TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

DOĞALTAŞ (MERMER) MADEN İŞLETMECİLİĞİ VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
PROF.DR. SEYFİ KULAKSIZ

Yayın Yeri:  ANKARA

Sayfa Sayısı: 668

Giriş
230
Sunuş

Hızla büyüyen doğal taş sektörü, son yıllarda sadece madencilik sektörümüzün en önemli alt sektörlerinden biri olarak kalmamış, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de en önemli yapıtaşlarından biri olmuştur. Sektör, 2000 adet ocak işletmesi, 1650 adet fabrika, 8000 adet atölye ile 250.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 3950 adet işletme ruhsatına karşılık, 2000 adet ruhsat sahasında fiili üretim yaparak yaklaşık 12x106 m3 doğal taş üretimi ve yaklaşık 2x109 milyar dolar 2011 yılı itibariyle üzerinde ihracat geliri elde eden sektör, toplam maden ihracatımızın yarıya yakınını tek başına sağlamaktadır. Üretim aynı olmakla beraber, ihracat gelirinde düşüşler yaşanmaktadır.

Sektörde, üretim ve kalite artışı ile inşaat ve sanayi sektörleri ile entegrasyonu amaçlayan kısa, orta ve uzun dönemli stratejik planların, bir "Doğal Taş Politikası" temelinde geliştirilerek süratle uygulamaya konulması, gerek toplumun gerekse madencilik sektörünün gelişimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu oluşturulacak politika temelinde, doğal taş sektöründe aramadan nihai ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Gerek üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine, gerekse yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak gelişmiş teknolojilerin kullanımı, sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından önemlidir. Sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. İleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve ürünlerinin temini bakımından önkoşuldur. Doğal taş sektöründe, bilim ve teknolojiyi süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme mekanizmaları hayata geçirilmeli, araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, üniversite-sektör işbirliğini, sektörün gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek önemlidir. Sektörün kullanabileceği bilim ve teknoloji üretimine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri için, üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmalıdır.

Ülkemiz doğal taş sektöründe son yıllarda görülen gelişmelerin bundan sonra da süreceği düşüncesindeyiz. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin üretim aşamalarında yararlanabilecekleri, başvuru niteliğinde yayınların da bu gelişmeye uygun olarak arttığını söyleyebiliriz.

Tüm benzeri yayınlarda olduğu gibi, bu kitabın da sektör çalışanlarına ve öğrenci arkadaşlarımıza yararlı bir kaynak olacağı inancındayız. Benzer yayınların sektörümüze kazandırılması konusundaki hassasiyetimizi sürdüreceğimizi belirtir, kitabın 4. baskısının hazırlanmasında başta hocamız Sayın Seyfi KULAKSIZ  olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,


YÖNETİM KURULU

Ocak 2017, Ankara

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar