TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    42.TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ (13.10.2008 - 19.10.2008)

      Sürekli Eğitim Merkezi / ANKARA

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 42. si 13-19 Ekim 2008  tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenecektir. Eğitim 19 Ekim 2008 günü saat 10.00 da yapılacak sınavla sona erecektir.

Teknik Nezaretçi olacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve  Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın uzman elemanları ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından işlenecektir.