230
Sunuş

3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili Yönetmelikler yürürlüğe girmiştir.

Madencilik, ülkemizde kanun değişikliği tartışmalarının en fazla yaşandığı
sektörlerden birisidir. Bu güne kadar yürürlüğe giren maden
kanunları çeşitli nedenlerle uzun ömürlü olamamıştır. Bunun ana nedeni,
yasanın ve ilgili uygulama yönetmeliklerinin hazırlanmasında
kamu yararının öncelikli tutulmaması ve madencilik sektöründen ülkeye
beklenilen en yüksek yararı elde etmek üzere konuyla ilgili tüm
tarafların görüş ve önerilerinin dikkate alınmamasıdır. Belli grupların
önceliği doğrultusunda hazırlanan metinlerin başlangıçtan itibaren
tartışmaya açılacağı da bir gerçektir.

Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen
kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları
göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu yararı
öncelikli olarak üretilmelidir. Bu konu, Kanun ve Yönetmelikte de
dikkate alınmamış ve ciddi yanlışlar yapılmıştır. Maden Kanunundaki
ve Yönetmelikteki değişiklikler için ortaya konulan gerekçeler, ülkemizin
ve madencilik sektörünün genel sorunlarını kavramamış, buna
yönelik çözümler üretmemiştir.

Gelecekte, kamu yararı önceliğini gözönünde bulunduracak ve madencilik
sektöründen beklenilen en yüksek yararı sağlayacak şekilde
yasa çıkarılması dileğiyle, meslektaşlarımıza ve madencilik sektörüne
iş kazasının yaşanmadığı çalışma ortamı dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
2 Ocak 2018, Ankara

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar