TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

8. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
Cem Şensöğüt

Yayın Yeri:  ANKARA

Sayfa Sayısı: 542

Giriş
230
Sunuş

TMMOB ve Odamızın temel görevlerinden biri de bilimsel ve teknik çalışmalar ile deneysel

çalışmalarda bulunarak elde edilen bilimsel verileri kamuoyuna sunmak ve üyeleri

ile paylaşmak için bilimsel kongreler, sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar düzenlemektir.

Odamız tarafından her çalışma döneminde bu kapsamda ve pek çok alanda

etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden biri olan Kırmataş Sempozyumu daha

önceki yıllarda ulusal düzeyde yapılırken sekizinci kez düzenlediğimiz sempozyum bu yıl

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği ile Dumlupınar Üniversitesi

tarafından 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde uluslararası düzlemde gerçekleştirilmektedir.

 

Ülkemizde madencilik planlamalarının ve politikalarının en temel uygulaması olan

Maden Kanunu son 12 yıl içerisinde 3 kez değişime uğramış ve 18 Şubatta onaylanarak

yürürlüğe giren yeni maden kanunu çıktığı günden itibaren "yeni kanun ne zaman çıkacak?"

şeklindeki sorularla tartışılmaya başlanmıştır. 2004 yılında 5177 sayılı kanunda

yapılan değişiklikle ruhsat güvencesine kavuşturulan agrega sektörü bu kadar sık değişen

ve değiştirilen bir maden kanunu ile ruhsat güvencesinden daha da riskli olan planlama,

yatırım ve geleceksizlik sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Mevzuatın bu duyarsızlığı

aynı zamanda tüm sektörü de benzer şekilde etkilemektedir.

 

Havza Madenciliği` nin üretim, yerinde kalite kontrolü, taşıma ve rehabilitasyonu gibi

konularda teknik önergelerin hazırlanmasında halen ciddi eksiklikler mevcuttur. Nitekim,

kırmataş işletmeleri kendi ruhsat sınırları içerisinde yapmayı taahhüt ettikleri yeniden

yapılandırma veya doğaya yeniden kazandırma planlarını komşu ruhsatlardan

bağımsız olarak hazırlayabilmektedirler. Bu planlar morfolojik kirliliğe neden oldukları

gibi her an yenilme riskine açık şevler oluşturmakta, iş sağlığı ve güvenliğini ciddi ölçüde

ve artarak tehdit etmektedirler. Bu durumun önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği önem ve

önceliğinde, ekonomi ve ekoloji anlayışını da kapsayan "havza madenciliğine" uyumlu

yeniden yapılandırma ve doğaya yeniden kazandırma projeleri ile ancak mümkündür.

 

Kırmataş sektörünün, ulaştığı yatırım düzeyi, yıllık bilançosu, üretim boyutu ve sağladığı

istihdam ile madencilik alanında ülkemize katma değer üreten özel ve önemli bir

iş kolu durumundadır. Ancak, artan yoğun ve plansız/çarpık kentleşme alanları içinde

kalmış kırmataş ocak işletmeleri; ham madde kapasitelerine göre sürdürülebilir üretimleri,

bilimsel ve teknik açıdan "yeniden yapılandırılma gereklilikleri" dikkate alınmadan,

karşılaşılan iş güvenliği ve çevre sorunları yanında artan sosyal baskılar ile teknik ve

ekonomik açıdan sınırlandırılarak, sonlandırılmaktadır.

 

Ülkemizde agrega olabilecek maden rezervleri oldukça yaygın ve büyüktür. Ancak, "güvenilir

rezerv/üretim/kalite envanteri" halen eksiktir. Bu nedenle sektörel yapı hakkındaki

bilgiler tam olarak ortaya koyulamamaktadır. Üretim ölçekleri çok cılız olup orta gelir

tuzağı içinde çakılı kalmış olan ülke ekonomisinin; ~ 10,000 $/fert` ten olması gereken

milli gelir düzeyi 25,000 $/fert` e ulaşması için en az fert başına yılda 10 ton mertebesinde

agrega üretimi (780 milyon ton/yıl) olmalıdır. Söz konusu değer mevcut üretimin

yaklaşık 1.6 katıdır.

 

Arazi kullanımındaki sınırlamalar, çevre sorunları ve yüksek nakliye maliyetleri mevcut

rezervlerin kullanımını sınırlamaktadır. Dolayısıyla, doğal kaynakların sürdürülebilir

kullanımının önemli olduğu günümüzde ocaklarda üretilen kayaçların mümkün olduğunca

değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sürdürülebilirlik kavramı içinde "geri dönüşümlü agregaların" kullanımını belirleyen ve

denetleyen sınır şartların bilimsel ve teknik olarak ortaya konularak planlama ve karar

alma süreçlerinde daha hızla ilerleyebilmek için gerekli standart ve veri tabanlarının ivedilikle

oluşturulması gerekmektedir.

 

Bu bilimsel gerekliliklerin madencilik sektöründe yaşama geçmesi önemli bir madencilik

faaliyet alanı olan kırmataş sektörüne dönük gelişmelerin gözden geçirileceği, sorunların

tartışılacağı ve çözüm önerilerinin getirileceği, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tartışılacağı,

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumunun mevcut sorunların çözümüne, ülkemize

ve sektörümüze katkı koyacağına inancımızla sempozyumu destekleyen madencilik

kuruluşlarımıza, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Kütahya İl Temsilciliği`

ne, Sempozyum Yürütme ve Bilimsel Kurul Üyelerine, bildiri sunarak katkı koyan saygıdeğer

meslektaşlarımıza ve hocalarımıza, bizzat katılarak bizleri onurlandıran delegelerimize

ve emeği geçen herkese TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve

şahsım adına teşekkürlerimizi sunarım.

 

Ayhan YÜKSEL

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

13 Ekim 2016, Kütahya

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar