TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

JEOTERMAL KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KİTAPÇIĞI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın Yeri:  ANKARA

Giriş
302
Sunuş

Günümüz teknolojisinde her bilgiye ulaşma olanağı bulunmakla beraber, arazi şartlarında meslektaşlarımızın başvurabilecekleri Jeotermal Kaynaklar ve oğal Mineralli Sular Kanunu ve ilgili yönetmelikler güncellenerek itapçık haline getirilmiştir.

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi nin 21 Kasım 2007 tarih, 5710 no.lu ve 01 Mart 2014 tarih, 6527 no.lu kararları ile değişen veya iptal edilen maddeleri ile son halini almıştır.

Bu Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11 Aralık 2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 24 Eylül 2013 tarih, 8775 sayılı ve 30 Mayıs 2014 tarih, 29015 sayılı Resmi Gazete lerde yayımlanan değişiklerle son halini almıştır.

18 Mayıs 2005 tarih, 25819 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanunun 4 ncü maddesi ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa dayanılarak hazırlanmış Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik 14 Ekim 2008 tarih, 27024 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sektörümüzde yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermallerin gereken önemi görmesi ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin, kamu yararı önceliği gözetilerek uygulanmasını dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Mayıs 2016

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar