TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

TÜRKİYE 24. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
Giriş
230
Sunuş

Yapısı ve sorunları her zaman tartışma konusu olan ülke madenciliğinin, Cumhuriyet`in kuruluşundan sonraki tarihsel gelişimine bakıldığında, sorunların çözümünde önemli bir yer tutması gereken bilimsel etkinliklerin geçmişinin ancak 1960`lı yıllara kadar uzanabildiği görülür. Genç Cumhuriyet`in toplumsal ve siyasal bakımlardan çalkantılı bir dönemden geçtiği yıllardır 1960`lar. Sanayileşebilmek adına uğraşı verilmektedir, ama hedeflerden hayli uzakta kalınmıştır. Onun itici gücü olması gereken ülke madenciliğiyse, çözüm bekleyen çok yönlü sıkıntılar içindedir. Dolayısıyla, öncelikle madenciliğin kuvvetli hamlelere, buna koşut köklü değişimlere ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu görev, büyük ölçüde madencilere düşmektedir. Bu bilinçle, 1969`da, TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nca "Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi" adı verilen, ulusal çapta bir etkinlik düzenlenerek, ilk kez, bir araya gelinir.

Yola çıkılırken, biri Türk madenciliğine, diğeri, takip eden yıllarda gerçekleştirilecek kongrelere dönük olmak üzere, iki temel hedefin konulduğu anlaşılmaktadır. Bir tarafta, etkinliğin gelenekselleşmesi, niteliğinin yükseltilmesi ve uluslararası boyuta taşınması, diğer yanda ise, sorunların neler olduğunun saptanması, bilimsel-teknik temellere dayanan çözümler üretilmesi ve tabii ki yer bilimleri alanında yetişmiş olan genç mühendislerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi vardır.

Böyle başlamıştır, geride bırakılan 46 yılın hikâyesi. Belki uzun değildir, ama çetin ve mücadelesi bol bir yoldur geçilen. Başlangıcından günümüze değin, kongrelerimiz, düzenlendiği yılların şartları altında, kimi zaman küçük inişler gösterse bile mercek altına alındığında, kısa bir zaman diliminde, göz ardı edilemeyecek bir gelişme kaydetmiştir. Öyle ki, TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nın gönüllü kadroları, gösterdikleri yoğun, fedakârane çabalarla, katılım kısıtlı çerçevede kalsa da, henüz daha 1973`de, faaliyetlerine, "uluslararası katılımlı" kimliği kazandırmışlardır. Etkinlik, istisnasız her iki yılda bir tekrarlanarak sürdürülmüş ve nihayet, hedeflerden birine daha ulaşıldığı kanaatiyle, 17.`sinin yapıldığı 2001`de adı, "Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi" olarak değiştirilmiştir.

Tabii ki, ortaya konan gayret her türlü övgüye değer, ama burada, teknolojinin oynadığı rol de hatırda tutulmalıdır. Bilindiği üzere, bilhassa, 90‘lı yıllardan itibaren iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, kısa zaman içinde daha geniş coğrafyalara ulaşım bir hayli kolaylaşmıştır. Bunlar, etkinliğin bilimsel, toplumsal, kültürel niteliklerinin olabildiğince yukarı çekilmesini ve uluslararası tanınırlığını kolaylaştırmakla birlikte, sözü edilen özelliklere bürünme zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bundan ötürü, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ülkemiz madenciliğinin bu en büyük etkinliğine kurumsal bir yapı kazandırmayı ve onu gerçek manada küresel boyuta taşımayı hedeflemektedir. Nitekim 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, bu yönde güçlü adımlar atıldığının açık bir göstergesi olarak gerçekleştirilmektedir. Kongremiz kapsamında düzenlenen oturumlarda bilimsel, teknik ve toplumsal konular işlenirken, madencilik sektöründeki yeni teknolojik ürünler ve gelişmeler sergilenmiştir. Dünyanın değişik yerlerinden akademisyenlerin, mühendislerin, yöneticilerin, danışmanların, yatırımcıların, sanayi uzmanlarının, tedarikçilerin bir araya getirilmesine vesile olunan etkinlikte sosyal ve kültürel etkinlikler, tur ve saha gezileri, delegeler arasında ortak girişim ve paylaşım adına yeni fırsatlar yaratılmıştır. Hedeflenen amaçlar doğrultusunda; paylaşılan sözlü ve poster sunumlar, sağlanan geniş katılım geleceğe dair umutları arttırmıştır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Yürütme Kurulu olarak, başta 1954 yılından itibaren Odamızı ve Kongremizi bugünlere taşıyanlar olmak üzere, Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçenlere, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, etkinliğin bilimsel niteliğini yükselten Bilim Kurulu üyelerine, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarına, Kongremize desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkür ederiz.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
44. Dönem Yönetim Kurulu

Türkiye 24. Uluslararası
Madencilik Kongresi ve Sergisi
Yürütme Kurulu

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar